Det traditionsenliga firandet av Sankta Barbara avslutade föreningens verksamhetsår 2015.
Torsdagen den 3 december hade ett 30-tal Smålandsartillerister mött upp på restaurang Björkudden, A6, för att fira vårt skyddshelgon. Vår ordförande, Bo Romedahl, hälsade alla välkomna varpå vi stående fick avnjuta Smålands Artilleriregementes Marsch.

Vi fick sedan lyssna på Paul-Ragnar Melin som berättade den sanna historien om Sankta Barbara. Paul-Ragnar inledde sitt anförande med att berätta om de första kristna helgonen, martyrerna (någon som med sitt liv fått plikta sin gudstro). Han berörde även heliga Birgitta och hur svårt det var att bli helgon, ofta krävdes det ett under.
Det var en annorlunda berättelse om Sankta Barbara vi fick höra. Paul-Ragnar utgick från vad som faktiskt är känt om Sankta Barbara. Historien om Santa Barbara blev för den skull inte mindre tragisk utan hennes öde förblir lika hemskt. Barbaras far, som för egen hand dödade Barbara, ska en tid därefter träffats av en blixt och dött. Detta ska ha utgjort kopplingen till att Sankta Barbara blivit skyddshelgon först åt brandmän och senare även åt alla som har med blixt och dunder att göra, bland annat artillerister. Man kan nog anta att legend och sanning trots allt flyter ihop lite då dokumentationen är skral. Paul-Ragnar gav oss också en kunskap om Santa Barbaras ”svenska historia”.

Därefter intogs, som traditionen bjuder, en delikat måltid bestående av sillsmörgås, ärtsoppa, pannkakor och kaffe. Till detta serverades lämpliga drycker.
Christoffer Lilliecreutz tackade för intressant föredrag och trevligt arrangemang. Christoffer berättade att varje gång han hör regementets marsch så får han en rysning i kroppen. Han nämner även att han vid dessa tillfällen, i sitt inre, ser framför sig när flaggan halas över A6 kasern den sista gången 30 juni 1985.

Därefter var det dags för underhållning och liksom förra året var det skönsjungande Angelita Nooni som vi hade som gästartist.
Angelita underhöll oss med sång och musik samt guidade oss genom allsångshäftet.
Det blev en välblandad musikalisk stund som vi både fick njuta av och delta i.

Text och foto
NG Olsson

Tisdagen den 3 november, som var höstens sista tisdagsträff, gästades vi av Hans Lindgren från SAAB Training & Simulation.

Hans Lindgren SAAB Training & Simulation

Vår ordförande hälsade vår gäst och närvarande Smålandsartillerister välkomna och mötet inleddes därefter med att vi fick avnjuta Smålands artilleriregementes marsch. När musiken klingat av inledde Hans sin föredragning med att presentera sig själv. Vi fick därefter lyssna på en mycket intressant föredragning om verksamheten vid SAAB Training & Simulation. Företaget arbetar med att utbilda och träna soldater världen över och har som ambition att med teknik och kunnande leverera trygga, aggressiva och kunniga soldater. Man kan säga att verksamhetsidén är att tillhandahålla ett ultimat lärande och träning genom att simulera (efterapa) verkligheten så nära som möjligt. En av SAAB´s utbildnings- och träningsfilosofier är att soldaten lär genom att inse själv.

SAAB Training & Simulation är världsledande inom detta område och har ett flertal länder som sina kunder, varav England är största kunden. Unikt är att SAAB inte bara levererar avancerad teknisk utrustning utan även kunnande i form av personal på plats under övningar. En av personalens uppgifter är att tillsammans med övade göra ”genomgång efter övning” bland annat genom att tillhandahålla utvärderingsdata av övningen. De olika ländernas utrustningar från SAAB är kompatibla med varandra vilket gör att t.ex. svenska, engelska och norska styrkor kan öva tillsammans.

Del av åhörarskaran

Hans föredragning var mycket intressant och givande och tiden gick väldigt fort. Efter en frågestund avtackades Hans av vår ordförande som överlämnade boken ”Glimtar ur ett regementes liv under 90 år”. Åhörarna bistod med varma applåder.

Text och foto NG Olsson

Fredagen den 30 oktober var det traditionsenlig kransnedläggning vi A6 begravningsplats på Östra kyrkogården i Jönköping.

Ordförande Bo Romedahl hälsade ett 15-tal medlemmar välkomna till ceremonin. Bo inledde med att uppmärksamma de kamrater som fått sin sista vila på A6 begravningsplats, bland annat offer för spanska sjukan. Bo erinrade vidare om de kamrater som avlidit under året.
Vi fick även en bild av A6 begravningsplats sett ur ett historiskt perspektiv.  
Minnesstunden avrundades med kransnedläggning och en tyst minut för att hedra minnet av alla de kamrater som inte längre finns bland oss. Göran Franssons trumpetsolo ljöd över nejden och gjorde minnesstunden vacker och högtidlig. Efteråt bjöds vi på kaffe med dopp i kyrkogårdsförvaltningen lokaler.

Text och foto NG Olsson

Tisdagen den 6 oktober gästades vi av Gustav Enander som arbetar med klimatfrågor vid länsstyrelsen.

Gustavs föredrag hade temat ”Klimatet förändras – vad kan vi göra för att anpassa samhället”

Vi fick en bild av bakgrunden till vad som händer med vårt klimat, vilka konsekvenser det får och att det är människans påverkan som är orsaken.
Extrema väderförhållanden blir vanligare och många av oss minns väl det kraftiga störtregn som drabbade Jönköping sommarn 2013 och nyligen även skyfallet över franska Nice med omgivningar.
Gustav kom även in på hur klimatförändringarna påverkat Jönköping. Under de senaste 20 åren har det i snitt blivit 1,8 grader varmare och det faller 20 procent mer nederbörd.

Klimatförändringar i Jönköpings län till år 2100 beräknas bli + 4 grader, 80-90 procent färre snödagar, 20 % mer nederbörd och 100 dagar längre vegetationsperiod. Till detta kommer ökning av extrema väderförhållanden. År 2014 var det varmaste året sedan 1880.
Torka, storm och extrem nederbörd är vad vi brukar räkna som extremväder beroende på klimatförändringar. Som en följd av detta kan tilläggas jordskred, ras, översvämningar och påverkan på jord- och skogsbruk samt djurlivet.
Det uppskattas att ca 100 miljoner människor är på flykt på grund av klimatförändringarna i världen.

Det är viktigt att vi arbetar med klimatfrågorna i två separata spår:

1. Minskar klimatpåverkan

2. Anpassar samhället att hantera effekterna av klimatförändringarna.

Länsstyrelsens uppdrag är att samordna det regionala klimatarbetet i Jönköpings län.
Detta genom att bidra med stöd och underlag till länets aktörer för att ge dem ökad kunskap och medvetenhet om läget.
Gustav avtackas för en spännande och informativ föredragning och boken ”Glimtar ur ett regementes liv under 90 år ” överlämnades av vice ordförande Lennart Andersson.

Text Lennart Andersson
Foto Ulf Gustafson