Det traditionsenliga firandet av Sankta Barbara blev 2014 års sista aktivitet, torsdagen den 4 december. Drygt 30 Smålandsartillerister med anhöriga hade mött upp på restaurang Björkudden, A6, för att fira vårt skyddshelgon.

Vår ordförande Leif Oscarsson hälsade alla välkomna varpå vi stående lyssnade på Smålands Artilleriregementes Marsch.

Vi fick sedan höra den tragiska historien om Barbaras hemska öde och anledningen till att hon helgonförklarades och blev bl.a. artilleristernas skyddshelgon.


Därefter intogs den traditionsenliga middagen med sillsmörgås, ärtsoppa, pannkakor och kaffe. Till detta serverades lämpliga drycker.

 

Göran Fransson var som vanligt primus motor för våra musikaliska övningar under kvällen.

Efter maten var det dags för skönsjungande Angelita Nooni att underhålla oss med sång och musik. Angelitas repertoar täckte in det mesta så det blev en välmixad musikalisk stund som vi fick avnjuta.

Text och bild
NG Olsson

Tisdagen den 4 november, som var höstens sista tisdagsträff, inleddes med att vår vice ordförande med förhöjt röstläge kommenderade - STÅ UPP! GIVAKT!

Smålands artilleriregementes marsch genljöd därefter i lokalen och när den hade avklingat hälsades dagens föredragshållare Peter Dahlström, som är f.d. A6:are, f.d. Boforsare och även medlem i vår förening, varmt välkommen.

Foto NG Olsson

Peters tema för dagen var ”En Boforsare minns”. Peter började sin karriär på A6 1967 och var kvar där till 1976 då det bar iväg till Militärhögskolan. Därefter blev det några år på FMV där Peter bland annat arbetade med de första försöken med raketartilleri. Peter deltog även i den studiegrupp vars arbete så småningom ledde fram till införskaffande av den tyska stridsvagnen Leopard 2 (strv 122) och stridsfordon 90.

1984 började Peter sin anställning vid Bofors.

Under åren på Bofors hade Peter flera olika arbetsuppgifter och vi fick en mycket intressant inblick i hur det är att arbeta med en affärsverksamhet som är så ”politisk” som den inom Bofors affärsområde.

En period arbetade Peter med teknisk marknadsföring av pansarvärnsvapen, bl.a. den så kallade ”huggpipan”. Vid den här tiden dök det i Sovjetunionen upp så kallad reaktiv pansar, som enkelt uttryckt är dubbla plåtar med sprängämnen emellan och som hängdes utanpå pansarfordon. När en granat träffade dessa plåtar så exploderade sprängladdningen. Effekten blev att sprängkraften, den riktade sprängverkan, kom av sig och pansarfordonet förblev i stort sett oskadat. Bofors fick då utveckla en ny sorts ammunition med ett tändrör som hade en hård nos som klarade den reaktiva pansarplåten.

1988 blev Peter ansvarig för den Nordamerikanska marknaden och vi fick en insikt i vad som är framgångsfaktorer för att lyckas på USA marknaden. Peter berättade vidare om sina upplevelser och intryck från samarbetet med amerikanare och kanadensare. Några händelser fördjupade sig Peter lite mera i och i bland var det framgångsrikt och ibland var det lärdom inför framtiden.

I mitten av 90-talet fick Peter ansvaret för Norden marknaden och några år senare hamnade han på affärsområde artilleri där bland annat artillerisystem Archer, granaterna STRIX och BONUS var aktuella projekt. STRIX är en granat till 12cm granatkastare och är avsedd för bekämpning av stridsfordon med indirekt eld. Under den sista delen av granatbanan genomförs målsökning med hjälp av en IR-målsökare. BONUS som är en granat till haubits 77B har en granatkropp som har nästan samma form som en standardgranat men innehåller två substridsdelar med riktad sprängverkan. När granaten kommit till målområdet separeras RSV-substridsdelarna av en IR-sensor som söker sitt mål och som sedan slår med sin RSV-stråle mot taket på stridsfordonet.

