Tisdagen den 7 maj var tisdagsträffen återigen en kvällsaktivitet. Vi var nästan 40 Smålandsartillerister som samlades hos Ostkompaniet på Torsviksområdet strax utanför Jönköping. Vår medlem, Krister Linnell, hade bjudit in oss till företaget för att vi skulle förkovra oss i ost och honung. Vi konstaterade snabbt att det var ett område som intresserade många, då det troligen var rekord i antal deltagare.

Efter att vår ordförande hälsat alla välkomna och vi stående i enskild ställning avnjutit regementets marsch fick vi en kort introduktion av Krister. Sedan överlämnades ordet till koncernchefen, Anders Lindahl, som berättade om Ostkompaniet och övriga koncernen för oss för oss. I koncernen ingår även Svensk Honungs förädling som ligger i Mantorp. Vi fick även höra historien om den turkiska yoghurten, som hade en bild på en turkgubbe som visade sig vara grek.


Därefter var dags för provsmakning av ostar och det var Per-Åke Plantin, som är produktionschef, som tog över. Vi fick smaka på ostar ur företagets sortiment och Per-Åke, som visste allt som är värt att veta om ostar, var en utmärkt ciceron i ost. Ostarna smakade utmärkt gott och vi förkovrade oss i vår ostkunskap. Per-Åke tog oss sedan med på en kylslagen rundvandring i ostlagret och vi fick ytterligare påspädning i vår kunnande om ost.
 

 

2019 05 07 3

Prduktionschefen Per-Åke Plantin berättade om ostar. Allt från tillverkning till lagring.

Efter ett kort stopp i honungslagret, där det var lite varmare, var det Kristers tur att ta hand om oss. Krister började med att ge oss en kort orientering om hur hans yrkesliv sett ut efter A6- tiden via polisyrket fram till nutid och samarbetet med Anders Lindahl. Hur det kommer sig att han hamnade på företaget som honungsexpert var en intressant historia. Därefter inledde Krister sitt föredrag på temat ”Från blomma till honungsburk”. 

 

2019 05 07 1

Krister Linnell i berättartagen.

Krister som själv är biodlare inledde med att berätta om den hotbild som finns mot vår natur och då indirekt mot bi- och honungsproduktionen. Vi fick höra om vilka bisorter vi har, vad biavel är och mycket mer. Kristers äventyr med ryska biodlare berördes och hans umgänge med Ernst Kirchsteiger i TV 4 omnämndes (se gärna klippet som finns på TV 4;s hemsida). 

 

2019 05 07 7

Vi hade även med oss en alldeles egen honungsbjörn.

Vi fick lära oss om hur bin gör honung och vilka olika honungsorter som finns. Provsmakning av honung, där vi fick gissa om det var svensk eller importerad honung, var ett trevligt inslag. Kvällen avrundades med att vi bjöds på kaffe och fralla. Vår ordförande framförde ett stort tack till Ostkompaniet och till Krister för en mycket trevlig och lärorik kväll. 

 

2019 05 07 8

Honungsprovning i full gång!

 

Text och bild: N-G Olsson

 

Från Änglagård till Stenhus.

Kamratföreningens Vårresa, lördagen den 18 maj 2019, gick till Ulricehamntrakten där vi gjorde turen ” Gårdarna runt sjön”.
Även denna Vårresa hade vi vädrets makter på vår sida. himmeln var ”järngrå” men regnet höll sig borta och temperaturen var lagom för en dag med mycket sightseeing.

2019 05 18 1
Strax före utsatt tid samlades vi på A6 kaserngård för avfärd. Vi var i år nästan 40 deltagare och det kändes extra roligt att vi var så många. Prick kl 0830 rullade vi iväg mot Ulricehamn och turen ”Gårdarna Runt Sjön”.


I över 20 år beskrev Birgit Th Sparre sin hembygd, vid sjön Åsunden, i romansviten ”Gårdarna runt sjön” och det var i dessa miljöer som årets kamratresa gick.


