Krigsorganisation

1895
Kungl. Andra Göta Artilleriregemente (A 6) sätts upp i Göteborg, varvid Första Göta artilleriregementes (A 2) 7. och 8. batterier utgör stommen till I. divisionen och Wendes (A 3) Landskronakontingent till II. divisionen.
Förläggning i Borgerskapets kasern.

1898
A 6 flyttar till nya kaserner i Jönköping. Regementet är fulltaligt med följande organisation.

Regementsstab
I. divisionen
1. batteriet 6 st. 8,4 cm kanon m/81
2. batteriet 6 st. 8,4 cm kanon m/81
3. batteriet 6 st. 8,4 cm kanon m/81
II. divisionen
4. batteriet 6 st 8,4 cm kanon m/81
5. batteriet 6 st. 8,4 cm kanon m/816. batteriet 6 st. 8,4 cm kanon m/81

1906
Ny organisation med fyrpjäsbatterier och ombeväpning till 7,5 cm kanon m/02 påbörjas.
Fördelningsartilleriregemente A 3 (hästanspänt)
Stab
I. divisionen               (1.-3. batt)        12 st. 7,5 cm kanon m/02
II. divisionen              (4.-6. batt)        12 st. 7,5 cm kanon m/02
III. divisionen             (7.-9. batt)        12 st. 7,5 cm kanon m/02

1911
IV. haubitsdivisionen sätts upp med 10. haubitsbatteriet ( 4 st. 10,5 cm haubits m/10).

1913
11. haubitsbatteriet med 4 st. 10,5 cm haubits m/10 sätts upp. IV. divisionen är därmed komplett.

1916
Artillerikåren A 106 sätts upp för den nyorganiserade XII. reservfördelningen. Kåren består av 1. och 2. depåbatterierna med 7,5 cm kanon m/02 och 4. depåbatteriet med 10,5 cm haubits m/10.

1919
9. batteriet ombeväpnas med 10,5 cm haubits m/10. Batteriet flyttas samtidigt till IV. divisionen.

1927
Regementet blir arméns tunga kårarartilleriregemente. Ombeväpning till tunga pjäser från A 9 och A 10 genomförs. A 102 försvinner.

Den nya krigsorganisationen
Regementsstab
I. divisionen (1.-3. batt) 12 st. 15 cm haubits m/06      Anspänd
II. divisionen (4.-6. batt) 12 st. 10,5 cm kanon m/17        "
III. divisionen (7.-9. batt) 8 st. 21 cm haubits m/17         "
IV. divisionen (10.-12. batt) 12 st 7,5 cm kanon m/02       Bilburen (pjäser på flaken)
III. divisionen tillförs 10 pjäser, 10 eldrörsvagnar, 10 hjulbältesvagnar och 54 ammunitionsvagnar m/16 från A 10.

1930-32

I. och II. divisionerna motoriseras. Pjäserna som har trähjul transporteras på standardlastbilar.

1933
III. divisionen tillförs bandtraktorer typ Holt, Cat 20/25 och Bofors. För varje pjäs används tre traktorer för lavett, eldrörsvagn och hjulbältesvagn. Ammunition och övrig materiel transporteras på standardlastbilar.

1936
IV. divisionen ombildas till 1. brigaddivisionen och får 12 st. 7,5 cm kanon m/02-10. Divisionen är lastbilsburen med pjäserna på flaket och ingår i kavalleribrigaden som sätts upp 1937.

1937
II. kårdivisionen ombeväpnas med 12 st. 10,5 cm kanon m/34 dragna av standardlastbilar.

1938
I. kårdivisionen ombeväpnas med 12 st. 10,5 cm kanon m/34 dragna av standardlastbilar.
I. divisionen omorganiseras till V. divisionen. Fortfarande med 15 cm haubits m/06.

