Firande av Sankta Barbara avslutade föreningens verksamhetsår 2016.

Torsdagen den 1 december hade ett 40-tal Smålandsartillerister mött upp för att, som traditionen bjuder, fira alla artilleristers skyddshelgon Sankta Barbara, denna gång på Restaurang Hasse på Sjökanten vid Rocksjöns strand.

Kvällen inleddes med att vi ”minglade” och drack glögg till ljuv musik från vårt husband för kvällen, Lena Winald Möller och Sofia Winald.

 
Lena Wiland Möller

Efter att Göran Fransson påkallat allas uppmärksamhet, med hjälp av sin trumpet, var det dags för vår ordförande, Bo Romedahl, att inleda kvällen med att hälsa alla välkomna varpå vi stående fick njuta av Smålands Artilleriregementes Marsch.
Bo delgav oss sedan den tragiska historien om Sankta Barbara och hur det kom sig att hon blivit artilleristernas skyddshelgon. Vi fick även höra hur Sankta Barbara firandet kom till Sverige och anammades av det svenska artilleriet.

Därefter var det dags för den kulinariska delen av kvällen och under gemytliga former, med sång och glada skratt, avnjöt vi ett mycket välsmakande julbord.

 

Börje Ottosson tackade för god mat och trevlig kväll.

Börje anknöt i tacktalet till traditionerna på A6 genom att citera inledning till Krigsmans erinran ”Krigsman ska frukta Gud och vara konungen huld och trogen”. Vidare fick vi, bland annat, höra att relationen med Svenska kyrkan var stark, det var nog inte läge att på den tiden fira ett katolskt helgon.

Därefter följde kaffe och vårt husband bjöd på härlig musikalisk underhållning där även Göran Fransson bidrog med sin trumpet. Som alltid när man har trevligt går tiden fort och snart var det dags för vår ordförande att avrunda kvällen.

Text och foto: NG Olson

 

Fredagen den 4 november var det traditionsenlig kransnedläggning på Östra Kyrkogården i Jönköping.

Under ledning av vår ordförande Bo Romedahl samlades kamraterna vid regementets begravningsplats för kransnedläggning och en stilla stund. Samlingen avslutades med att Svenska kyrkan bjöd på kaffe med dopp inne i kyrkogårdsförvaltningen lokaler.

Text NG Olson
Foto Göran Johansson

 

Tisdagen den 1 november, som var höstens sista tisdagsträff, gästades vi av chefen för Göta ingenjörregemente, Överste Patrik Ahlgren.

 

Temat för dagen var ”Försvarsmakten 2025” och det handlade om hur försvarsmakten under kommande år ska lösa personalförsörjningen.

Vi började dock mötet med att Roland Ivarsson avtackades av vår ordförande för sitt mångåriga arbete i föreningens valberedning.

 Roland fick en varm applåd av auditoriet.

Därefter var det dags för Patrik Ahlgren att ta till orda. Vi fick en initierad och intressant beskrivning av hur det är tänkt att personalförsörjningen i försvarsmakten ska lösas.
Det har gjorts en personalförsörjningsutredning (En robust personalförsörjning av det militära försvaret. SOU 2016:63) som presenterades i slutet av september. Utredningens bedömning är att såväl det försämrade omvärldsläget som svårigheterna att enbart på frivillig väg bemanna krigsförbanden motiverar att regeringen fattar beslut om att skyldigheten att genomgå mönstring och fullgöra värnplikt i form av grundutbildning åter ska tillämpas eftersom det behövs för Sveriges försvarsberedskap. I hela underlaget för mönstring ingår både kvinnor och män och det är ca 90000 personer per år.
Inriktningen är att antalet uttagna till plikttjänstgöring genom kallelse och antalet som själv gjort en intresseanmälan för att mönstra och går vidare in i pliktsystemet tillsammans ska uppfylla Försvarsmaktens totala årliga personalbehov.
I en framtid kommer vi således att ha nuvarande system plus pliktsystem vilket innebär att det kommer att finnas heltidstjänstgörande soldater, deltidstjänstgörande soldater samt plikttjänstgörande soldater i våra krigsförband.
Inriktning är att ikraftträdande kan ske 2018. Utbildningsvolymen det första året beräknas ligga på 4000 soldater i landet, för ING 2;s del ca 400 soldater.
Övningsanläggningar, sängplatser och andra praktiska detaljer verkar kunna fungera för att ta emot plikttjänstgörande soldater, befälsfrågan är däremot en stor utmaning. Självklart var diskussionerna många och livliga, bland annat lönefrågan och att det var så många av anställda soldater som slutar diskuterades. Ingångslönen som nu är 18000 per månad är ju inte konkurrenskraftig och är den direkta orsaken till att en del slutar, man har helt enkelt inte råd att vara anställd vid försvarsmakten. Lönen för anställda soldater är således en fråga som måste lösas. När det gäller att det är många som slutar så presenterade Patrik läget på ING 2 och det var inga anmärkningsvärda siffror.

  

Frågorna från åhörarna var många och Patrik besvarade alla med bravur.

Den 1 december lämnar Patrik sitt uppdrag som regementschef för att tillträda en befattning på högkvarteret.
Vår ordförande, Bo Romedahl, avtackade Patrik med en granatliknande gåva och betonade hur mycket det goda samarbetet och det stora stöd vi fått, betytt för Kamratföreningen.

Patrik lovade att föra vidare till tillträdande chefen vikten av att det goda samarbetet och stödet fortsätter.

Text och foto
NG Olsson

 

Tisdagen den 4 oktober gästades vi av förre landshövdingen Gösta Gunnarsson som berättade om utredningen Neutralitetspolitikkommissionen (1992-1994), där han satt som ordförande. Kommissionen hade uppfattat direktiven från regeringen så att alla former av förberedelse och mottagande av understöd och militär samverkan med västmakterna under åren 1949 - 69 skulle kartläggas så långt som möjligt..

Kommissionens arbete bestod till stor del av att gå igenom arkivmaterial både i Sverige och utomlands. Det genomfördes även intervjuer med ett stort antal nyckelpersoner som vid tiden för kommissionens arbete fortfarande levde. Detta var en av kommissionen stora styrkor.
Vi fick lyssna på en mycket initierad och intressant föredragning som tog oss till
kalla krigets dagar och den verklighet som rådde då.
Gösta lotsade oss genom kommissionens omfattande arbete på ett elegant sätt och vi fick en inblick i hur man arbetat, vad man hittat i olika arkiv och vilka slutsatser man dragit. Efter frågestund avtackades Gösta av vår ordförande.

 

Åhörarna visade sin uppskattning med en varm och hjärtlig applåd.

Text och foto
NG Olsson