Styrelse

Ordförande
Bo Romedahl
Adress: Hult 10, 560 31 Tenhult
Mobil: 0730-85 59 01
Epost: eller


Vice ordförande
Lennart Andersson
Adress: Dovhjortstigen 12, 553 08 Jönköping
Telefon: 036-18 66 70
Mobil: 070-639 65 37
Epost:


Sekreterare
Bernt Holtz

Adress: Soops väg 3, 554 46 Jönköping
Telefon: 036-16 75 48
Mobil: 070-816 75 48
Epost: eller


Bo Mattsson
Adress: Hunnerydsvägen 30, 561 46 Huskvarna
Telefon: 036-50 618
Mobil: 070-633 69 59
Epost:

 


Kassaman
Göran Johansson
Adress: Allégatan 15, 566 33 Habo
Telefon: 036-417 40
Mobil: 0727-34 17 40
Epost: eller


Redaktör för Smålandsartilleristen
NG Olsson
Adress: Olstorpsgatan 4, 561 35 Huskvarna
Telefon: 036-13 50 87
Mobil: 070-719 27 41
Epost: eller


Klubbmästare
Lars Fogelquist
Adress: Lustigkullegatan 16, 554 53 Jönköping
Telefon: 0393-141 12
Mobil: 070-556 53 17
Epost: eller


Vice klubbmästare
Göran Fransson

Adress: Rönngatan 7, 554 58 Jönköping
Telefon: 036-17 56 00
Mobil: 076-845 71 88
Epost:

 

Vice klubbmästare
Anders Gustafsson

Adress: Cirkelvägen 96, 556 25 Jönköping
Telefon: 036-767 04
Mobil: 076-798 42 24
Epost: 

 

 

Vice sekreterare
Anders Leicht

Adress: Huskvarnavägen 49, 554 54 Jönköping
Telefon: 0393-231 31
Mobil: 0760-18 11 31
Epost:


Traditionsbevarare
Sven Engkvist
Adress: Hasselvägen 21, 553 07 Jönköping
Telefon: 036-18 44 66
Epost:


Vincent Bondesson (hyllningsbrev)
Telefon: 036-13 47 27, Mobil: 073-364 79 07

Rune Carlsson (försvarsfrågor)
Telefon: 036-19 07 89, Mobil: 070-360 01 86
Epost: