Fredagen den 5 november var det traditionell kransnedläggning vid A6 begravningsplats på Östra kyrkogården i Jönköping. Vår ordförande Bosse Romedahl hälsade ett 15- tal medlemmar välkomna till ceremonin. Bosse inledde sitt anförande, denna friska och något kylslagna novemberdag, med att erinra om de kamrater som inte längre finns bland oss. Efter kransnedläggningen läste Bosse upp namnen på de kamrater som avlidit under året sedan förra gången vi samlades på begravningsplatsen. Bosse pålyste därefter en tyst minut för att hedra minnet av våra kamrater. Efteråt bjöd Svenska kyrkan på kaffe med dopp i Östra kapellet.

DSC03347

Bo Romedahl hälsar välkommen. Standarförare är Pille Nyquist.

Foto NG Olsson

Tisdagen den 2 november var det dags för höstens tredje tisdagsträff. Centrumchefen för Asecs, Lars Bröms, berättade om sina erfarenheter av köpcentret i allmänhet och om pandemins verkningar i synnerhet.

 Asecs p A 62021 11 02

Lars, som för övrigt varit officer på I 12, kunde se tillbaka på tjugo år som centrumchef. Han beskrev Asecs som en framgångssaga som började med ett femtiotal butiker 1987 och som sedan under 2003–2004 utökades med ett trettiotal nya butiker. I dagsläget har man därför ett drygt åttiotal. Antalet varierar över tid, gamla butiker försvinner och nya tillkommer. Det pågår ett ständigt arbete med nya koncept för att skapa en optimal blandning, och gruppering, av butiker och matställen. Asecs disponerar cirka 50 000 m2 och ombyggnader sker stegvis för att möta nya önskemål från näringsidkare och kunder. Lars gläntade även lite på locket till sin Pandoras ask och gav oss en vink om vad som var på gång och om sina egna önskemål för framtiden (mot tysthetslöfte, givetvis).

Asecs har en vision, Världen till Jönköping och Jönköping till världen, köpcentret ska vara ett alternativ till storstäderna för de som bor inom upptagningsområdet. Man arbetar även inom hela köpcentret med att skapa en gemensam, verksamhetsöverskridande, anda för att möta de önskemål som kunderna har. Ledorden är omtänksamhet, nyfikenhet och kunnighet. Att man har en gemensam anda som spänner över så många olika näringsidkare är unikt i Sverige. Det stod även ganska klart att man noga följer vad kunderna vill ha ut av sitt besök på Asecs.

En intressant uppgift var att av de cirka två miljoner besökare som i första hand besöker IKEA så gör 30 % även ett besök på Asecs. Motsvarande gäller åt andra hållet. De olika verksamheterna stöttar på så sätt varandra.

Pandemin medförde, under 2020, en minskning av omsättningen med 14 %. Kundtillströmningen minskade med 24 % där huvuddelen av tappet bestod av kunder utanför Jönköpings kommun. Antalet anställda varierar ständigt men före pandemin hade köpcentret mellan sju och åtta hundra anställda. Under 2020 minskade antalet med något hundratal men nu förväntar man sig en viss tillväxt.

 Asecs p A6 hrarskaran

Frågvisheten var stor bland det tjugotal medlemmar som var närvarande. Frågor som E-handelns inverkan, stölder, parkeringsfrågor och (givetvis) namnbytet var uppe på tapeten.

 Asecs p A6 avtackning

Föredraget avslutades med att Bo Romedahl överlämnade regementets minnesbok och kamratföreningens kortlek som tack för att Lars ställde upp och berättade.

Text och bild: Anders Leicht respektive N-G Olsson

Den 5 oktober samlades kamraterna åter för en tisdagsträff inomhus, senast det begav sig var i februari 2020. Vår ordförande, Bosse Romedahl, hälsade alla välkomna och därefter fick vi stående, andäktigt tysta, lyssna till regementets marsch. Dagens föredragshållare, Patrik Nyman, som är beredskapssamordnare på räddningstjänsten hälsades välkommen och vi gick raskt över till dagens ämne som handlade om arbetet med, och planeringen av, beredskapen inom Jönköpings kommun (el, vatten, livsmedel med mera).