1939
Även III. kårdivisionen ombeväpnas med 12 st. 10,5 cm kanon m/34 dragna av standardbilar. Från Österrike importeras 28 st. licenstillverkade Boforspjäser typ 15 cm haubits m/39. Dessa pjäser var vid Hitlers maktövertagande 1938 under tillverkning vid Böhlers vapenfabriker. Då de inte var av tysk standardmodell såldes de till Sverige och levererades under hösten. I december skickas fyra 21 cm haubitser och 12 st. 15 cm haubits m/06 till Finland. Fyra av de kvarvarande 21:orna överförs på hösten till A 8 i Boden. De två kvarvarande skickas till Karlsborgs tygstation.
V. divisionen ombeväpnas med 12 st 15 cm haubits m/39. Transport sker delat med eldrör och lavett var för sig. Volvo LV 290 (140 hk) används som dragfordon. Varje batteri har tv bandtraktorer 3 ton.

1940
IV. kårdivisionen sätts upp under hösten med 12 st. nylevererade 15 cm haubits m/38.
V. kårdiv med 12 st. 15 cm haubits m/39 sätts upp och ingår i krigsorganisationen från april.
VI. kårdiv med 12 st. 15 cm haubits m/39 sätts upp och ingår i krigsorganisationen från maj.

Krigsorganisation vid slutet av 1940.
1. kårarartilleristaben
2. kårarartilleristaben
25. mätbatteriet
26. mätbatteriet
I. kårdivisionen 12 st. 10,5 cm kanon m/34
II. kårdivisionen 12 st. 10,5 cm kanon m/34
III. kårdivisionen 12 st. 10,5 cm kanon m/34
IV. kårdivisionen 12 st. 15 cm haubits m/38
V. kårdivisionen 12 st. 15 cm haubits m/39
VI. kårdivisionen 12 st. 15 cm haubits m/39
I. brigaddivisionen 12 st. 7,5 cm kanon m/02-10
1. batteriet Fo 18 4 st. 10,5 cm kanon m/17

1941
Alla kårdivisionerna tillförs nya terrängdragbilar m/40 (Volvo TVB) under hösten. I en normaldivision ingår 18 bilar av denna typ. Undantaget är 5. och 6. kårdivisionerna. Dessas 15 cm haubits m/39 transporteras delade med eldröret på en speciell vagn. Dessa divisioner har därför 24 st. TVB dragbilar.

1942
I. brigaddiv ombeväpnas med 12 st. 10,5 cm haubits m/39, lastterrängbil m/42 M (Klöckner).

1943
VIII. pansardivisionen med 12 st. 10,5 cm haubits m/39 dragen av artilleritraktor m/43 sätts upp.
IX. pansardivisionen med 12 st. 10,5 cm haubits m/39 dragen av artilleritraktor m/43 sätts upp.
X. pansardivisionen med 12 st. 10,5 cm haubits m/39 dragen av artilleritraktor m/43 sätts upp.

I. brigaddivisionen döps om till VIII. brigaddivisionen. Motorbrigaden, som förut varit Kavalleribrigaden lägs i depå fram till hösten1945. En ny motorbrigad sätts upp av I 7 på Revingehed. Brigadens artilleri nyuppsätts av A 3.

1944
VIII. kårdivisionen sätts upp med 12 st. nya 15 cm haubits m/39 B. Denna har 15 st. nya terräng dragbil m/42 (Volvo TVC).
IX. pansardivisionen med 12 st. 10,5 cm haubits m/39 överförs till det nyuppsatta A 9 i Kristinehamn.

1946
X. kårdivisionen sätts upp i april med 18 st. nya 15 cm haubits m/39 B . Divisionen har 21 st. nya terräng dragbil m/42 (Volvo TVC).

1947
I. och II. kårdivisionerna utökas till vardera 18 st. 10,5 cm kanon m/34. De tillförda pjäserna kommer från 3. kårdivisionen.
III. kårdiv ombeväpnas med 18 st. 15 cm haubits m/39 B med 21 st. terrängdragbil m/42 (TVC).
VIII. kårdivisionen överförs till A 9
IX. kårdivisionen tillförs från A 3.

