Det traditionsenliga firandet av Sankta Barbara avslutade Kamratföreningens verksamhet 2010. Vi var 40-tal medlemmar med anhöriga som den 2 december under trevliga former träffades för att fira vårt skyddshelgon. Platsen var restaurang Storskogen inne på A 6-området. Vår ordförande Kjell Svenningsson hälsade välkomna och gav en kort repetition om sägnen om Sankta Barbara och varför hon blev helgonförklarad någon gång under 300-talet. Traditionsenligt bjöds på silltallrik, ärtsoppa, pannkakor och kaffe. Till detta serverades lämpliga drycker som ofta intogs efter unison sång.

Före kaffet fick vi besök av estradören, revyförfattaren, f.d. källarmästaren, m.m. Rolf von Otter från Gränna. Han underhöll oss med berättelser om sitt rika och spännande liv, med roliga historier och en och annan sång som förekommit i någon av de många revyer han deltagit i. Av applåderna att döma gjorde Rolf en dundrande succsé. Hedersledamoten Lars Gerhardsson framförde gästernas tack för ett trevligt firande av vårt skyddshelgon och konstaterade att det 2011 är hög tid för Kamratföreningens 10-årsjubileum av firandet av Sankta Barbara.

Fredagen den 5 november var det traditionsenlig kransnedläggning vid A 6 begravningsplats på Östra kyrkogården. Ett 20-tal medlemmar hade mött upp. Kjell Svenningsson hälsade välkomna och erinrade oss om att det 30-tal gravvårdar som vittnar om den tid när regementet utgjorde en egen församling och så var fallet fram till den sista december 1927.

Spanska sjukan svepte fram över landet i början av 20-talet och hemsökte även A 6. Bland de drabbade fanns soldater vars anhöriga inte hade ekonomiska resurser för att ta hem sina söner eller som saknade nära anhöriga. De begravdes här.

Seden att lysa upp våra kyrkogårdar kom till Sverige på 1920-talet. Den sägs att den introducerades av italienska arbetare vid Gustavsbergs porslinsfabrik och blev en del av firandet av Alla helgons dag.

Ljusen brinner för att minnas en människa, varje flammande låga är ett bevis på att livet går vidare. Vi har tänt ljusen här för att minnas våra sedan länge avlidna kamrater.

Vi lever nu i en värld där många av våra svenska soldater gör internationella insatser med den risk det innebär. Kjell ville därför att vi dag också skänker en tanke till dem som offrat sina liv på internationella uppdrag. Den som senast stupade på sin post i Afghanistan i mitten av oktober var Kenneth Wallin 22 år gammal.

Efter kransnedläggningen läste Kjell en dikt av Alte Burman, varefter samlingen avslutades med en tyst minut.

Efter samlingen vid begravningsplatsen bjöd Kyrkogårdsförvaltningen på kaffe och kaka.

Regementschefen vid Ing 2 i Eksjö, Överste Tommy Karlsson, besökte oss vid tisdagsträfen den 2 november och berättade om de omvälvande förändringar som Försvarsmakten står inför. Han var själv ett exempel på de krav som nu ställs på alla att vara beredda på internationella uppdrag. Samtidigt som han utnämndes till regementschef vid Ing 2 fick han besked om att han skulle tjänstgöra en omgång i Afghanistan. En erfarenhet som var berikande inför de nya uppgifter som ställs på dagens regementschefer.

Han använde sitt eget regemente som utgångspunkt för att berätta om vad som händer inom försvaret och menade att motsvarande sker på alla regementen. Lagen om allmän värnplikt är vilande och de stridande förbanden byggs upp av fast anställd och kontrakterad personal. Försvarsmakten genomför rekryteringskampanjer bl.a. i gymnasieskolorna för att få ett bra underlag för urval av lämpliga personer. Hitintills har antalet sökande varit bra.

Efter urval genomför soldaterna en tre månaders utbildning där lämpligheten också testas. Några faller bort på grund av de fysiska kraven och andra drar själva slutsatsen att det inte motsvarade deras förväntningar. Under den utbildningsperioden lever de under liknande förhållanden som de värnpliktiga tidigare gjorde.

Under nästa utbildningsavsnitt på sju månader är soldaten anställd och har fast lön, betalar för mat och boende. Boendet kan ske utanför regementet eller, som i fallet Ing 2, på särskilt inredda logement med möjlighet till enkelt pentry för den som så önskar. Kostnaden för det boendet är preliminärt 1 100/månad. Soldaterna kan anställas på upp till 8 år med ömsesidig uppsägningsmöjlighet. Karriärvägarna kan vara officerare och specialofficerare.

Tommy Karlsson beskrev Ing 2 som ett stort åkeri där det finns lastbilschaufförer, grävmaskinister, brobyggare och till och med dykare. Det innebär att soldaterna i stor utsträckning får en yrkesutbildning.

Ing 2 sätter upp två krigsbataljoner bestående av ca 600 personer vardera, med en blandning av fast anställd och kontrakterad personal. Årligen nyrekryteras ett antal hundra soldater för att hålla bataljonerna intakta.

Det var många frågor från åhörarna som besvarades villigt och korrekt. Det var ett drygt trettiotal mycket nöjda kamrater som efter den dubbelriktade kommunikationen kände sig betydligt mera bekväma med kunskapen om vad som händer inom Försvarsmakten.

Vid tisdagsträffen den 5 oktober hade vi besök av kommunalrådet i Jönköpings kommun och ordföranden i Trafikverkets styrelse, Anko Ankarberg. Trots att det förmodligen råder högtryck i den kommunala verksamheten just nu, med förhandlingar mellan partierna med anledning av valresultatet, hade Anko tagit sig till att komma till Kamratföreningens tisdagträff. Inför ett 25-tal intresserade åhörare berättade Anko bl. a. hur det kom sig att man startade upp arbetet med stadsbyggnadsvisionen. Det berodde helt enkelt på att centrum höll på att urarmas när A 6 köpcenter kom till. Det gällde då att förändra centrumbilden så att den åter skulle bli attraktiv. Tillsammans med näringslivet startade man ett förnyelsearbete som åter ska göra centrum till det affärsområde som det en gång var.

Södra munksjöområdet var naturligtvis uppe och Anko uttryckte sin besvikelse att ingenting om höghastighetsbanorna nämndes i regeringsförklaringen. Även om flygplatsen, som kommunen övertagit, har ekonomiska problem, kan vi i varje fall glädja oss åt att den är näst störst i Sverige vad gäller fraktflyg.

Vi fick också veta att vi har en vänort i Kina som ingen riktigt vetat om. Staden heter Tianjin, är en viktig hamnstad som ligger i nordöstra Kina, inte långt från Peking. Problemet är bara att det är Kinas fjärde stad med 11,5 miljoner invånare. Och det ska lilla Jönköping matcha med sina 120 000 invånare. Det förekommer dock utbyte mellan städerna.

Det nya Trafikverket bildades 1 april 2010 och är en sammanslagning av i huvudsak Banverket, Vägverket. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Man ansvarar också för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Verksamheten ha ju nyss kommit igång och erfarenhetsmässigt vet man att det tar ett par år innan verksamheten "satt sig" i den nya organisationen. Just nu jobbar febrilt med planering inför kommande vinter för att förhindra det kaos, främst på järnvägen, som uppstod förra vintern, om det skulle bli en lika besvärlig vinter detta år.

Efter föredraget besvarade Anko en mängd frågor från intresserade åhörare. Så lade vi ytterligare en intressant föreläsning med en mycket kompetent förläsare till handlingarna.