INBJUDAN TILL STUDIEBESÖK FMÖ 2017 – AURORA

 

Ing 2 kamrat- och veteranförening inbjuder I 12-, A6-, Ing 1- och Ing 3 kamratföreningar till gemensamt studiebesök vid FMÖ 2017 - AURORA torsdag 21 september – fredag 22 september enligt följande program:

 

Torsdag 21 september

0715 - 0730:   Lastning Ing 2 / Fritidsgården

0730 - 0815:   Tp Jönköping

0815 - 0830:   Lastning A6, Valvet, mot kaserngården (östra sidan)

0830 - 1230:   Tp till Sigtuna vandrarhem

1230 - 1330:   Lunch (på egen bekostnad) och anslutning från Ing 1- och Ing 3

                       kamratföreningar

1330 - 1400:   Tp till stabsplats

1400 - 1500:   Presentation av ING-batstabsplats

                        · Ledningsstöd

                        · Gruppering

                        · Bemanning

1500 - 1530:   Tp Örsundsbro

1530 - 1630:   Krigsbro 5 samt ”Vägverkets” fackverksbro (Compact 200)                                  vilken byggs av ingenjörkompani under ledning av personal ur                              ”Vägverket”

1630 - 1700:  Tp stabsplats

1700 - 1800:   Presentation av ART-batstabsplats

                        · Ledningsstöd

                        · Gruppering

                        · Bemanning

                        · Pjäsplats

1800 - 1915:   Middag i terrängen ”guldburk modell Ny”

1915 - 1945:   Återtransport Sigtuna

1945 - 2000:   Sigtuna vandrarhem och incheckning

  

Fredag 22 september

0700 - 0800:   Frukost Sigtuna vandrarhem

0800  0815:    Lastning och info för dagen

0815 - 0845:  Transport till Skokloster

0845 - 0930:   Däcksbro 200 färjförbindelse

0930 - 1030:   Besök Skokloster och Slottskyrka

1030 - 1115:   C Ing 2 information

1115 - 1200:   Tp mot Jönköping

1200 - 1245:   Lunch Södertälje/ Scandic (egen kostnad)

1245 - 1545:   Tp Jönköping /A 6, Valvet

1600 - 1645:   Tp Eksjö /fritidsgården

 

Fördelning av platser (prel)

Kamrat förening    Plats i buss     ”Rum”     Anmärkning

Ing 2                        12                       12            +1 enkelrum bussfö

I 12                          12                       12

A 6                           12                       12        

Ing 1                        10                         3             Ord bostad ?

Ing 3                        10                         3             Ord bostad ?

Omfördelning av rum mellan föreningarna kan behöva göras efter hand.

  

Kostnader

Logi inkl frukost 350 kronor/person

Frukost (endast) 40 kronor/person

Lunch betalas av den enskilde

 

Förläggning

Vandarhemmet Sigtuna i enkel alt dubbelrum (lottas).

 

Anmälan

Då platserna är begränsade gäller ”först till kvarn” och därefter reservplatslista.

Anmälan (namn, kamratförening samt önskemål logi) senast måndag 31 juli via epost till eller mobil 070-650 03 33.

När den enskildes personliga anmälan bekräftas meddelas uppgift om bankgiro för inbetalning.

Kostnader för ”sponsring”, från respektive förening, faktureras efter genomförd studieresa.

  

Övrigt

Det är övningsledningens önskemål att, vi reser med buss inom övningsområdet, varför parkering för eget fordon, för ankommande från Stockholmsområdet, kommer att ordnas i anslutning till vandrarhemmet Sigtuna.

Vandrarhemmet passeras vid start och avslut torsdag em-kv respektive fredag fm.

Huvuddel av studiebesöken kommer att genomföras utomhus och med viss förflyttning till fots i terrängen.

  

Varmt välkommen till en intressant och kamratutvecklande studieresa!

 

Lennart Blom

Ordförande Ing 2 KVF

Buss avgår från A6 kasern (Valvet) klockan 09.00.

Beräknad återkomst till A6 klockan 15.00

PROGRAM:

10.00 - Ceremoni på kaserngården med bland annat soldaterinran. Deltagarna ska vara på plats klockan 09.50

11.00 - Diverse förevisningar, öppna för allmänheten.

12.00 - Kransnedläggning på Eksjö garnisions begravningsplats på St Lars kyrkogård.

14.00 - Förevisningarna avslutas. Hemresa.

Anmälan till klubbmästaren senast den 4 september. Klubbmästaren nås på: 0705-56 53 17 eller via e-post 

Lördagen den 2 september klockan 09.00

Artilleriduellen (Golftävling). Samling för lottning klockan 08.00. Artilleriduellen genomförs på A6 golfbana i Jönköping. Rickard Prahl ansvarar.

Tisdagen den 5 september, klocka 17.45 OBSERVERA TIDEN!!

Vi träffas vid Getaryggen klockan 17.45 där Sven Engqvist tar oss 450 år tillbaka i tiden och berättar om "Slaget vid Getaryggen 1567"

Buss avgår från A6 kasern klockan 17.15, beräknad återkomst klockan 19.45

Om du åker ut med egen bil så kör du Rv 40 mot Göteborg. Efter Dumme Mosse tar du vänster mot Angerdshestra och forsätter cirka 1,5 km. Parkeringsmöjligheterna är begränsade!

Ta på dig oömma kläder och klä dig efter det aktuella vädret. Vi kommer att förflytta oss cirka en kilometer till fots. Gardera dig mot mygg och knott.

För de som så behöver kommer det att finnas möjlighet till terränggående transport.

Föreningen bjuder på förtäring vid ankomst till Getaryggen. Det blir ärtor, dryck, smör, bröd, kaffe och kaka. För de som så önskar finns det punsch till självkostnadspris.

Anmäla till klubbmästaren senast den 28 augusti. Klubbmästaren nås på: 0705-56 53 17 eller via e-post 

Torsdagen den 24 augusti, klockan 14.00 OBSERVERA VECKODAG OCH TID!!

Chefen för Artilleriregementet besöker Kamratföreningen Smålandsartillerister och informerar om "Senaste nytt inom artillerifunktionen".

Platsen är ny-gamla Restaurang Björkudden, vinden på Norra Yttre.

Som vanligt är det anmälan till klubbmästaren två dagar före (tisdagen den 22 augusti) om man önskar fika. Klubbmästaren är tacksam om du avbokar beställt fika om du efter anmälan trots allt inte kan delta. 

Klubbmästaren nås på: 0705-56 53 17 eller via e-post