Boule onsdagen den 30 januari klockan 09.00

Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas på onsdagar udda veckor och spelar fram till den 5 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45.

Tisdagen den 5 februari, klockan 15.00, Military Work.

Vi lyssnar till konsultchefen Johan Lukic som berättar om företagets verksamhet under rubriken:

Militär kompetens i det civila livet”.

Vi träffas på kaserngården vid ingång C för att tillsammans ta oss till lokalen för vår sammankomst. (Ingång vid Dressman/Gymnastiksalen).

En god fika för endast 30 kronor.

Anmälan om fika till klubbmästaren (076-798 42 24 eller via e-post senast den 29 januari.

Boule onsdagen den 13 februari klockan 09.00

Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas på onsdagar udda veckor och spelar fram till den 5 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45.

Föreningsstadgar för kamratföreningen Smålandsartillerister

§ 5  Föreningsmöte

Medlem, som önskar väcka motion eller ny fråga till årsmöte, skall lämna sådan till styrelsen senast 5 veckor före årsmöte.

 

Boule onsdagen den 27 februari klockan 09.00

Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas på onsdagar udda veckor och spelar fram till den 5 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45.