Program för våren 2020

Generellt

Vi har dessvärre inte längre möjlighet att genomföra våra månadssammankomster på restaurang Björkudden på A6 kasern. Styrelsen arbetar med att finna en annan lokal inom kasern. Vi kommer därför att förlägga aktiviteterna till varierande platser tills vidare. Även mötestiderna kommer att variera under hösten. Aktuell plats, och eventuella ändringar, inför mötet redovisas via annonser i Jönköpingsposten och på hemsidan under denna länk och under "Aktuellt". Det skickas även ut e-post vid eventuella ändringar i programmet.

All anmälan om deltagande görs i normalfallet till klubbmästaren Anders Gustafsson som nås på 076-798 42 24 eller via e-post . Se dock under respektive aktivitet under "Aktuellt" eller under respektive programpunkt här nedan för eventuell tillfällig avvikelse.

 

Program för våren 2020

 

!! VÅRPROGRAMMET INSTÄLLT !! 

Med hänsyn till det rådande smittoläget har styrelsen för Kamratföreningen Smålandsartillerister beslutat att ställa in samtliga aktiviteter (gäller även Boule) från och med nu och fram till dess att höstprogrammet börjar. Vi får hoppas på att läget har förbättrats till dess.

Väl mött till hösten!

 

 

----------------------------------------------------------

 

Mycket preliminärt program för hösten 2020

 

12 augusti: Höstens boulturnering startar.

 

1 september: Troligen ett besök på Rudenstams fruktodlingar i Gisebo.

 

Preliminärt den 12 eller 19 september: Artilleriduellen i golf på A6 golfbana.

 

35 år sedan A6 nedläggning. Preliminärt den 5 eller 12 september 2020.

I början av hösten avser vi att uppmärksamma att det är 35 år sedan nedläggningen av Smålands Artilleriregemente, A6.

Vi planerar för någon form av festlighet på mäss C i Skillingaryds läger. Eventuellt kommer vi att genomföra det framskjutna årsmötet i samband med denna aktivitet. Närmare information kommer.

 

6 oktober: Eventuellt ett besök på Jaktias anläggning på Hedenstorp.

 

30 oktober: Sedvanlig kransnedläggning på A6 begravningsplats på Östra kyrkogården.

 

3 november: Militärregion Syd.

 

7 november: Huskvarna hemvärnsmusikkår bjuder på sin årliga marschkonsert.

 

4 december: Vi firar S:t Barbara. Var någonstans är inte beslutat än.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Utkast till program för våren 2021

 

20 januari: Boulesäsongen börjar

 

2 februari: Vårens första tisdagsträff

 

20 mars: Årsmöte

 

6 april: Tisdagsträff

 

4 maj: Tisdagsträff

 

15 maj: Vårresan

 

29 maj: Veterandagen

 

Någon dag i april eller maj: Ing 2 Regementets dag.

-------------------------------------------------------

 

Vi annonserar även våra träffar i Jönköpings-Posten och på hemsidan under denna länk och under "Aktuellt". Det skickas även ut e-post vid eventuella ändringar i programmet. Styrelsen hoppas att Du finner höstens program intressant.

Vi välkomnar även familjemedlemmar och andra intresserade till våra träffar. Ta gärna med presumtivt nya medlemmar.

 

Välkomna!

Styrelsen
Programkommittén