Under denna rubrik kommer vi att publicera material som vi fått tillgång till i ämnet, samt försöka spegla den aktuella försvarsdebatten.

Detta är helt i enlighet med föreningens stadgar där det står att vi skall "medverka till försvarsupplysning genom att delta i debatten om svensk säkerhetspolitik och belysa utvecklingen av dess mål, medel och resurser i ett idéhistoriskt perspektiv".

(Använd också länkarna till "Wiseman's Wisdoms" och till "Försvarsmakten kommenterar" som finns under avsnittet Länkar ovan.)