Vid vårens sista tisdagsträff den 8 maj, den här gången på annan plats på John Bauergymnasiet än restaurang Björkudden, fick vi lyssna till förre näringslivschefen i Jönköping, Sten Norinder. För drygt ett år sedan blev han vd för Jönköpings flygplats och det var främst i den rollen han besökte vår tisdagträff.


Som näringslivschef var han initiativtagare till projektet ”Destination Jönköping”, ett projekt för att utveckla Jönköpings kommun till en attraktiv kommun för både näringsliv och turism. Det var kanske logiskt att han gick vidare till jobbet som vd för Jönköpings flygplats, eftersom flygplatsen är en mycket viktig komponent i ”Destination Jönköping”.

Att det är en utmaning att utveckla flygplatsen är knappast någon överdrift. Från de goda åren, som t.ex. 1977 då chartertrafiken hade 75 000 passagerare, 1990 då inrikestrafiken hade 279 000 passagerare eller ”all time high” 1991 med totalt 335 000 passagerare, är det en mycket lång väg att gå. Ljuspunkten är emellertid fraktflyget som uppvisar en enastående volymökning. Trots att 2011 var ett rekordår för fraktflyget, har det hittills under 2012 ökat med hela 60 % i förhållande till 2011. Även passagerartrafiken har de senaste två åren ökat lite.

Sten Norinder arbetar nu hårt för att åstadkomma utrikes reguljärtrafik, vilket idag saknas, öka både in- och utcharter, ytterligare öka volymen inomflygfraktområdet och på sikt kanske även locka hit något lågprisflyg till intressanta destinationer i Europa.
Vi som lyssnade till Stens mycket intressanta och engagerande föredrag önskar nog honom all lycka med sitt arbete.