Tisdagen den 2 april kl. 1800 samlades ett 20-tal förväntansfulla Smålandsartillerister på Rosenlunds Herrgård. 

2019 04 02 1

 

Bo Romedahl hälsade alla välkomna till dagens träff och sen var det dags att lyssna på Kungliga Smålands Artilleriregementes marsch. Vi inledde dagens träff med att vår ordförande erinrade om Ravlundaolyckan för 50-år sedan, den 16 april 1969. Därefter utlystes en tyst minut för att hedra minnet av de A6-soldater som omkom vid den tragiska olyckan.

 

2019 04 02 2

Sedan var det dags för vår guide Bodil Swensson att ta över. Vi skulle på plats, under sakkunnig guidning, få uppleva den förvandling som Rosenlunds herrgård och dess omgivning genomgått de senaste åren. Vår guide lotsade oss igenom historien, med början på Gustav Vasas tid, via familjen Posse fram till nutid. Vi fick en god inblick i herrgårdens liv från familjen Posses inflyttning i den nybyggda herrgården 1788, till dagens användning som konferenslokal för Jönköpings kommun och vigsellokal för borgerliga vigslar. Även föreningar kan hyra herrgården men då ska de vara för offentliga arrangemang.

Renoveringen tyckte vi var lyckad, atmosfären i herrgården finns kvar samtidigt som det är en modern konferenslokal. Det går inte att besöka Rosenlunds herrgård utan att skänka en tacksamhetens tanke till Lena Wahlgren och Rosenlunds Herrgårds Vänner, utan deras fantastiska engagemang hade det nog gått illa med Rosenlunds herrgård. 

 

2019 04 02 3

Vi avslutade vårt besök med fika nere i köket och vår utmärkta guide, Bodil Swensson, avtackades av vår ordförande som överlämnade A6 Minnesbok.

Kamratföreningens 82:e årsmöte hölls den 23 mars 2019 på restaurang Hasse på Sjökanten vid Rocksjön.


2019 03 23 5
Årsmötet samlade 49 föreningsmedlemmar. Som traditionen bjuder inleddes årsmötet med att nuvarande ordföranden Bo Romedahl hälsade alla välkomna varefter mötet stående åhörde Smålands Artilleriregementes marsch.

Därefter stämde ordföranden till stillhet och parentation hölls över sedan senaste årsmötet avlidna medlemmar. Parentationen avslutades med en tyst minut i stilla begrundan över avlidna kamrater.

 2019 03 23 3

Årsmötesförhandlingarna öppnades av Bo Romedahl som valdes att leda årsmötet med Anders Leicht som mötessekreterare.

Bo Romedahl omvaldes till ordförande för föreningen för ytterligare ett år. 
Ny i styrelsen är Kurt Lindberg som ersätter Lars Fogelquist.

Övriga i styrelsen är Bo Mattsson, Pille Nyquist, Sven Engkvist, Anders Leicht, Göran Johansson, Nils-Göran Olsson, Lennart Andersson, Anders Gustafsson samt Bernt Holtz. Till revisorer för föreningen valdes Richard Ekstrand och Evald Persson.

Mötesordföranden Bo Romedahl berättade sedan kortfattat om styrelsens arbete och föreningens kommande aktiviteter, de så kallade tisdagsträffarna, samt vårresan.

Han informerade även om styrelsens arbete med bland annat en rekryteringskommité. Ordföranden framförde även hälsningar från kamrater, som av olika skäl, inte kunde delta vid årsmötet.

Kjell Svenningsson fick sedan ordet och reflekterade över nuvarande aktiviteter på kasern och övningsfält. Han tackade även styrelsen för det gångna årets arbete. 

         Mötesordföranden, Bo Romedahl, tackade alla för visat intresse och för det förtroende man visat honom under hans tid som ordförande. Han tackade styrelsen för engagerat och bra arbete under det gångna året.

  2019 03 23 8


En blomma och kamratföreningens hedersmedalj i silver överlämnades också till Lars Fogelquist som ett synligt bevis på uppskattningen av hans mångåriga arbete i styrelsen.

 2019 03 23 6

         Även Lennart Svensson, och

2019 03 23 9


Richard Prahl avtackades för sina insatser som revisorer. 

 

Därefter förklarade Bo Romedahl årsmötet för avslutat.

2019 03 23 7

Efter årsmötesförhandlingarna kåserade före detta rikshemvärnschefen, generalmajoren och medlemmen i kamratföreningen, Roland Ekenberg, om sina många år inom frivilligrörelsen. På sitt sedvanligt lättsamma sätt beskrev Roland sin resa från mycket ung medlem i Artilleribefälsföreningen till att så småningom avsluta sin karriär med att bli den rikshemvärnschef som suttit längst av alla.

 2019 03 23 11

Roland Ekenberg i berättartagen.

 

Efter anförandet tackade ordföranden för kåseriet och åhörarna gav Roland en rungande applåd.


Årsmötesdagen avslutades med att deltagarna avnjöt en gemensam lunch under trevlig samvaro.

 Tisdagen den 5 februari var det dags för årets första tisdagsträff. Denna gång i, en för oss, ny lokal på andra våningen i gamla ”klockgaraget” på A6 kasernområde. I vanlig ordning inleddes vårt möte med att vi, i enskild ställning, avnjöt regementets marsch. Efter att vår ordförande, Bo Romedahl, hälsat alla välkomna var det dags att släppa fram dagens gäster, Johan Lukic och Alexander Grennard från Military Work. 

 

2019 02 05 1

Johan och Alexander inledde med att presentera sig själva och sin militära bakgrund för att sedan växla över till att introducera MilitaryWork för oss.

 

2019 02 05 3

 

MilitaryWork är ett kompetensförsörjningsföretag som arbetar med rekrytering och inhyrning av ledare, specialister och medarbetare som alla har en bakgrund i Försvarsmakten. Affärsidén är att hjälpa civila företag att få tag i den kompetens som redan finns i Försvarsmakten. Företaget arbetar enbart med individer med rätt inställning och attityd och som har någon slags bakgrund inom Försvarsmakten. 


En viktig del i arbetet är att stötta individen med att översätta kompetenser och färdigheter till det civila, samt att få företagen att förstå hur detta kan tillföra deras egen verksamhet nytta. Man har goda relationer med Försvarsmakten, som man samarbetar med, och Johan var tydlig med att företaget inte konkurrerade med Försvarsmakten utan snarare såg sig som en resurs när någon valde att lämna Försvarsmakten för längre eller kortare tid. Olika former av tjänstledigheter förekommer, man kan vara tjänstledig från försvarsmakten för att arbeta hos MilitaryWork eller tvärtom, extraarbete hos MilitaryWork var också vanligt. 

 

2019 02 05 5

 

Det var ett lärorikt föredrag och vi fick bekanta oss med ett, för de flesta av oss, nytt område. Efter frågestund avtackades våra gäster med en varm applåd och vår ordförande överlämnade A6 minnesbok.