Tisdagen den 11 september var det dags för höstens första tisdagsträff. Vi gästades av Fredric Jonsson som är Beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Jönköping.

 

2018 09 11 1

Efter att vi, i enskild ställning, lyssnat på regementets marsch och vår ordförande hälsat vår gäst och auditoriet välkomna var det dags för vår gäst att inleda dagen föredrag.

 

Fredrics föredrag under rubriken ”Återupptagen totalförsvarsplanering” handlar om det arbete som bedrivs för att återupprätta totalförsvaret och handlade huvudsakligen om civilt försvar.

Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld har drastiskt försämrats och det har föranlett regeringen att vidta åtgärder för att höja samhällets beredskap inför de hot som finns. Det finns två beståndsdelar i begreppet totalförsvar, militär verksamhet (militära försvaret) och civilverksamhet (civilt försvaret). Militärt försvar finns fortfarande kvar om än i mindre skala än förr. Det civila försvaret är däremot nästan helt avskaffat. Det arbete som nu påbörjats startades i stort sett från ett blankt papper.

Målet för det civila försvaret ska från och med 2016 vara att:
Värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Vi fick lyssna på vad som behöver göras. Förr låg myndighetsansvaret för dessa frågor på Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) och därutöver hade vi funktionsansvariga myndigheter. Det planerades mot höjd beredskap och krig. Nu har vi Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), vi har samverkansansvariga myndigheter och planeringen sker mot samverkan kring svåra påfrestningar på samhället i fred.

Vi fick en genomgång av ”att göra listan” fram till 2020. Befolkningsskyddet, där bl.a. skyddsrum ingår, togs upp. Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” avhandlades.

Fredric pekade på sju prioriterade områden där särskilt fokus behövs:
Energiförsörjning, livsmedel, transporter, hälso- och sjukvård samt omsorg, finansiella tjänster, information och kommunikation samt skydd och säkerhet.

Det planeras för en totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020) där det militära försvaret och det civila försvaret ska öva tillsammans. Även myndigheter,organisationer och privata aktörer förväntas delta.

  

2018 09 11 3

Ämnet intresserade åhörarna och frågorna var många. Självklart kom frågor upp kring hur man kunde ”skrota” det civila försvaret, vi en gång hade, så totalt. Samtidigt så inger det arbete som påbörjats hopp inför framtiden.


Fredric avtackades med en varm applåd för ett mycket intressant och belysande föredrag. Vår ordförande, Bo Romedahl,överlämnade ett medlemskap i vår förening för 1 år framåt.

 

Text och bild: N-G Olsson

 

För 120-år sedan flyttade regementet till Jönköping, intog de nya kasernerna och bildade A6.

Lördagen den 1 september kallade Kamratföreningen sina medlemmar till samling i Skillingaryds läger för att högtidlighålla att regementet kom till Jönköping den 6 augusti 1898.

2018 09 01 18.29

Vi inledde med mingel och välkomstdrink på mässens veranda. 

 

2018 09 01 18.00

En septett från Hemvärnets Musikkår i Eksjö konserterade och vi fick lyssna på skön brunnsmusik.

Snart var det dags att ta plats vid middagsbordet. Kamratföreningens ordförande, Bo Romedahl hälsade alla välkomna och vi fick därefter avnjuta regementets marsch innan middagen tog sin början. Göran Fransson var som vanligt kvällens toastmaster och påkallade med sitt horn uppmärksamhet när så krävdes.
Vår Hedersmedlem och tidigare ordförande Lars Gerhardsson avled tidigare i veckan och för att hedra hans minne påkallade vår ordförande en tyst minut.

Middagen avlöpte som traditionen bjuder med gemytlig stämning, tal, skålar, sång, många glada skratt och en hel del ”kommer du ihåg.
På gästlistan för kvällen hade vi nöjet att ha chefen Ing 2, Överste Michael Ginèr med fru Catarina samt f.d rikshemvärnschefen Roland Ekenberg. Roland, som är medlem i vår förening, gjorde sin första dag som pensionär.

