Vid årets första tisdagsträff den 6 februari, gästades vi av major Torbjörn Svahn från Militärregion Väst i Skövde.


Efter att vi stående i ”Givakt” avnjutit Regementets marsch hälsade vår ordförande Bo Romedahl dagens gäst och närvarande Smålandsartillerister välkomna till mötet.

2018 01 06 1

Major Torbjörn Svahn från MR Väst höll ett mycket initierat föredrag om just Militärregion Väst och dess utmaningar.

Därefter var det dags för Torbjörns att hålla sitt föredrag om Militärregion Väst, dess organisation och uppgifter. Vi fick lyssna på ett mycket intressant föredrag där olika delar av Militäregion Väst (MRV) uppgifter och utmaningar lyftes fram. Som exempel på MRV:s uppgifter kan nämnas att man ska samverka med lokala och regionala aktörer, leda säkerhets och underrättelsetjänsten inom regionen, leda underställda förband, upprätthålla regional skyddsobjektförteckning samt genomföra regional försvarsplanering. 
Vi fick en övergripande terrängbeskrivning och informerades om områdets infrastruktur gällande transporter, hamnar, flygplatser, energiförsörjning mm. Det blev mycket tydligt för oss, när vi lyssnade på Torbjörns föredragning, att samhället är oerhört sårbart för störningar oavsett om det sker genom medveten yttre påverkan eller genom faktorer som beror på olyckor o.dyl.
Vi uppmärksammade också att den militära närvaron i regionen har en del övrigt att önska, Värmland har ingen militär närvaro och marinen finns på ostkusten.

2018 01 06 2

Auditoriet var som vanligt fullt koncentrerade på föredragshållaren.

Efter frågestund avtackades Torbjörn med varma applåder och vår ordförande överlämnade A6 minnesbok.

 

Text och bild: N-G Olsson