Läget förändras från vecka till vecka. Nya rekomendationer måste utvärderas och bedömas. Ulf Gustafsson, 070-668 73 25, hanterar frågan och återkommer med besked om läget förändras.

Årets vårresa till Vadstena är inställd. 

 

Även träffen på Rudenstams Gårdsbutik & Kafé lördagen 15 maj 2021 är INSTÄLLD.

Efter att tagit del av senaste informationen från Folkhälsomyndigheten, och även haft viss kontakt med Länsstyrelsen, har vi i Kamratföreningens styrelse fattat följande beslut som vi beklagar, men ändå känner att vi måste fatta.

Vi ställer in aktiviteten på Rudenstams som var planerad att genomföras den 15 maj.

Du som anmält dig och betalt in avgift kommer att få tillbaka den av kassören.

 

Läget förändras från vecka till vecka. Nya rekomendationer måste utvärderas och bedömas. Ulf Gustafsson, 070-668 73 25, hanterar frågan och återkommer med besked om läget förändras.

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin, har Försvarsmakten beslutat att anpassa ambitionsnivån för högtidlighållandet av veterandagen 2021. En anpassad direktsänd ceremoni ersätter det vanliga firandet.

Närmare uppgifter kring hur denna direktsändning kommer att göras tillgänglig är i skrivande stund okänt/webmaster.

I Eksjö genomförs en mindre ceremoni samma dag. Vår ordförande deltar med föreningens standar.

Läget förändras från vecka till vecka. Nya rekomendationer måste utvärderas och bedömas. Ulf Gustafsson, 070-668 73 25, hanterar frågan och återkommer med besked om läget förändras.