1948
A 6 krigsorganisation 1948
1. kårarartilleristaben
3. kårarartilleristaben
47. mätbatteriet
48. mätbatteriet
49. mätbatteriet
I. kårdivisionen 18 st. 10,5 cm kanon m/34, 18 st Dtgb m/40
II. kårdivisionen 18 st. 10,5 cm kanon m/34, 18   "
III. kårdivisionen 18 st. 15 cm haubits m/39 B, 18   "
IV. kårdivisionen 12 st. 15 cm haubits m/38, 15   "
V. kårdivisionen 12 st. 15 cm haubits m/39, 24   "
VI. kårdivisionen 12 st. 15 cm haubits m/39, 24   "
IX. kårdivisionen 12 st. 15 cm haubits m/39 B, 15   "
X. kårdivisionen 12 st. 15 cm haubits m/39 B, 15   "
VIII. brigaddivisionen 12 st. 10,5 cm haubits m/39, Ltgb m/42M
VIII. pansardivisionen 12 st. 10,5 cm haubits m/39, Artilleritraktor m/43
X. pansardivisionen 12 st. 10,5 cm haubits m/39, Artilleritraktor m/43
1. lokalförsvarsbatteriet 4 st. 10,5 cm kanon m/17, Hjultraktor (Oscarshamn)

1950
VIII. brigaddivisionen omorganiseras till 5. pansardivisionen och ingår i den nya pansarbrigaden PB 5 i Borås. Som dragfordon tillförs artilleritraktor m/43.

Antalet pjäser i 3. kårdivisionen minskas till 12 st. (p.g.a. att A 9 sätter upp 14. kårdiv).
1. lokalförsvarsbatteriet får nummer 105.

1952-53
VIII. pansardivisionen överförs till A 3.
III. kårdivisionen blir normal 12-pjäsdivision.

1957
III.- V. och IX.-X. kårdivisionerna ombeväpnas med 15,5 cm haubits F.

De äldre dragterrängbilarna och artilleritraktorerna byts ut mot nya lastterrängbil 934. Till staber tillförs radiopersonterrängbil 915. Eldledningsgrupperna transporteras i vanliga standardpersonbilar. Undantagen är pansardivisionerna som till detta ändamål använder Willys- och Dodge- jeepar.

1959
IV. och VI. kårdivisionerna ombeväpnas med 15,5 cm haubits F.

1961
Systemet med en trettonde hjälppjäs för inskjutning slopas. Friställda pjäser bildar en femtonde division på A 7 Gotland.

Krigsorganisation detta år (samtliga divisioner har ltgb 934 som dragbil).
6. artillerigruppstaben Mobiliseringsplats: Bankeryd
6. mätbatteriet Mobiliseringsplats: Bankeryd
1. kårdivisionen 8 st. 10,5 cm kanon m/34. Mobiliseringsplats: Lammhult
2. kårdivisionen 18 st. 10,5 cm kanon m/34. Mobiliseringsplats: Norrahammar
3. kårdivisionen 12 st. 15,5 cm haubits F. Mobiliseringsplats: Tenhult
4. kårdivisionen 12 st. 15,5 cm haubits F. Mobiliseringsplats: Skillingaryd
5. kårdivisionen 12 st 15,5 cm haubits F. Mobiliseringsplats: N Unnaryd
6. kårdivisionen 12 st 15,5 cm haubits F. Mobiliseringsplats: Tenhult
9. kårdivisionen 12 st. 15,5 cm haubits F. Mobiliseringsplats: Vissefjärda
10. kårdivisionen 12 st. 15,5 cm haubits F. Mobiliseringsplats: Vaggeryd
5. pansardivisionen 12 st. 10,5 cm haubits m/39. Mobiliseringsplats: Klevshult
9. pansardivisionen 12 st. 10,5 cm haubits m/39. Mobiliseringsplats: Habo
105. lokalförsvarsbatt. 4 st. 10,5 cm kanon m/17, Hjultraktor. Mobiliseringsplats: (Oscarshamn)

1962
A 2 i Göteborg läggs ned. A 6 övertar följande förband.
22. artillerigruppstaben med regementsstabsbatteri. Mobiliseringsplats: Vårgårda
22. mätbatteriet. Mobiliseringsplats: Vårgårda
24. kårdivisionen 12 st. 15 cm haubits m/39 B. Mobiliseringsplats: Vårgårda
1. divisionen A 2 18 st. 10,5 cm haubits m/40, Hjultraktor. Mobiliseringsplats: Simlångsdalen
2. divisionen A 2 18 st. 7,5 cm kanon m/40 S, Hjultrakto. Mobiliseringsplats: Stenungssund
3. divisionen A 2 18 st. 10,5 cm haubits m/40, Hjultraktor. Mobiliseringsplats: Lerum

5. pansardivisionen ombeväpnas till 10,5 cm haubits 4140 (12-pjäs divisioner).
Alla divisionerna med haubits F får nya lastterrängbilar 957 som dragfordon (de tidigare ltgb 934 överförs till luftvärnet).

