Tisdagen den 2 april kl. 1800 samlades ett 20-tal förväntansfulla Smålandsartillerister på Rosenlunds Herrgård. 

2019 04 02 1

 

Bo Romedahl hälsade alla välkomna till dagens träff och sen var det dags att lyssna på Kungliga Smålands Artilleriregementes marsch. Vi inledde dagens träff med att vår ordförande erinrade om Ravlundaolyckan för 50-år sedan, den 16 april 1969. Därefter utlystes en tyst minut för att hedra minnet av de A6-soldater som omkom vid den tragiska olyckan.

 

2019 04 02 2

Sedan var det dags för vår guide Bodil Swensson att ta över. Vi skulle på plats, under sakkunnig guidning, få uppleva den förvandling som Rosenlunds herrgård och dess omgivning genomgått de senaste åren. Vår guide lotsade oss igenom historien, med början på Gustav Vasas tid, via familjen Posse fram till nutid. Vi fick en god inblick i herrgårdens liv från familjen Posses inflyttning i den nybyggda herrgården 1788, till dagens användning som konferenslokal för Jönköpings kommun och vigsellokal för borgerliga vigslar. Även föreningar kan hyra herrgården men då ska de vara för offentliga arrangemang.

Renoveringen tyckte vi var lyckad, atmosfären i herrgården finns kvar samtidigt som det är en modern konferenslokal. Det går inte att besöka Rosenlunds herrgård utan att skänka en tacksamhetens tanke till Lena Wahlgren och Rosenlunds Herrgårds Vänner, utan deras fantastiska engagemang hade det nog gått illa med Rosenlunds herrgård. 

 

2019 04 02 3

Vi avslutade vårt besök med fika nere i köket och vår utmärkta guide, Bodil Swensson, avtackades av vår ordförande som överlämnade A6 Minnesbok.