  

2018 09 01 18.59
Vår ordförande erinrade i sitt tal om bakgrunden till att A6 kom till Jönköping. Vi fick även veta att den 24:de och sista? Archerpjäsen nu levererats och att det nu i försvaret finns betydligt fler generaler än eldrör. Lär även finnas Archerpjäser till salu som en konsekvens av att norrmännen hoppade av Archersamarbetet.

  

2018 09 01 20.39
Roland Ekenberg gav oss i sitt tal bland annat en kort resumè om karriären och livet som general. Han började på A6 1976 och nu på sin första dag som pensionär var han tillbaka. Roland fick dessutom motta regementes standar av vår ordförande.

 

2018 09 01 21.39
Michael Ginèr. höll även han ett tal, där han bland annat uppmärksammande att Kamratföreningen Smålandsartillerister är en av de mest aktiva kamratföreningarna i landet, särskilt med tanke på att regementet lades ner för ganska många år sedan.

  

Ulf Gustafsson berättade historien om ynglingen (vid namn Andersson som sedan blev Holtz) som tog anställning vid A6 runt sekelskiftet 1900. Vi fick sedan följa släkten, dess militära karriär och anknytningen till A6 i obruten led fram till dagsdato. Idag återfinns ett barnbarn i kamratföreningens styrelse.

2018 09 01 20.28

Maten smakade förträffligt, vår matleverantör, Järnvägshotellet i Skillingaryd, hade verkligen en lyckad dag. Vår Klubbmästare, Anders Gustavsson, har haft fullt sjå med att arrangera tillställningen och han har gjort det på ett alldeles lysande sätt. Köket och Anders tackades med en varm applåd.

 

2018 09 01 20.58

Vi bjöds på en överraskning när det kom in en soldat i full stridsutrustning i lokalen. Det visade sig vara vår medlem Peter Malmberg som hade iklätt sig den utrustning som han kommer att bära sex månader framåt då han deltar i FN uppdraget Mali 09. Vi fick höra lite om den personliga utrustningen och om uppdraget. Peter, som inte är någon yngling längre, fyller 66 år i november. Fysiskt är han ”något yngre”, Peter har klarat alla tester och fått klartecken att åka.

 

2018 09 01 22.23

 Festen fortsatte sedan i samma anda med härlig stämning och många glada skratt.


För de som så önskat hade det ordnats övernattning i mässens förläggningslokaliteter, varefter man följande morgon samlades till gemensam frukost innan det var dags att säga hej då.

 

2018 09 01 18.34

Det var nu tredje gången vi samlats, under festliga former, i Skillingaryds läger. Det är glädjande att så många kamrater ansluter och det visar kanske på att vi har behov av att träffas under dessa former. Till er som inte hade möjlighet att vara med; lugn det går fler tåg, ni kan vara med nästa gång. Till er som var med, Tack och på återseende.

En gång A6:are---Alltid A6:are.

 

Text och bild: N-G Olsson

Kamratföreningens Vårresa, lördagen den 26 maj 2018 gick till Falköping där vi besökte Ållebergs Segelflygmuseum och Cesarstugan.

Även denna Vårresa kunde vi glädjas åt den svenska försommaren, solen sken från en blå himmel och temperaturen var perfekt för en utflykt. I år var vi en liten, men tapper och förväntansfull, skara som samlades på A6 kaserngård för 2018 års Vårresa. Vi hade två resmål att se fram emot, först skulle vi besöka Ålleberg och segelflygmuseet för att sedan fortsätta färden till Cesarstugan och utställningen ”Bondens år”.

2018 05 26 1

Samling för obligatoriskt gruppfoto före avresan


När vi kom fram till Ålleberg möttes vi av vår ciceron på platsen, Leif Lindelöw.
Leif, som är medlem i vår förening, har segelflugit i drygt 50-år så han vet allt om segelflyg.

