Bouleförbundet har tills vidare ställt in alla bouleturneringar. Boulehallen är därför stängd. Mer information lämnas av vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

Patrik Nyman, beredskapssamordnare på Jönköpings kommun, informerar om ”Beredskapsarbetet i Jönköpings kommun”.

Platsen är Brandstationen, Vasavägen 1, Jönköping.

Möjlighet till fika. Kostnad 30 kronor. Anmälan till klubbmästaren senast den 25 januari.

Bouleförbundet har tills vidare ställt in alla bouleturneringar. Boulehallen är därför stängd. Mer information lämnas av vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

Bouleförbundet har tills vidare ställt in alla bouleturneringar. Boulehallen är därför stängd. Mer information lämnas av vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

Vi träffas på ”Hasse på Sjökanten”. Regementsförvaltaren vid Ing 2 Christer Reimertz informerar oss under rubriken ” Att göra militär karriär 2021”. (Möjligheter, löner, grader och andra förmåner.)

Fika till en kostnad av 30 kronor. Anmälan senast den 22 februari.

Alternativ aktivitet: se tisdagen den 2 februari.