1964
6. kårdivisionen blir 9. pansarhaubitsbataljonen och tillförs Skaraborgsbrigaden (PB 9) när denna omorganiseras till org. 63. Samtidigt delas f.d. 9. pansardivisionen (10,5 haubits 4140) upp och ingår som bataljonsartilleri i PB 9.
24. kårdivisionen blir pansarhaubitsbataljon och överförs till A 3.

1966
9. kårdivisionen ombeväpnas med 12 st. 15 cm haubits m/39 B (dessa pjäser kommer från 22. kårdivisionen).
En ny 27. fördelningshaubitsbataljon sätt upp med 12 st 15,5 cm haubits F. (Pjäser från 9. kårdivisionen.)
Bataljonsartilleriet inom PB 9 ombeväpnas till 10,5 cm haubits m/40. (12 st. 10,5 cm haubits 4140 skickas till III. div. A 7 på Gotland.)
5. pansardivisionen ombeväpnas med 18 st. 10,5 cm haubits m/40.

1967-68
Det tunga kårartilleriet blir nu fördelningsartilleri. Brigaderna tilldelas eget brigadartilleri, i regel med lätta pjäser.
1. och 2. kårdivisionerna utgår (numren övertas av två nya bandkanonbataljoner på A 8 i Boden).
10. kårdivisionen blir 42. infanterihaubitsbataljonen i Kalmarbrigaden (IB 42). Den är då landets enda infanteribrigad med tungt artilleri.
1. div. A 2 med 10,5 cm haubits m/40 blir 46. infanterihaubitsbataljonen i Hallandsbrigaden.
2. div. A 2 (7,5 cm kanon m/40 S) utgår.
3. div. A 2 med 10,5 cm haubits m/40 blir 15. infanterihaubitsbataljonen i Västgötabrigaden.
12. infhaubbat sätts upp med 18 st. 10,5 cm haubits m/40 för Jönköpingsbrigaden.
Ett antal lokalförsvarshaubitskompanier sätts upp 1967 med överblivna pjäser och personal ur f.d. 1. och 2. kårdivisionerna.

1969
Efter en genomgripande omorganisation av artilleriet 1966-69 förlorar A 6 sin särskilda karaktär av tungt regemente. 5. pansardivisionen blir 45. infhaubbat då Älvsborgsbrigaden blir infanteribrigad. Bataljonen ombeväpnas till 10,5 cm haubits m/40.

