Efter två års väntan var det nu åter dags att fira artilleristernas skyddshelgon sankta Barbara. Ett drygt tjugotal medlemmar hade slutit upp till årets firande som genomfördes på Barbaradagen den fjärde december i Hovslätts hembygdsgård. Det började med allmänt mingel innan det var dags att slå sig till bords.

DSC03358 kopia

 

 När klockan slog 16.00 äskade Bo Romedahl tystnad och vi lyssnade traditionsenligt till Kunglig Smålands Artilleriregementes marsch. Sen hälsade Bo alla välkomna och berättade varför vi firar sankta Barbara och hur detta firande gått till genom åren. Utöver att vara artilleristernas skyddshelgon är Barbara även skyddshelgon för ammunitionsröjare, bergsprängare och brandmän. Det visade sig även att Wikipedia uppmärksammat att Kamratföreningen Smålandsartillerister firar hennes årsdag. Sen gick Bo över till de två prydnader som fanns vid spisen bakom honom. Madonnan, för dagen benämnd Barbara, hade Göran "Kongofrasse" Fransson hemfört från Kuba. Regementsvapnet, som tidigare satt på talarstolen i filmsalen, kom i kamratföreningens ägo genom att det hittades i en hög med skräp ute på övningsområdet. 

DSC03365 kopia 2

 

Därefter intogs den traditionella måltiden som bestod av en sillsmörgås, ärtsoppa och pannkakor. Dagens kock var Tommy, klubbmästare Anders Gustavssons son. Tommy, som för övrigt gjorde sin värnplikt som kock, hade lagat ärtsoppan helt enligt arméns recept, och det märktes. Superbt!

 

Under det att vi intog sillsmörgåsen avnjöts även valfritt antal snapsvisor med tillhörande dryck. Tungornas band lossade och stämningen blev glad. 

DSC03371 kopia 2

Vänstra sidan äter sillsmörgås.

 

DSC03370 kopia 2

Likaså den högra.

 

Under tiden som vi åt så underhölls vi av dragspelaren Gabriel Djärv. Han hade, till sin glädje, upptäckt sin gamle gymnastiklärare från högstadiet bland kamraterna, nämligen vice ordföranden Lennart Andersson. Gabriel berättade vidare att han börjat spela dragspel i vuxen ålder, så än är det inte för sent att börja. 

DSC03382 kopia 2

 

Den goda stämningen ledde till att Arnold Bäck berättade om sina öden och äventyr på det vita underlaget, bland annat några Vasaloppsminnen och om skidutrustningens kvalitetsutveckling under 1960-talet. Berättarlusten drabbade även vår ålderman, Bengt Nordenberg, som hakade på Arnolds historier. 

DSC03397 kopia 2

 

Kvällen avrundades med att Vide Vestholm, som rest från Stockholm, tackade för maten och för att kamratföreningen håller fast vid den här fina traditionen. 

DSC03390 kopia 2

 

 

Text: Anders Leicht

Foto: NG Olsson

Fredagen den 5 november var det traditionell kransnedläggning vid A6 begravningsplats på Östra kyrkogården i Jönköping. Vår ordförande Bosse Romedahl hälsade ett 15- tal medlemmar välkomna till ceremonin. Bosse inledde sitt anförande, denna friska och något kylslagna novemberdag, med att erinra om de kamrater som inte längre finns bland oss. Efter kransnedläggningen läste Bosse upp namnen på de kamrater som avlidit under året sedan förra gången vi samlades på begravningsplatsen. Bosse pålyste därefter en tyst minut för att hedra minnet av våra kamrater. Efteråt bjöd Svenska kyrkan på kaffe med dopp i Östra kapellet.

DSC03347

Bo Romedahl hälsar välkommen. Standarförare är Pille Nyquist.

Foto NG Olsson

Tisdagen den 2 november var det dags för höstens tredje tisdagsträff. Centrumchefen för Asecs, Lars Bröms, berättade om sina erfarenheter av köpcentret i allmänhet och om pandemins verkningar i synnerhet.

 Asecs p A 62021 11 02

Lars, som för övrigt varit officer på I 12, kunde se tillbaka på tjugo år som centrumchef. Han beskrev Asecs som en framgångssaga som började med ett femtiotal butiker 1987 och som sedan under 2003–2004 utökades med ett trettiotal nya butiker. I dagsläget har man därför ett drygt åttiotal. Antalet varierar över tid, gamla butiker försvinner och nya tillkommer. Det pågår ett ständigt arbete med nya koncept för att skapa en optimal blandning, och gruppering, av butiker och matställen. Asecs disponerar cirka 50 000 m2 och ombyggnader sker stegvis för att möta nya önskemål från näringsidkare och kunder. Lars gläntade även lite på locket till sin Pandoras ask och gav oss en vink om vad som var på gång och om sina egna önskemål för framtiden (mot tysthetslöfte, givetvis).

