Program för våren 2021

Generellt

Vårprogrammet har i princip helt raderats ut av pandemin. Årsmötet flyttas fram till efter sommaren. Veterandagen sänds på video. En mindre ceremoni på Veterandagen genomförs i Eksjö där ordföranden och vice ordföranden deltar.

Vi får slicka såren och planera för en, förhoppningsvis, bättre höst. 

Vi har dessvärre inte längre möjlighet att genomföra våra månadssammankomster på restaurang Björkudden på A6 kasern. Styrelsen arbetar med att finna en annan lokal inom kasern. Vi kommer därför att förlägga aktiviteterna till varierande platser tills vidare. Även mötestiderna kommer att variera under hösten. Aktuell plats, och eventuella ändringar, inför mötet redovisas via annonser i Jönköpingsposten och på hemsidan under denna länk och under "Aktuellt". Det skickas även ut e-post vid eventuella ändringar i programmet.

All anmälan om deltagande görs i normalfallet till klubbmästaren Anders Gustafsson som nås på 076-798 42 24 eller via e-post . Se dock under respektive aktivitet under "Aktuellt" eller under respektive programpunkt här nedan för eventuell tillfällig avvikelse.

 

Program för våren 2021

  

2021-01-20 Vårens boulesäsong var planerad att börja.

Bouleförbundet har tills vidare ställt in alla bouleturneringar. Boulehallen är därför stängd. Mer information lämnas av vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

  

2021-04-24 Kamratföreningens årsmöte, flyttat till efter sommaren.

Årmötet kommer, preliminärt, att genomföras i samband med firandet av det i år är 85 år sedan kamratföreningen grundades. Förmodligen någon gång i september.

  

2021-05-12  BOULE. Osäkert.

Läget förändras från vecka till vecka. Nya rekomendationer måste utvärderas och bedömas. Ulf Gustafsson, 070-668 73 25, hanterar frågan och återkommer med besked om läget förändras.

 

2021-05-15, Vårresan till Vadstena. INSTÄLLD.

 

Samma sak gäller för:

 

Rudenstams Gårdsbutik & Kafé lördagen 15 maj 2021. INSTÄLLT!

Efter att tagit del av senaste informationen från Folkhälsomyndigheten, och även haft viss kontakt med Länsstyrelsen, har vi i Kamratföreningens styrelse fattat följande beslut som vi beklagar, men ändå känner att vi måste fatta.

Vi ställer in aktiviteten på Rudenstams som var planerad att genomföras den 15 maj.

Du som anmält dig och betalt in avgift kommer att få tillbaka den av kassören.

  

2021-05-26  BOULE. Osäkert.

Läget förändras från vecka till vecka. Nya rekomendationer måste utvärderas och bedömas. Ulf Gustafsson, 070-668 73 25, hanterar frågan och återkommer med besked om läget förändras.

 

2021-05-29: Veterandagen

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin, har Försvarsmakten beslutat att anpassa ambitionsnivån för högtidlighållandet av veterandagen 2021. En anpassad direktsänd ceremoni ersätter det vanliga firandet.

Närmare uppgifter kring hur denna direktsändning kommer att göras tillgänglig är i skrivande stund okänt/webmaster.

En enklare ceremoni kommer att genomföras i Eksjö denna dag där vår ordförande deltar med föreningens standar.

 

2021-06-09  BOULE. Osäkert.

Läget förändras från vecka till vecka. Nya rekomendationer måste utvärderas och bedömas. Ulf Gustafsson, 070-668 73 25, hanterar frågan och återkommer med besked om läget förändras.

-------------------------------------------------------

Inför hösten 2021 finns två händelser att uppmärksamma. Dels att det under 2021 är 85 år sedan kamratföreningen grundades dels att det är 36 år sedan regementet lades ner (35-årscelebrerandet fick ju ställas in på grund av Covid 19). Kamratföreningens årsmötet kommer, preliminärt, att genomföras vid detta tillfälle. Närmare information om detta kommer längre fram under våren.

 

Vi annonserar även våra träffar i Jönköpings-Posten och på hemsidan under denna länk och under "Aktuellt". Det skickas även ut e-post vid eventuella ändringar i programmet. Styrelsen hoppas att Du finner vårens program intressant.

Vi välkomnar även familjemedlemmar och andra intresserade till våra träffar. Ta gärna med presumtivt nya medlemmar.

 

Välkomna!

Styrelsen
Programkommittén