Firandet av artilleriets skyddshelgon

Det kändes hemtamt på något vis, då vi kl.1800 samlades i restaurang Storskogen. Flertalet av deltagarna är ju med ofta på våra träffar. Där var emellertid också en del kamrater som man träffar mera sällan.

Enligt klubbmästaren var vi fyrtio personer, varav fjorton damer, en tendens till ökning. Det är ju trevligt att notera.

Inledningsvis hälsades hedersmedlemmar och vi andra välkomna av vår ordförande Leif Oscarsson, varpå vi stående lyssnade till Smålands Artilleriregementes Marsch.

Bordet med den vackra porslinsstatyetten föreställande Sankta Barbara, stod längst fram flankerat av Kamratföreningen Smålandsartilleristers standar samt den svenska fanan som föreningen tilldelats.

Leif berättade om Barbaras hemska öde och anledningen till att hon helgonförklarades, blev Sankta Barbara och skyddshelgon för artillerister och en del andra yrkesgrupper. T.ex. bergsprängarna.

Efter denna ceremoni bjöds vi till bords för att inmundiga förrätten, silltallrik och nubbe för de som så önskade. I alla glada människors lag, skålades och sjöngs det frejdiga snapsvisor, framtagna av Göran Fransson och Ulf Gustafson. Ärtsoppan fick sällskap av punschen naturligtvis. Jodå, vi fick ner pannkakorna och kaffe med kaka också.

Den i programbladet angivne underhållaren fick lämna återbud p.g.a. sjukdom. Men ersättaren Vivianne Nöjd från Skillingarydsteatern, gjorde ett bejublat framträdande och underhöll oss med härliga sånger och goda historier.

Christoffer Lilliecreutz framförde medlemmarnas tack för arrangemanget.

Bo Wallén

Leif överlämnar Bouens nya vandrigspris till Ulf.----tittar på.

Här överräcker Leif Oscarsson boulens nya vandringspriset till Ulf Gustafson. Vandringspriset skall varje år ges till årets bäste boulare. Ceremonin övervakas av Bengt Nordenberg som skänkt priset.