Självklart så drog Peter något över tiden, men föreläsningen var så intressant och spännande så det var nog ingen i församlingen som noterade detta. Peter avtackades av vår ordförande och auditoriet bistod med varma applåder.

NG

Fredagen den 31 oktober var det traditionsenlig kransnedläggning vid A6 begravningsplats på Östra Kyrkogården i Jönköping.

Foto NG Olsson

Ordförande Leif Oscarsson hälsade ett 25-tal medlemmar välkomna till ceremonin.

Leif erinrade oss om de kamrater som fått sin sista vila på A6 begravningsplats, bland annat offer för spanska sjukan. Spanska sjukan var en influensaliknande sjukdom som härjade under åren 1918 till 1920 och i Sverige dog ca 37000 människor. Sjukdomen drabbade unga människor hårdast och militärförläggningarna var inget undantag. Vissa delar av Norrland härjades svårt.

Sverige har under senare år haft ett stort antal soldater, som tjänstgjort i fredsbevarande syfte, utanför Sveriges gränser, några har stupat i strid eller omkommit av andra omständigheter. Vi ska tänka på dem och på deras anhöriga som upplever stor smärta och ångest inför dessa besked.

Avslutningsvis läste Leif en dikt av Viktor Rydberg och Göran Franssons trumpetsolo ljöd över nejden och gjorde denna minnesstund vacker och högtidlig. Därefter följde en tyst stund och kransnedläggning.

Foto NG Olsson

Efteråt bjöds vi på kaffe inne i kyrkogårdsförvaltningens lokaler.

NG

C-G Ekhall höll föredrag om Ukraina för A6 Kamratförening den 7 oktober.

Foto Göran Johansson

C-G berättade om att han deltagit i ett projekt som Civilförsvarsförbundet haft i Ukraina sedan 2004. Han har därför besökt olika platser i landet, både i tjänsten och privat. Det har blivit ett femtontal besök och han har skaffat sig vänner och kontakter där.

Ukraina är mycket stort och blev självständigt i samband med Sovjetunionens upplösning 1991. Man brottas med stora ekonomiska problem, många är mycket fattiga, men ett fåtal personer är mycket rika. Korruption är ett stort problem i landet och skattemoralen är överlag låg.

Huvudstaden Kiev är en mycket vacker och sevärd stad. Vikingarna grundade staden omkring år 800 och var då en ”hållplats” på deras färder på Dnjepr ner till Svarta Havet och Konstantinopel.

Krim har sin speciella historia. Krimtatarerna var tidigt på halvön, och ryska Svartahavsflottan har länge varit stationerad i Sevastopol. Krimkriget ägde rum i mitten på 1800-talet. Under andra världskriget belägrades Sevastopol av Nazityskland. Jaltakonferensen ägde rum där i slutet av Andra världskriget, då Europas karta ritades upp av Stalin, Roosevelt och Churchill. Nu är Krim ockuperat av Ryssarna.

C-G berättade om sina besök i Karpaterna och Galizien, som nu ligger med ena halvan i Polen och andra halvan i Ukraina. Här är man av tradition mycket västvänliga och katoliker. Galizien tillhörde före Första världskriget Österrike-Ungern. Därefter har landsdelen tillhört Polen, Sovjetunionen, Nazityskland, Sovjetunionen igen och efter 1991 Ukraina.

Foto C-G Ekhall

I Ukraina firar man segerdagen 9 maj, det vill säga slutet på Andra världskriget. Då visas äldre militär utrustning upp t.e.x. stridsvagn T 34 och medaljprydda veteraner dyker upp.

C-G berörde slutligen den politiska utvecklingen i landet sedan den "oranga" revolutionen 2004 och det nu pågående kriget i östra Ukraina.

Vid pennan
Bo Romedahl