Källor och litteratur

Arméinformation, Allmän värnplikt – Fakta och synpunkter, PM 1978.Gustaf Ankarcrona (et al.), Arméns uppgång och . . ., Prinfo, Virserum 2004.
Jan Anshelm, Det svenska artilleriet 1794- 1994, Artilleritidskrift, Stockholm 1994.
Gunnar Björk (et al.), Utveckling av försvarets fredsorganisation under 1980-talet, 1978 års försvarskommitté, FK78/FRO, Stockholm 1981.
Lars Ericson, Svensk militärmakt, Försvarshögskolan, Stockholm 2003.
Christer Fagervall, A 6 krigsorganisation, Datafil på Miliseum, Skillingaryd 2010.
Göta Luftvärnsregemente, Kvibergs kaserner, Varberg 1994.
Carl Herlitz, Kungl. Positionsartilleriregementet, Stockholm 1989.
Carl Herlitz, Svenska arméns regementen, MLF, Stockholm 1970.
Björn Holmberg, Arméns förband, skolor och staber, SMB, Luleå 1993.
Gunnar Linderstam, Glimtar ur ett regementes liv under 90 år, A 6 kamratförening, Jönköping 1985.
Hans Lennart Lundh, Kungl. Göta Artilleriregemente, Göteborg 1954.
Minnesskrift, Kungl. Smålands Artilleriregemente, Jönköping 1929.
Hans von Schreeb, Uniformstraditioner, Arménytt 1962-1963 (utdrag), Stockholm 1966. Smålandsartilleristen 1991-2/1993-1, Artiklar om A 6 byggnader av Magnus Widell, illustrerade av Ulf Bottne. Bengt Wallerfelt, Si vis pacem – para bellum, Probus, Västervik 1999.
Carl-Axel Wangel (red.), Sveriges militära beredskap 1939 – 1945, Militärhist. förlaget, Köping 1982.

Regementets igenkänningssignal

Signalen utgjordes av de första takterna i regementets marsch. Den komponerades av regementets förste musikdirektör Rickard Rune och antogs 1896.

 

Till bilaga 1 • Krigsorganisationen

Tillbaka till Innehållsförteckning