Asecs har en vision, Världen till Jönköping och Jönköping till världen, köpcentret ska vara ett alternativ till storstäderna för de som bor inom upptagningsområdet. Man arbetar även inom hela köpcentret med att skapa en gemensam, verksamhetsöverskridande, anda för att möta de önskemål som kunderna har. Ledorden är omtänksamhet, nyfikenhet och kunnighet. Att man har en gemensam anda som spänner över så många olika näringsidkare är unikt i Sverige. Det stod även ganska klart att man noga följer vad kunderna vill ha ut av sitt besök på Asecs.

En intressant uppgift var att av de cirka två miljoner besökare som i första hand besöker IKEA så gör 30 % även ett besök på Asecs. Motsvarande gäller åt andra hållet. De olika verksamheterna stöttar på så sätt varandra.

Pandemin medförde, under 2020, en minskning av omsättningen med 14 %. Kundtillströmningen minskade med 24 % där huvuddelen av tappet bestod av kunder utanför Jönköpings kommun. Antalet anställda varierar ständigt men före pandemin hade köpcentret mellan sju och åtta hundra anställda. Under 2020 minskade antalet med något hundratal men nu förväntar man sig en viss tillväxt.

 Asecs p A6 hrarskaran

Frågvisheten var stor bland det tjugotal medlemmar som var närvarande. Frågor som E-handelns inverkan, stölder, parkeringsfrågor och (givetvis) namnbytet var uppe på tapeten.

 Asecs p A6 avtackning

Föredraget avslutades med att Bo Romedahl överlämnade regementets minnesbok och kamratföreningens kortlek som tack för att Lars ställde upp och berättade.

Text och bild: Anders Leicht respektive N-G Olsson

Den 5 oktober samlades kamraterna åter för en tisdagsträff inomhus, senast det begav sig var i februari 2020. Vår ordförande, Bosse Romedahl, hälsade alla välkomna och därefter fick vi stående, andäktigt tysta, lyssna till regementets marsch. Dagens föredragshållare, Patrik Nyman, som är beredskapssamordnare på räddningstjänsten hälsades välkommen och vi gick raskt över till dagens ämne som handlade om arbetet med, och planeringen av, beredskapen inom Jönköpings kommun (el, vatten, livsmedel med mera).

 Beredskapsplanering 2021 10 05

Inledningsvis såg vi en kort film som handlade om Krisberedskap. Hur man arbetar med en kris som stör viktiga funktioner i samhället. När det är så många som drabbas av en kris att samhället inte fungerar som det ska så kallas det för ”Samhällsstörning”.

Även den enskildes ansvar är viktigt, det gäller att tänka efter före så att man klarar upp till en vecka utan ström, värme eller tillgång till livsmedel. Samhället kan då satsa sina resurser på att hjälpa de mest utsatta till exempel på äldreboenden, sjukhus med mera.

Vi har i Sverige något som kallas för ansvarsprincipen, med det menas att varje verksamhet ansvarar för att den egna verksamheten fungerar även i krissituationer (gäller även den enskilde). Det kan vara genom tillgång till reservelverk, lagerhållning av verksamhetskritiska artiklar med mera. Pandemin har på ett tydligt sätt visat på brister i den svenska modellen, det har varit problematiskt att så mycket produktion flyttat från landet till bland annat Asien.

 Beredskapsplanering deltagarna

Ett flertal medlemmar hade slutit upp för att lyssna på Patriks föredrag.

Även hur kommunen arbetar förebyggande för att minimera riskerna för översvämning som riskerar att bli en konsekvens av mycket hårdgjorda ytor och förtätade stadskärnor var uppe för diskussion. Sveriges civila beredskap har ju inte varit något som den politiska ledningen prioriterat under en lång följd av år. Men under senare år har man även i den politiska ledningen uppmärksammat att ”den eviga freden” nog inte har kommit än. Ett omfattande arbete med att återupprusta Sveriges civila försvar pågår och har pågått några år, men det är mycket att hämta igen. Frågorna och funderingarna var många och det var snart dags för Patrik att avrunda sitt föredrag. Patrick avtackades med en varm applåd och vår ordförande överlämnade A6 minnesbok.

Text och bild: N-G Olsson