Den 5 mars var Ulrika Gotthardsson inbjuden för att tala om Jönköping Energi. Hon redovisade hur kommunen satsar på infrastruktur för el, fjärrvärme och fibernät. Ingen kan väl vara okunnig om det – halva sta´n har ju varit uppgrävd! Sammankopplingen av fjärrvärme mellan Jönköping och Bankeryd är nu klar. Sju år efter att kraftvärmeverket i Torsvik stod klar pågår schaktning för en ny panna. Den skall stå klar hösten 2014 till en kostnad av 1,2 miljarder.

Den stora fördelen med Torsvik är att nästan hälften av bränslet består av avfall. Resten består av biobränsle, olja m.m. Den nya pannan kommer att bränna biobränsle i form av träpulver och pellets. Den sammanlagda andelen avfall kommer att vara lika stor även efter 2014, men biobränsle ökar och olja minskar – relativt, men inte i absoluta tal, eftersom efterfrågan på fjärrvärme ökar och olja behövs för topproduktion. Torsvik bränner nu 20 ton bränsle per timma, 140 000 ton/år. Av detta blir det 100 GWh el per år och 340 GWh värme.

Rune Carlsson

Höstomgången av boule blev en spännande historia. Inför den avgörande slutomgången med tre spel stod Helgi Kallbris och Rune Gustafsson på lika många segrar, 12 vardera. Rune drog dock det längsta strået och vann med två matcher mot en och blev därmed segrare av hösten bouleomgång. Helgi delade andraplatsen med Martin Göransson.

Det traditionsenliga firandet av Sankta Barbara avslutade Kamratföreningens verksamhet 2011. Förutom firandet av Barbara uppmärksammades också att föreningen fyllde 75 i år. Det var den 6 juni 1936 som Kamratföreningen Smålandsartillerister formellt bildades.

Vi var nästan 50 medlemmar med anhöriga som den 1 december träffades på restaurang Storskogen inne på A 6-området.

Vår egen Sankta Barbara, importerad från Cuba och skänkt av Göran Fransson, stod på sin "pedistal" omgiven av tända ljus och vackra blommor.

Kvällen började med mingel, lite "bubbeldricka" och snittar. Som sig bör lyssnade vi, i mer eller mindre enskild ställning, på regementets marsch.

Ordföranden Leif Oscarsson hälsade föreningens tidigare ordföranden Gösta Gärdin, Christoffer Lilliecreutz, Lars Gerhardsson och Kjell Svenningsson, samt hedersledamoten Anders Björk särskilt välkomna. Hedersledamoten Lars Carlsson, A 6 siste regementschef, var också inbjuden, men kunde tyvärr inte delta. Han skickade emellertid en hälsning.

I sitt välkomsttal berättade Leif kort om hur det gick till då föreningen bildades. Vidare fick vi höra den hittills rysligaste varianten av sägnen om Sankta Barbara.

Traditionsenligt bjöds sedan på silltallrik, ärtsoppa, pannkakor och kaffe. Till detta serverades lämpliga drycker som ofta intogs efter unison sång under ledning av Göran "KongoFrasse" Fransson, som också skötte signalhornet, då uppmärksamhet skulle påbjudas.

Före kaffet underhöll Sven Slättengren från Värnamrevyn oss med vitsar, historier, och sångnummer i ett hisnande tempo och skratten och applåderna från åhörarna vill aldrig upphöra. Vilken begåvning – en ståuppkomiker av klass!

Gösta Gärdin framförde gästernas tack till styrelsen och särskilt klubbmästeriet med Lars Fogelquist i spetsen, för ännu ett mycket trevligt firande av Sankta Barbara.

Fredagen den 4 november var det traditionsenlig kransnedläggning på A 6 begravningsplats på Östra kyrkogården. Ordföranden Leif Oscarsson hälsade 20-taet medlemmar välkomna till ceremonin. Leif erinrade oss om det stora antalet unga män som är begravda där. Många hade knappt påbörjat sin tjänstgöring innan de föll offer för Spanska sjukan. Den på den tiden obotliga sjukdomen skördade enbart i Sverige runt 36 000 människor. Nya beräkningar visar att kanske mer än 50 miljoner människor över hela världen dog av sjukdomen. Det dröjde faktiskt till ända till slutet 1990-talet innan man lyckades finna spanska sjukans gener.

Avslutningsvis läste Leif en dikt av Carl Jonas Love Almqvist som följdes av en tyst minut.

Efteråt bjöd Svenska kyrkan på kaffe inne i kyrkogårdsförvaltningens lokaler.