Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas på onsdagar udda veckor och spelar fram till den 19 december. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45

Eugen Arvidsson berättar om missionsuppdrag i Bolivia som innehöll både nödhjälps- och sjuktransporter med flyg. Vi ses på Hasse på sjökanten klockan 15.00. Anmälan till klubbmästaren senast den 26 september.

Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas på onsdagar udda veckor och spelar fram till den 19 december. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45

Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas på onsdagar udda veckor och spelar fram till den 19 december. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45

Samling vid Regementets minnessten klockan 15.00. Efter ceremonin blir det gemensamt fika i näraliggande lokal.