A6-aren och Boforsaren Peter Dahlström besöker oss tisdagen den 3 oktober och berättar under rubriken ”Så fick artilleriet ”huggtänder” – anekdoter från internationella samarbetsprojekt”.

Det finns möjlighet att äta lunch klockan 12.45 på Seniorernas hus. Du måste då anmäla detta  till klubbmästaren (telefon 076-798 42 24 eller e-post ) senast måndagen den 18 september.

Föredraget börjar klockan 13.30, ingen fika under mötet.

Sätt in 50 kr (för lunchen) på föreningens PlusGiro13 06 13-3. 

Anmäl även om du endast ska delta vid föredraget senast 18 september.

Höstens bouleturnering fortsätter onsdagen den 11 oktober klockan 09.00 i boulehallen, Hovslätt.

Vi träffas på onsdagar i udda veckor och spelar fram till den 6 december.

Mer information lämnas vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

C Ing 2 har beslutat att det inte ska ske något firande av FN-dagen lördagen den 21 oktober. Dock kommer Svenska kyrkan att genomföra en konsert (HV-musikkår) i kyrkan. Det finns inget formellt önskemål om deltagande från kamratföreningarna, men medlemmarna är självklart välkomna till kyrkan som gäster.

- OBS -

Tisdagen den 24 oktober, på den egentliga FN-dagen, genomförs en ceremoni med kransnedläggning vid minnesstenen på S:t Lars kyrkogård, preliminärt 18.30. Här inbjuds kamratföreningarna att deltaga med fana samt representanter. Kamratföreningarnas medlemmar är välkomna att delta. Högtidlighållandet inriktas primärt mot FN:s militära insatser.

- OBS -

Tisdagen den 24 oktober, på den egentliga FN-dagen, genomförs en ceremoni med kransnedläggning vid minnesstenen på S:t Lars kyrkogård, preliminärt klockan 18.30. Här inbjuds kamratföreningarna att delta med fana samt representanter. Kamratföreningarnas medlemmar är välkomna att delta. Högtidlighållandet inriktas primärt mot FN:s militära insatser.

Program och inbjudan är under framtagande.

Höstens bouleturnering fortsätter onsdagen den 25 oktober klockan 09.00 i boulehallen, Hovslätt.

Vi träffas på onsdagar i udda veckor och spelar fram till den 6 december

Mer information lämnas vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.