Vi gjorde ett kort stopp i Ulricehamn och hämtade upp vår guide Ann-Magret Hilding från Ulricehamns guideförening. Efter en kort rundresa med guidning i Ulricehamn där vi bl.a. fick bese friluftsområdet ”Lassalyckan”, passerade vi Skottorp och Sten Sture Monumentet. Monumentet är rest till minnet av slaget på Åsundens is, år 1520, då Sten Sture dy hade som uppgift att stoppa den framryckande danska hären. Sten Sture blev dödligt skadad av en dansk kanonkula och misslyckades med att stoppa danskarna. Han dog på sin reträtt mot Stockholm och hade han lyckats med sitt uppdrag, hade Stockholms blodbad aldrig inträffat.

 

2019 05 18 3

Nästa resmål var Källebacka Säteri och på vägen dit passerade vi platsen där den nästan 10000-år gamla Bredgårdsmannen hittades. Framme vid Källebacken guidades vi av gårdens ägare som bl.a. berättade om filminspelningen av den legendariska filmen ”Änglagård”, som hade genomförts på gården för c:a 20 år sedan. Vi fick bese huvudbyggnaden där första våningen var från 1600-talet.

 

2019 05 18 4

Vi fick även se hur ett dass kunde se ut på 1700- talet. Man fick klättra upp till en bänk med sju olika hål i varierade storlek och där fanns även en bänk där nödiga kunde sitt och vänta på sin tur. Fallhöjden för fekalierna var imponerade.


Efter att ha beskådat hela anläggningen åkte vi vidare och passerade bland annat gårdarna Åsundsholm och Sjöred där författarinnan Birgit Th Sparre växte upp och där hon skrev sina romaner. Vi passerade även Finnekumla Kyrka där hon ligger begravd. Vår guide, Ann-Magret, höll oss hela tiden uppdaterade med allt vi passerade. hon var som en levande uppslagsbok.


När klockan började närma sig lunchtid anlände vi till Hofsnäs Herrgård där vi intog en förbeställd lunch. Efter att ha avnjutit en mycket välsmakande måltid och besökt Hofsnäs saluhall gick resan vidare till Torpa Stenhus.

 

2019 05 18 5
Torpa Stenhus ligger vackert beläget vid Åsunden. Slottet är ett av Sveriges bäst bevarade herresäten från 1500-talet. Godset är privatägt och det har varit i samma familjs ägo i 17 generationer sedan slutet av 1400-talet. Namn som Stenbock och Sparre återfinns i ägarlängden. Vi fick, med början i slottskapellet, en guidad tur genom slottets alla skrymslen och vrår, från de mörka källarvalven upp till under takåsarna.


Även här visade vår guide prov på enastående kunskaper som hon förmedlade till oss på ett uppfriskande sätt. Vi fick höra de tragiska historierna om lille Gustav Stenbock, som dog i en brunn då han skulle hämta ett äpple, som han tappat och om dottern, som inmurades levande då man trodde hon vara smittad med pesten efter en resa till Danmark.


Torpa Stenhus har mycket tjocka väggar, då det bl.a var gränsborg mot Danmark. Vi blev ganska snart varse att dessa tjocka väggar effektivt stänger ute värmen (och bevarar kylan) så det kändes som högsommarvärme när vi åter kom ut ur slottet.

 

2019 05 18 7
Vi avslutade besöket i Torpa med en god kopp kaffe med tillbehör i slottscafeét. I det sammanhanget passade vi även på att avtacka vår guide, Ann-Magret, för väl genomför uppdrag. Vår ordförande poängterade särskilt Ann-Magrets röstläge, som var väl avpassat för halvdöva artillerister. Efter kaffet ställdes färden mot A6 och Jönköping dit vi anlände supernöjda med dagen och uppfyllda av intryck och ny kunskaper om gårdarna runt sjön.

 

Text : N-G Olsson, Bo Mattsson och Bo Romedahl

Foto: N-G Olsson

Tisdagen den 2 april kl. 1800 samlades ett 20-tal förväntansfulla Smålandsartillerister på Rosenlunds Herrgård. 

2019 04 02 1

 

Bo Romedahl hälsade alla välkomna till dagens träff och sen var det dags att lyssna på Kungliga Smålands Artilleriregementes marsch. Vi inledde dagens träff med att vår ordförande erinrade om Ravlundaolyckan för 50-år sedan, den 16 april 1969. Därefter utlystes en tyst minut för att hedra minnet av de A6-soldater som omkom vid den tragiska olyckan.

