Lördagen den 3 september genomfördes Artilleriduellen i golf för 30.e gången.

Läs mer om tävlingen på fliken Golf

Lördagen den 5 juni var det dags för Kamratföreningens årliga studieresa. Den här gången gick resan till Karlsborgs fästning och Forsvik. Vi var ett 50 tal medlemmar med anhöriga som kl. 0900 gav oss iväg med smålandsartilleristen Åke Sjögren bakom ratten. Som reseledare fungerade vice ordföranden Leif Oscarsson och klubbmästraren Lars Fogelquist.

I Hjo och alldeles vid Vätterns strand, intogs kaffe och frallor innan färden fortsatte till Karlsborgs fästning där det var dags för en intressant historisk rundtur under ledning av guiden Olle Hellberg, med förflutet som aktiv militär på F 6 i Karlsborg. Fästningen utgjorde en del av den svenska centralplanen med ett antal fästningar placerade inne i landet. År 1820 påbörjades arbetet som var tänkt att ta 10 år men blev klar fört 1909. Det tog således nästan 90 år att få anläggningen färdig och den var då redan ur försvarssynpunkt omodern. Sedan 1928 har fästningen fungerat som utbildningsplats och förråd för det svenska försvaret

Vid krigstillstånd var tanken att sätta kungafamiljen, regeringen, riksbankens guldförråd och kronjuvelerna i säkerhet i Karslborg. Karlsborg skulle m.a.o. bli landets reservhuvudstad. Under krigsåren 1939-1942 förvarades också guldreserven här.

Efter lunch i matsalen "Kastanjen" fick vi en timmes mycket intressant information av K 3 informationschef, kapten Jens Ramhöj. Han tog oss med på en resa från det gamla invasionsförsvaret med 700 000 män och kvinnor under fanorna och mobiliseringssystemet med utrustningen spridd i lador över hela landet fram till dagens, eller kanske morgondagens insatsförsvar, med fast anställda soldater och mycket fokus inriktat på internationella insatser.

Vi fick också veta att K 3 utbildar en luftburen bataljon och en underrättelsebataljon. Den luftburna bataljonen är ett snabbinsatsförband med hör rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen kan med hjälp av avancerad teknik bl.a. leda in flyg och artilleri mot olika mål. K 3 svarar också för flygningar med UAV, obemannade luftfarkoster. Vid K 3 finns också Fallskärmsjägarskolan och Försvarets överlevnadsskola

Som sista aktivitet på dagen gjordes ett besök på Forsviks Bruk. Huvudattraktionen var naturligtvis att besöka repliken av hjulångaren Eric Nordevall. Vi togs emot av guiden Erik Hellberg som berättade att Eric Nordevall byggdes 1836 och sjönk 20 år senare i Vättern. Där ligger hon än idag välbevarad på 45 meters djup. Fartyget tillhörde den första generationen ångfartyg och byggdes speciellt för att trafikera Göta kanal.

Repliken, Erik Nordevall II, byggs vid Forsviks varv och så långt det är möjligt, likt originalet med tidstypiska konstruktioner. Det färdiga skrovet transporterades vattenvägen till Motala för montering av maskinerna, som rekonstruerats av Motala Verkstad, samma företag som en gång byggde originalmaskinerna. Skrovet är nu tillbaka till Forsvik för det slutliga inredningsarbetet innan hon sommaren 2001 för egen maskin ta sig till Stockholm för dop. Målet är att kunna erbjuda passagerarturer på Göta kanal, mm och genom detta kunna visa ett stycke kulturhistoria från industrialismens barndom.

Strax efter kl. 1800 var vi åter hemma på A 6 efter en mycket lyckad och lärorik lördag i strålande sommarväder.

Vid tisdagsträffen den 4 maj på restaurang Björkuddden var det många artillerikamrater som lyssnade till vår "gamle" A6-are Bengt Svenssons resa genom livet.

För att ha startat med sjuårig folkskola, har Bengt gjort en unik och framgångsrik karriär.

Hans miltära bana började med instruktionsskola 1 1964. Därefter följde trupptjänstgöring som underbefäl och flera kurser vid Stabs- och sambandskolan.

Bengts fortsatta militära verksamhet varvades sedan med FN-tjänstgöring och vidareutbildning.

1968 tjänstgjorde Bengt som stabsplutonchef vid FN-bataljonen på Cypern. Samma befattning hade han då han 1974 tjänstgjorde i Sinai.

Den militära utbildningen fortsatte med gymnasieutbildning vid Komvux för att sedan 1980 följas upp med karriärväxling och utbildning till kompaniofficer. Tydligen med bra resultat eftersom han omgående fick möjlighet till ytterligare karriärväxling. Det blev fortsatt utbildning vid Komvux och därefter regementsofficersutbildning vid Krigsskolan och AIHS. Efter denna skolsejour överfördes Bengt 1983 till A1 i Linköping.

Bengt utbildade sig till FN-observatör vid UNTSO i Finland och tjänstgjorde 1984-85 som observatör vid Golanhöjderna i Libanon.

1985-86 gick Bengt Militärhögskolans Allmänna Kurs och var sedan kompanichef och stf bataljonschef vid A1.

1987 började den civila karriären för Bengt. Han fick då erbjudande om anställning vid Bofors AB i Karlskoga och som VD för Bofors Test Center AB ledde Bengt och hans personalstyrka under c:a 20 år omfattande tester av bl.a. modern artilleriammunition.

Numera, som glad pensionär, är Bengt bosatt i Höganäs.

Bengt gjorde en mycket målande beskrivning av hela sin livsresa. Tyvärr kan inte detta göras i skrift med samma pondus och utstrålning som han visade vid sin utomordentliga föredragning.