2020-08-26 BOULE-turneringen är tillsvidare inställd. 

Höstens bouleomgångar är inställda. 

Om smittoläget förbättras drastiskt börjar vårens turnering den 20 januari. Men det är nog en dröm att stilla bedja om så som läget ser ut nu.

Landshövding Helena Jonsson beskriver den pågående och framtida sämhällsutvecklingen i Jönköpings län.

Torsdagen den 29 oktober klockan 12.00 på mässen Trianon, Eksjö.

Anmälan senast måndagen den 26 oktober till Peter Ekbladh, 073-618 95 89, eller till Lennart Blom, 070-650 03 33

Traditionsenlig kransnedläggning på Smålands artilleriregementes begravningsplats på Östra Kyrkogården. Samling klockan 15.00 vid minnesstenen.

Efter ceremonin blir vi guidade på en rundvandring på Östra kyrkogården. Tillsammans med Benny Andersson från Kyrkogårdsförvaltningen besöker vi några gravar där det finns en intressant historia att berätta kring den, eller de, gravsatta. Benny brukar sommartid genomföra uppskattade kyrkogårdsvandringar tillsammans med förre stadsträdgårdsmästaren Lennart Angselius. Vandringen tar 30-45 minuter.

Det blir ingen gemensam kaffestund efter kransnedläggningen.

Ing 2 kamratförening bjuder in till Veteranluch torsdagen den 26 november klockan 12.00. Platsen är Trianon, Eksjö.

Stf regementschefen Ing 2, Torbjörn Persson, håller ett föredrag om utvecklingen inom Försvarsmakten och fältarbetsfunktionen.

Anmälan senast måndagen den 23 november till Peter Ekbladh, 073-618 95 89, eller till Lennart Blom, 070-650 03 33

Kransnedläggningen den 30 oktober kommer att genomföras, i övrigt är Kamratföreningen Smålandsartilleristers höstprogram inställt.

Coronavirusets härjningar fortsätter och styrelsen kan inte ta på sitt ansvar att samla medlemmar, där många tillhör riskgrupper, till gemensamma inomhusträffar med den smittorisk som finns. Kransnedläggningen genomförs utomhus och kan därför genomföras, däremot blir det ingen samling med fika efter kransnedläggningen.Istället för fika erbjuds en guidad rundvandring på Östra kyrkogården, se notisen om Kransnedläggningen.

Styrelsen kommer att ta beslut aktivitet för aktivitet under våren intill dess att det är tryggt att återgå till normala rutiner.