 

2019 04 02 2

Sedan var det dags för vår guide Bodil Swensson att ta över. Vi skulle på plats, under sakkunnig guidning, få uppleva den förvandling som Rosenlunds herrgård och dess omgivning genomgått de senaste åren. Vår guide lotsade oss igenom historien, med början på Gustav Vasas tid, via familjen Posse fram till nutid. Vi fick en god inblick i herrgårdens liv från familjen Posses inflyttning i den nybyggda herrgården 1788, till dagens användning som konferenslokal för Jönköpings kommun och vigsellokal för borgerliga vigslar. Även föreningar kan hyra herrgården men då ska de vara för offentliga arrangemang.

Renoveringen tyckte vi var lyckad, atmosfären i herrgården finns kvar samtidigt som det är en modern konferenslokal. Det går inte att besöka Rosenlunds herrgård utan att skänka en tacksamhetens tanke till Lena Wahlgren och Rosenlunds Herrgårds Vänner, utan deras fantastiska engagemang hade det nog gått illa med Rosenlunds herrgård. 

 

2019 04 02 3

Vi avslutade vårt besök med fika nere i köket och vår utmärkta guide, Bodil Swensson, avtackades av vår ordförande som överlämnade A6 Minnesbok.

Kamratföreningens 82:e årsmöte hölls den 23 mars 2019 på restaurang Hasse på Sjökanten vid Rocksjön.


2019 03 23 5
Årsmötet samlade 49 föreningsmedlemmar. Som traditionen bjuder inleddes årsmötet med att nuvarande ordföranden Bo Romedahl hälsade alla välkomna varefter mötet stående åhörde Smålands Artilleriregementes marsch.

Därefter stämde ordföranden till stillhet och parentation hölls över sedan senaste årsmötet avlidna medlemmar. Parentationen avslutades med en tyst minut i stilla begrundan över avlidna kamrater.

 2019 03 23 3

Årsmötesförhandlingarna öppnades av Bo Romedahl som valdes att leda årsmötet med Anders Leicht som mötessekreterare.

Bo Romedahl omvaldes till ordförande för föreningen för ytterligare ett år. 
Ny i styrelsen är Kurt Lindberg som ersätter Lars Fogelquist.

Övriga i styrelsen är Bo Mattsson, Pille Nyquist, Sven Engkvist, Anders Leicht, Göran Johansson, Nils-Göran Olsson, Lennart Andersson, Anders Gustafsson samt Bernt Holtz. Till revisorer för föreningen valdes Richard Ekstrand och Evald Persson.

Mötesordföranden Bo Romedahl berättade sedan kortfattat om styrelsens arbete och föreningens kommande aktiviteter, de så kallade tisdagsträffarna, samt vårresan.

Han informerade även om styrelsens arbete med bland annat en rekryteringskommité. Ordföranden framförde även hälsningar från kamrater, som av olika skäl, inte kunde delta vid årsmötet.

Kjell Svenningsson fick sedan ordet och reflekterade över nuvarande aktiviteter på kasern och övningsfält. Han tackade även styrelsen för det gångna årets arbete. 

         Mötesordföranden, Bo Romedahl, tackade alla för visat intresse och för det förtroende man visat honom under hans tid som ordförande. Han tackade styrelsen för engagerat och bra arbete under det gångna året.

  2019 03 23 8


En blomma och kamratföreningens hedersmedalj i silver överlämnades också till Lars Fogelquist som ett synligt bevis på uppskattningen av hans mångåriga arbete i styrelsen.

 2019 03 23 6

         Även Lennart Svensson, och

2019 03 23 9


Richard Prahl avtackades för sina insatser som revisorer. 

 

Därefter förklarade Bo Romedahl årsmötet för avslutat.

2019 03 23 7

Efter årsmötesförhandlingarna kåserade före detta rikshemvärnschefen, generalmajoren och medlemmen i kamratföreningen, Roland Ekenberg, om sina många år inom frivilligrörelsen. På sitt sedvanligt lättsamma sätt beskrev Roland sin resa från mycket ung medlem i Artilleribefälsföreningen till att så småningom avsluta sin karriär med att bli den rikshemvärnschef som suttit längst av alla.

 2019 03 23 11

Roland Ekenberg i berättartagen.

 

Efter anförandet tackade ordföranden för kåseriet och åhörarna gav Roland en rungande applåd.


Årsmötesdagen avslutades med att deltagarna avnjöt en gemensam lunch under trevlig samvaro.