Bouleden 8 november klockan 09.00

Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas udda veckor och spelar fram till den 6 december. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45

Mikael Bergström, fisketillsyningsman på länsstyrelsen gästar Kamratföreningen. Under rubriken "Fisketillsyn på Vättern" berättar han om sitt uppdrag och händelser på Vättern.

Som vanligt är det anmälan till klubbmästaren två dagar före (söndagen den 5 november) om man önskar fika. Klubbmästaren är tacksam om du avbokar beställt fika om du efter anmälan trots allt inte kan delta. Klubbmästaren nås på: 0705-56 53 17 eller via e-post 

Boule, den 25 oktober klockan 09.00

Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas udda veckor och spelar fram till den 6 december. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45

Kransnedläggning vid regementets minnessten på Östra Kyrkogården. Efter ceremonin intas gemensam fika i kyrkogårdsförvaltningens lokaler precis intill. Göran Fransson står för arrangemangen.

Som vanligt är det anmälan till klubbmästaren två dagar före (onsdagen den 1 november) om man önskar fika. Klubbmästaren är tacksam om du avbokar beställt fika om du efter anmälan trots allt inte kan delta. Klubbmästaren nås på: 0705-56 53 17 eller via e-post 

Veteranlunch med föredrag

Torsdagen den 30 november kl 1200 -- 1330

Platsen är Trianon, Eksjö Garnision

Michael Genér och/eller Thommy Gustafsson talar om utveckling av Försvarsmakten i allmänhet och fältarbetsfunktionen i synnerhet. Konsekvenser för Eksjö garnison och Ing 2.

Anmälan sker till Lennart Blom, 070-65 00 333, alternativt till Peter Ekbladh, 0381-61 11 51, senast klockan 18.00 på måndagen den 27 november.

Deltagare från Kamratföreningen Smålandsartillerister löser själva sin resa till Eksjö. Kamratföreningen Smålandsartillerister organiserar inte någon samåkning.