Stadgeenligt årsmöte lördagen den 23 mars klockan 11.00 på Restaurang Hasse på sjökanten.

Efter den traditionella årsmötesförhandlingen gästas vi av generalmajoren och före detta rikshemvärnschefen Roland Ekenberg som kåserar om sin tid inom frivilligrörelsen.

Lunch ca kl. 1300. Kostnad för medlemmar 100:- . Icke medlemmar 150:-. Anmälan om deltagande i lunchen görs till klubbmästaren.

Sätt in betalningen på Kamratföreningens plusgiro 130613-3 i samband med anmälan . Uppge namn!

Anmälan om deltagande i lunchen till klubbmästaren (076-798 42 24 eller via e-post senast den 10 mars.

Tisdagen den 2 aprilklockan 18.00 på Rosenlunds Herrgård.

OBS! Tid och Plats. (18.00-ca. 20.00)

En vacker och spännande herrgård som du får se under en guidad visning. En god fika för 30 kronor per medlem.

Anmälan om fika till klubbmästaren (076-798 42 24 eller via e-post senast den 26 mars.

Boule onsdagen den 10 april klockan 09.00

Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas på onsdagar udda veckor och spelar fram till den 5 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45.

Boule onsdagen den 24 april klockan 09.00

Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas på onsdagar udda veckor och spelar fram till den 5 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45.

Platsen är Ostkompaniet på industriområdet Torsvik, Frysvägen 6.OBS! Tid och plats.

Medlemmen Christer Linell föreläser under rubriken ” Från blomma till honungsburk”. Du blir bjuden på god fika, provsmaka ostar och honung. Det finns möjlighet till samåkning från A6 kasern. Vi träffas vid valvet kl. 17.40. Beräknar vara åter ca 20.30. 

Anmälan om fika till klubbmästaren (076-798 42 24 eller via e-post senast den 30 april.