Vid kamratföreningens tisdagsträff den 3 april på restaurang Björkudden på A 6 gästades vi av kaptenen i marinens reserv, Jarl Mared. Ett 30-tal åhörare fick höra den spännande berättelsen hur Jarl, som fartygschef på en Bevakningsbåt typ 70,  drogs in i ubåtsjakten i Stockholm skärgård hösten 1980. Med skarpladdad fartygskanon och apterade sjunkbomber, samt med eldtillstånd för ubåtsbekämpning, var han under en dramatisk tid på jakt efter främmande oidentifierade undervattensfarkoster. Det  hela utspelade sig bl. a. på Horsfjärden utanför, på den tiden vår hemligaste och viktigaste örlogsbas, Muskö.

Det var under en stor marinövning i Stockholms skärgård, som intresset för vad marinen hade för sig blev mycket påtagligt. Det blev också upptakten på 10 års omfattande observationer av bedömda kränkningar av svenskt territorialvatten. Av 4 700 observationer kunde dock bara fyra bekräftas.

Efter föredraget gavs viss information om kommande föreningsverksamhet.