Fredagen den 2 november var det traditionsenlig kransnedläggning på A 6 begravningsplats på Östra kyrkogården. Ordföranden Leif Oscarsson hälsade ett 25-tal medlemmar välkomna till ceremonin. Leif erinrade oss om det stora antalet unga män som är begravda där. Många hade knappt påbörjat sin tjänstgöring innan de föll offer för Spanska sjukan. Spanska sjukan slog allra hårdast mot personer i åldern 20-40 år och var en virussjukdom som angrep lungorna. Sjukdomsförloppet var snabbt, de flesta smittade dog inom 4-7 dagar. Det dröjde faktiskt till ända till slutet 1990-talet innan man lyckades finna spanska sjukans gener. Det var den svenskfödde forskaren Johan Hultin som 1998 hämtade lungvävnader från en kvinna i Alaska som dött i Spanska sjukan 1918. Det visade sig att viruset var en typ av den fruktade fågelinfluensan.
Avslutningsvis läste Leif dikten ”Det är vackrast när det skymmer” av Pär Lagerkvist. Därefter följde av en tyst minut varefter Göran Fransson blåste Tapto. Efteråt bjöd Svenska kyrkan på kaffe inne i kyrkogårdsförvaltningens lokaler.