Vid höstens första tisdagsträff den 4 september, som vanligt på restaurang Björkudden hade vi besök av en gammal A 6-are, Bill Skoglund från Frivilliga Automobilkåren, FAK.

Bill talade om frivilligrörelsen och främst de organisationer som sysslar med fordon av olika slag. Bill har befattningar i FAK på lokal, regional och central nivå.

Bill berättade vidare att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under 2012 startade en ny organisation, som ska utgöra en ny krisresurs för länsstyrelser, kommuner och andra samhällsviktiga funktioner/myndigheter, MTE (Motor- och Transportenheter). Utöver FAK, kommer Bilkåren och FMCK (Frivilliga motorcykelkåren) att ingå. MTE kommer att finnas på ett 10-tal orter över hela landet och varje MTE består av cirka 100 personer. De fordonstyper som skall rekryteras personal till är bandvagnar, bandtraktorer, lastbilar, bussar, MC och snöskoter.

Under 2013 kommer en mycket omfattande utbildning att genomföras och varje år skall Motor- och Transpotenheterna öva tillsammans med länsstyrelse, polis, räddningstjänst, m.fl.

Vi tackar Bill för en mycket intressant föreläsning!