2018 05 26 2

Utsikten från Ålleberg


Vi samlades på cafeterians altan som bjöd på en fantastisk utsikt över ett sommarfagert landskap. Leif inledde med att ge oss en orientering om anläggningen på Ålleberg. Därefter fick vi information om segelflyg i allmänhet, Segelflygskolan och Segelflygmuseet. Under Leifs föredragning utökades vårt ordförråd och vetande med bl.a. glidtal, hang och våg. Efter att vi stärkt oss med fika var det dags att besöka Segelflygmuseet. Leif guidade oss igenom museet och berättade för oss om de olika planen på Museet. Det var mycket att titta på och för de flesta av oss var det första gången vi såg ett segelflygplan på nära håll.
Tidsepoken omspänner 1930-talet fram till 1960 talet och förutom segelflygplan fanns det glidflygplan och markutrustning, Därefter var det dags att ta farväl av Ålleberg, det hade varit intressant och lärorikt. Leif tackades för en perfekt guidning med en varm applåd.

2018 05 26 3

Segelflygmuseet, Leif Lindelöw berättar om vingkonstruktionen.


Efter en kort busstur var vi så framme i Cesarstugan. Vi togs emot av Christian Schmeikal som tillsammans med sin fru och svärmor driver Cesarstugan. Vi fick information om Cesarstugan, historik och nuvarande ägares inriktning och förhoppningar på verksamheten. Christian, som även är musiker, plockade därefter fram sin gitarr och sjöng några visor för oss. Innan vi gav oss iväg till utställningen ”Bondens år” informerade Christian oss om utställningens upplägg och innehåll.
I utställning förflyttade vi oss genom de olika årstiderna i bondens liv på 1930-40-talet. Vi vandrade genom tidsenliga miljöer som skildrade händelser knutna till årstiden. Ett stort antal vaxfigurer i naturlig storlek, antika redskap och föremål, miljömålningar, ljud och ljussättning bidrog till en positiv helhet. Efter utställningen besöktes Cesarstugans bageri som bl.a. lockade med hembakat dinkelbröd.

2018 05 26 4

Utställningen ”Bondens år”. Grisen slaktas


Vi det här laget hade det börjat kurra i magen så vi drog oss till restaurangen där vi serverades en välsmakande lunch. Under lunchen bestämde vi att utöka resan med ytterligare ett resmål. Eftersom vi på hemresan passerade Falköping så skulle vi hinna med ett stopp på Falbygdens Ost. Med välfyllda ostkassar gick så färden tillbaka till Jönköping. Nöjda och belåtna med dagen var vi tillbaka A6 kaserngård vid utsatt tid och det var dags att säga hej då till varandra.

 

Text o foto NG Olsson

Vid vårens sista tisdagsträff den 8 maj, som var en kvällsträff, gästade vi Rådhuset i Jönköping och kommunens näringslivsavdelning.

Efter sedvanlig välkomsthälsning och regementets marsch lämnades ordet till vår värd Sven Rydell. Sven som är kommunens näringslivschef inledde kvällen att presentera sig själv och vad han gör som näringslivschef.

2018 05 08 1

Kvällens föredragshållare Jönköpings kommuns näringslivschef Sven Rydell. 

Därefter fick vi höra om vad näringslivsavdelningen arbetar med och hur Jönköpings kommun utvecklas. Näringslivsavdelningens tre ansvarsområden är nyetableringar, befintliga verksamheter och att vara företagens ingång till kommunen. Sven beskrev sedan hur kommunen praktiskt arbetar inom de tre ansvarsområdena och vi fick olika ”fallbeskrivningar” vilket gjorde det något enklare att förstå hur man arbetade. Vi fick även en redogörelse för den kommande utvecklingen i Jönköpings kommun både i närtid och som Vision 2030. Sammanfattningsvis fick vi en bild av att näringslivet i Jönköpings kommun är ganska så välmående med en bra utveckling. Platsbristen, dvs. mark att bygga på för nyetableringar, är en stor utmaning. Efter att alla frågor och funderingar var avklarade överlämnade vår ordförande, Bo Romedahl, A6 minnesbok och tackade för ett intressant föredrag.

2018 05 08 2

Intresserade och vetgiriga Smålandsartillerister.

 

Text och foto: NG Olsson