Efter omorganisationen har A 6 följande mobiliseringsansvar
6. artilleriregementsstaben med stabskompani. Ingår i 14. fördelningen
6. artilleriunderrättelse kompaniet
22. artilleriregementsstaben med stabskompani.  Ingår i 13. fördelningen
22. artilleriunderrättelse kompaniet
3. fördhaubbat 12 st. 15,5 cm haubits F, 15 st. Ltgb 957
4. fördhaubbat 12 st. 15,5 cm haubits F, 15 st. Ltgb 957
5. fördhaubbat 12 st. 15,5 cm haubits F, 15 st. Ltgb 957
9. fördhaubbat 12 st. 15 cm haubits m/39 B, 15 st. Ltgb 934
27. fördhaubbat 12 st. 15,5 cm haubits F, 15 st. Ltgb 957     
9. phaubbat (f.d. 6. kårdiv) 12 st. 15,5 cm haubits, F 15 st. Ltgb 957
5., 11. och 17. phaubkomp PB 9 12 st. 10,5 cm haubits m/40, 12 st. Ltgb 934
12. infhaubbat 18 st. 10,5 cm haubits m/40, Hjultraktor
15. infhaubbat 18 st. 10,5 cm haubits m/40, Hjultraktor
42. infhaubbat (f.d. 10. kårdiv) 12 st. 15,5 cm haubits F, 15 st. Ltgb 957
45. infhaubbat 18 st. 10,5 cm haubits m/40, Hjultraktor
46. infhaubbat 18 st. 10,5 cm haubits m/40, Hjultraktor
105. lfkankomp 4 st. 10,5 cm kanon m/34, Hjultraktor (Trelleborg
106. lfkankomp 4 st. 10,5 cm kanon m/34, Hjultraktor (Ystad)
107. lfkankomp 4 st. 10,5 cm kanon m/34, Hjultraktor (Landskrona)
111. lfkankomp 4 st. 10,5 cm kanon m/34, Hjultraktor (Kalmar)
112. lfkankomp 4 st. 10,5 cm kanon m/34, Hjultraktor (Oscarshamn)
301. lfhaubkomp 4 st. 10,5 cm haubits m/39, Hjultraktor (Grimeton)
302. lfhaubkomp 4 st. 10,5 cm haubits m/39, Hjultraktor (Kungsbacka)
303. lfhaubkomp 4 st. 10,5 cm haubits m/39, Hjultraktor (Lilla Edet)
304. lfhaubkomp 4 st. 10,5 cm haubits m/39, Hjultraktor (Kungälv)
305. lfhaubkomp 4 st. 10,5 cm haubits m/39, Hjultraktor (Fo 35 )

1972
Pansarhaubitskompanierna ur PB 9 överförs till A 3 i Kristianstad.
9. fördelningshaubitsbataljonen överförs till A 3.

1974
I 12/Fo 17 övertar mobiliseringsansvaret för A 6 krigsförband. A 6 behåller utbildningsansvaret. 42. infanterihaubitsbataljonen ombeväpnas med 15 cm haubits m/39B (pjäsbyte med 26 pansarhaubitsbataljonen.)

1979-83
22. artilleriregementsstaben med stabskompani samt 22. artilleriunderrättelsekompaniet utgår 1979. (Antalet fördelningar nedgår från tio till åtta.)
11. infhaubbat överförs från A 3. Den grundutbildas 1979/80 och ombeväpnas med 12 st. haubits 77.
42. brighaubbat grundutbildas 1982/83 och ombeväpnas med 12 st. haubits 77.
45. brighaubbat grundutbildas 1983/84 och ombeväpnas med 12 st. haubits 77.
46. brighaubbat grundutbildas 1982/83 och ombeväpnas till 12 st. haubits 77.
3. fördhaubbat ombeväpnas med 12 st. 15,5 cm haubits m/F 1981 (pjäser från 42. infhaubbat).
9. fördhaubbat (15 cm haubits m/39) överförs till A 3 1980.
Alla tio lfhaubkomp ombeväpnas till 10,5 cm haubits m/40 efterhand som haubits 77-förband grundutbildas 1980-84.

1985
Regementet läggs ned. Krigsförbanden överförs till A 1, A 3 och A 9.
Till A 1 överlämnades:
6. artilleriregementsstaben med stabskompani
6. artilleriunderrättelsekompaniet
3. fördelningshaubitsbataljonen ( 15,5 F)
4. fördelningshaubitsbataljonen ( 15,5 F)
9. pansarhaubitsbataljonen ( 15,5 F)

Till A 3 överlämnades:
5. fördelningshaubitsbataljonen ( 15,5 F)
11. brigadhaubitsbataljonen ( 15,5 77)
12. infanterihaubitsbataljonen ( 10,5 m/40)
42. brigadhaubitsbataljonen ( 15,5 77)

Till A 9 överlämnades:
27. fördelningshaubitsbataljonen ( 15,5 F)
15. infanterihaubitsbataljonen (10,5 m/40)
45. brigadhaubitsbataljonen ( 15,5 77)
46. brigadhaubitsbataljonen ( 15,5 77)

 

Till bilaga 2 • Beredskapsförband vid A 6 1939-1945

Tillbaka till Innehållsförteckning