 Beredskapsplanering 2021 10 05

Inledningsvis såg vi en kort film som handlade om Krisberedskap. Hur man arbetar med en kris som stör viktiga funktioner i samhället. När det är så många som drabbas av en kris att samhället inte fungerar som det ska så kallas det för ”Samhällsstörning”.

Även den enskildes ansvar är viktigt, det gäller att tänka efter före så att man klarar upp till en vecka utan ström, värme eller tillgång till livsmedel. Samhället kan då satsa sina resurser på att hjälpa de mest utsatta till exempel på äldreboenden, sjukhus med mera.

Vi har i Sverige något som kallas för ansvarsprincipen, med det menas att varje verksamhet ansvarar för att den egna verksamheten fungerar även i krissituationer (gäller även den enskilde). Det kan vara genom tillgång till reservelverk, lagerhållning av verksamhetskritiska artiklar med mera. Pandemin har på ett tydligt sätt visat på brister i den svenska modellen, det har varit problematiskt att så mycket produktion flyttat från landet till bland annat Asien.

 Beredskapsplanering deltagarna

Ett flertal medlemmar hade slutit upp för att lyssna på Patriks föredrag.

Även hur kommunen arbetar förebyggande för att minimera riskerna för översvämning som riskerar att bli en konsekvens av mycket hårdgjorda ytor och förtätade stadskärnor var uppe för diskussion. Sveriges civila beredskap har ju inte varit något som den politiska ledningen prioriterat under en lång följd av år. Men under senare år har man även i den politiska ledningen uppmärksammat att ”den eviga freden” nog inte har kommit än. Ett omfattande arbete med att återupprusta Sveriges civila försvar pågår och har pågått några år, men det är mycket att hämta igen. Frågorna och funderingarna var många och det var snart dags för Patrik att avrunda sitt föredrag. Patrick avtackades med en varm applåd och vår ordförande överlämnade A6 minnesbok.

Text och bild: N-G Olsson

Kamratföreningen Smålandsartillerister 1936 - 2021

En sjusärdeles vital 85-åring.

Lördagen den 11 september 2021 firade kamratföreningen Smålandsartillerister sin 85-åriga tillvaro med en sammankomst på Mässen i Skillingaryds läger.

Kamratföreningen har sina rötter i numera nedlagda Smålands artilleriregemente, A6. För 36 år sedan, 1985, lades regementet ned men kamratföreningen har levt vidare och har nu drygt 300 medlemmar. Av dessa hade ca 50 medlemmar mött upp till kvällens festligheter på Mäss C i Skillingaryds läger. Restriktionerna på grund av pandemin gjorde att deltagarantalet var begränsat till 50 personer.

77 Eksj Hemvrnets Musikkr Skillingaryd 11 sep 2021

Kvällen begivenheter inleddes med mingel på mässens veranda, där en sextett från Hemvärnets musikkår i Eksjö musicerade.

Foto: Lena Clarin.

  Bild 85 r 1 05 Mss C Skillingaryds vrningsflt 11 sep 2021

 Begynnande mingel på mässens veranda.

Foto: Lena Clarin.

 

Clarin Fransson o. Romedahl

"De tre vise männen", Bo Clarin, Göran "Kongo-Frasse" Fransson och Bo Romedahl. 

Foto: Lena Clarin.

 

Bild 85 r 3 DSC03278

Damerna trivdes förträffligt.

Foto: NG Olsson.

 Bo hlsar vlkommen. 4mb

Därefter bjöd vår ordförande, Bo Romedahl, till bords och kvällens middag tog sin början.

Foto NG Olsson.

 

Bild 85 r 5 DSC03286

Vide Vestholm sätter sig till bords.

Foto NG Olsson.

 

Bild 85 r 5a DSC03303

Idel glada miner.

Foto NG Olsson.

 

Vår toastmaster Anders Gustafsson, med hjälp av Göran Franssons afrikanska trumpetsolo, guidade oss elegant genom middagen. Vi fick lyssna på underhållande tal, snapsvisor avverkades, hälsningar från frånvarande kamrater framfördes och sist men inte minst var det kamrater som delade med sig av sina minnen av sin tid vid A6.

