Golftävlingen Artilleriduellen genomförs på A6 golfbana i Jönköping lördagen den 11 september med start klockan 08.30 då det genomförs lottning. Efter genomförd tävling samlas vi till prisutdelning och lunch på A6 golfrestaurang cirka klockan 14.00.

Anmälan senast den 20 augusti till tävlingsledaren Rickard Prahl, 070-577 04 82, eller via e-post, .

2021-09-11  Kamratföreningens 85-årsjubileum

Lördagen den 11 september klockan 18.00, firar vi att Kamratföreningen Smålandsartillerister fyller 85 år. Samtidigt uppmärksammar vi att det är 36 år sedan regementet A6 lades ner.

Vi uppmärksammar detta på Mäss C i Skillingaryd  med trivsam samvaro, god mat och underhållning. Se särskild inbjudan.

Anmälan är obligatorisk och ska ske till klubbmästaren Anders Gustafsson som nås på 076-798 42 24 eller via e-post senast den 3 september

På grund av nya besöksregler för besök i Skillingaryd läger måste alla deltagare i denna träff uppge sitt fullständiga personnummer, alltså födelsetid + personnummer (de fyra sista). Ni uppmanas därför att komplettera er anmälan med ert personnummer. Detta gäller även eventuell medföljande familjemedlem. Anmälan sker till klubbmästaren på e-postadress enligt ovan.

Årsmötet genomförs på Miliseum i Skillingaryd den 11 september klockan 17.00

 

Kallelse till årsmöte 2021

för Kamratföreningen Smålandsartillerister

Medlemmar i Kamratföreningen Smålandsartillerister och övriga intresserade kallas härmed till årsmöte lördagen den 11 sep 2021 kl. 17.00

Ytterligare ett verksamhetsår har förflutit där tyvärr pandemin har förhindrat oss att ha medlemsaktiviteter.

Nu är det återigen dags för årsmöte och vi hoppas att Du har möjlighet att deltaga även om Du annars inte brukar besöka våra aktiviteter.
Vi kommer att hålla vårt årsmöte på Miliseum i Skillingaryd.
Årsmötet är ett utmärkt tillfälle att introducera hela familjen, vänner och bekanta i vår gemenskap.

Kallelsen till årsmötet, verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning kommer att finnas tillgänglig för mötesdeltagare i möteslokalen. Dessa handlingar kommer dessutom att vara tillgängliga på föreningens hemsida fr.o.m. 2021 08 10.

Program med hålltider

Kl. 17.00   Årsmötesförhandlingarna genomförs på Miliseum i Skillingaryd

Kl. 18.00     Kvällens festligheter börjar med en stunds musikunderhållning

Efter underhållningen vidtar celebrerande av Kamratföreningens bildande (85 årsjubileum) samt A6 nedläggning (36 år sedan).
Särskild inbjudan och anmälningsförfarande kommer i augusti.

Styrelsen hoppas på en god anslutning till årsmötet.

Alla är varmt välkomna!

Jönköping maj 2021

Bo Romedahl
Ordförande                                                  

 

Föredragningslista 2021

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Parentation.
 3. Upprättande av röstlängd.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Godkännande av mötets behöriga utlysning.
 6. Val av mötesordförande och val av sekreterare för mötet.
 7. Val av två justerare, att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
 8. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2020.
 9. Fastställande av balansräkning och beslut om disposition av årets resultat.
 10. Revisorernas berättelse.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11.  Bestämmande av årsavgift för 2022.
 12. Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift 125 kr.
 13. Val av föreningens ordförande t.o.m. årsmötet 2022.
 14. Vald till årsmötet 2021: Bo Mattsson
  Val av 1 styrelseledamot t.o.m. årsmötet 2022
  Val av 6 styrelseledamöter till årsmötet 2023
  Valda t.o.m. årsmötet 2021 är: Lennart Andersson, Anders Gustafsson,
  Bernt Holtz, N-G Olsson, Kurt Lindberg och Sven Engkvist
  Valda till årsmötet 2022: Göran Johansson, Anders Leicht, Pille Nyquist.
 15. Val av två revisorer t.o.m. årsmötet 2021. Nuvarande är Richard Ekstrand och Jan Knutsson
 16. Val av två revisorssuppleanter t.o.m. årsmötet 2021. Nuvarande är Björn Johansson och Lars Holtz. 
 17. Tillsättning av valberedning t.o.m. årsmötet 2021. Nuvarande är Krister Linell sammankallande, Lars Fogelquist och Tommy Kruth.


Årsmötet avslutas

 

Höstens turnering fortsätter onsdagen den 15 september klockan 09.00 i boulehallen, Hovslätt. Vi träffas udda veckor och spelar fram till den 8 december. Mer information lämnas vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

Höstens turnering fortsätter onsdagen den 29 september klockan 09.00 i boulehallen, Hovslätt. Vi träffas udda veckor och spelar fram till den 8 december. Mer information lämnas vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.