 

Torsten GerhardssonTorsten Gerhardsson mindes sin tid på A6 med glädje och överlämnade en mycket fin tavla till kamratföreningen, målad av BoA Bergström, med motiv från Skillingaryds läger.

Foto NG Olsson.

 Tavlan

 Bo Romedahl visar upp tavlan.

Foto NG Olsson.

 

Bo Romedahl uppmärksammade att vår äldsta medlem Helmer Ohlinder, som självklart deltog i kvällens festligheter, snart fyller 100 år. Anders Broman talade om vikten av att vi alla bidrar till att kamratföreningens tidskrift ”Smålandsartilleristen” kan leva vidare. Anders menade att det hos oss alla finns många historier som behöver berättas.

 

Michael Ginr

 Chefen Ing 2, Michael Ginér, tackade för maten och berättade om upplevelser i yrket som officer. Han började för övrigt sin militära bana på A6.

Foto NG Olsson.

 

Festen fortsatte sedan med härlig stämning och glada skratt. Det var många minnen att avhandla och klockan hann passera midnatt med råge innan lamporna slocknade i mäss C. Flera av deltagarna hade valt att stanna över natt med förläggning i Officerspaviljongen och barack 103. Efter gemensam frukost på söndagsmorgon var det så dags att åka hem till vardagen igen.

Livat i soffan

"Ungdomsbordet".

Foto NG Olsson.

 

Veteranhrnan

 Veteranhörnet.

Foto NG Olsson.

 

Det är med viss stolthet man kan konstatera att A6-andan hos kamratföreningens medlemmar, 36 år efter att regemente lades ned, fortfarandet är stark.

En gång A6:are --- Alltid A6:are.

 

Text: NG Olsson

Foto: NG Olsson och Lena Clarin

 

Bildkavalkad

Det togs fler bilder under kvällen, här kommer ett axplock:

31 Bo Romedahl Michael Ginr x Skillingaryd 11 sep 2021

Foto: Lena Clarin

 

34 Bo Romedahl x x Skillingaryd 11 sep 2021

 Foto: Lena Clarin

 

36 Kamratfr Smlandsartillerister Skilingaryd 11 sep 2021

  Foto: Lena Clarin

 

38 Bo Clarin m fl Mss C Skillingaryd 11 sep 2021

  Foto: Lena Clarin

 

51 Kongo Frasse x Mss C Skillingaryd 11 sep 2021

  Foto: Lena Clarin

 

52 Kamratfr Smlandsartillerister Skillingaryd 11 sep 2021

 Foto: Lena Clarin

 

63 Kongo Frasse t h mss C Skillingaryd 11 sep 2021

 Foto: Lena Clarin

 

DSC03272

 Foto: NG Olsson

 

DSC03270

Foto: NG Olsson

 

DSC03274

 Foto: NG Olsson

 

DSC03279

Foto: NG Olsson

 

ldermannen 100

Foto: NG Olsson

 

DSC03269

Foto: NG Olsson

 

DSC03275

Foto: NG Olsson

 

DSC03276

Foto: NG Olsson

 

DSC03277

Foto: NG Olsson

 

DSC03273

Foto: NG Olsson

 

DSC03304

Foto: NG Olsson

 DSC03305

 Foto: NG Olsson

 

DSC03285

Foto: NG Olsson

 

DSC03308

 Foto: NG Olsson

 

DSC03307

Foto: NG Olsson

 

DSC03306

 Foto: NG Olsson

 

DSC03287

Foto: NG Olsson

 

DSC03283

Foto: NG Olsson

 

DSC03284

Foto: NG Olsson

 

DSC03301

Foto: NG Olsson

 

DSC03300

Foto: NG Olsson

 

DSC03298

Foto: NG Olsson

 

DSC03297

Foto: NG Olsson

 

DSC03296

Foto: NG Olsson

 

DSC03302

Foto: NG Olsson

 

DSC03303

Foto: NG Olsson

 

DSC03316

 Foto: NG Olsson

 

DSC03311

 Foto: NG Olsson

 

DSC03313

 Foto: NG Olsson

 

DSC03315

 Foto: NG Olsson

 

DSC03317

 Foto: NG Olsson

 Nu, är det slut på bilder!