Program för hösten 2017

Generellt

Höstens månadssammankomster är åter förlagda till restaurang Björkudden (fjärde våningen/vinden på A6 kasern, Norra Yttre).  Eventuella ändringar inför mötet redovisas i Jönköpingsposten annonser och på hemsidan under denna länk och under "Aktuellt".

All anmälan om deltagande görs till klubbmästaren Lars Fogelquist telefon 070-5565317 eller e-post

 

Programpunkter

   

Militärrabatter

19 oktober är senaste dag att gå med. Se särskild punkt under "Meny".

 

Bouleden 25 oktober klockan 09.00

Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas udda veckor och spelar fram till den 6 december. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45

 

Ing 2 Kamrat- och Veteranförening inbjuder till Veteranlunch med föredrag

Torsdagen den 26 oktober kl 1200 -- 1330

Platsen är Trianon, Eksjö Garnision

Ingegerd Hultin Bouveng berättar kring sina erfarenheter som sjuksköterska vid internationella insatser.

Anmälan sker till Lennart Blom, 070-65 00 333,  alternativt till Peter Ekbladh, 0381-61 11 51, senast klockan 18.00 på måndagen den 23 oktober.

Deltagare från Kamratföreningen Smålandsartillerister löser själva sin resa till Eksjö. Kamratföreningen Smålandsartillerister organiserar inte någon samåkning.

 

Kransnedläggning fredagen den 3 november klockan 15.00

Kransnedläggning vid regementets minnessten på Östra Kyrkogården. Efter ceremonin intas gemensam fika i kyrkogårdsförvaltningens lokaler precis intill. Göran Fransson står för arrangemangen.

Som vanligt är det anmälan till klubbmästaren två dagar före (onsdagen den 1 november) om man önskar fika. Klubbmästaren är tacksam om du avbokar beställt fika om du efter anmälan trots allt inte kan delta. Klubbmästaren nås på: 0705-56 53 17 eller via e-post 

 

"Fisketillsyn på Vättern", tisdagen den 7 november klockan 14.00

Mikael Bergström, fisketillsyningsman på länsstyrelsen gästar Kamratföreningen. Under rubriken "Fisketillsyn på Vättern" berättar han om sitt uppdrag och händelser på Vättern.

Som vanligt är det anmälan till klubbmästaren två dagar före (söndagen den 5 november) om man önskar fika. Klubbmästaren är tacksam om du avbokar beställt fika om du efter anmälan trots allt inte kan delta. Klubbmästaren nås på: 0705-56 53 17 eller via e-post 

 

Bouleden 8 november klockan 09.00

Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas udda veckor och spelar fram till den 6 december. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45

 

Konsert, lördagen den 18 november, tid e.s.o.

Hemvärnets musikkår håller sin årliga marchkonsert under ledning av Ingemar Badman i Huskvarna teater. Se annons i JP. 

 

Bouleden 22 november klockan 09.00

Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas udda veckor och spelar fram till den 6 december. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45

 

Ing 2 Kamrat- och Veteranförening inbjuder till Veteranlunch med föredrag

Torsdagen den 30 november kl 1200 -- 1330

Platsen är Trianon, Eksjö Garnision

Michael Genér och/eller Thommy Gustafsson talar om utveckling av Försvarsmakten i allmänhet och fältarbetsfunktionen i synnerhet. Konsekvenser för Eksjö garnison och Ing 2.

Anmälan sker till Lennart Blom, 070-65 00 333, alternativt till Peter Ekbladh, 0381-61 11 51, senast klockan 18.00 på måndagen den 27 november.

Deltagare från Kamratföreningen Smålandsartillerister löser själva sin resa till Eksjö. Kamratföreningen Smålandsartillerister organiserar inte någon samåkning.

 

Sankta Barbara, måndagen den 4 december, klockan 18.00 på restaurang Björkudden

Vi firar traditionsenligt artilleriets skyddshelgon, Sankta Barbara. Detaljer kommer senare.

 

Boule, den 6 december klockan 09.00, sista tillfället under hösten.

Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas udda veckor och spelar fram till detta tillfälle, den 6 december. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45

 

Styrelsen hoppas att Du finner vårens och höstens program intressant. Vi välkomnar även familjemedlemmar och andra intresserade till våra träffar. Ta gärna med presumtivt nya medlemmar.

 

Preliminärt program för våren 2018

Här nedan följer ett mycket preliminärt utkast till program för våren 2018. För de flesta akiviteterna finns bara ett datum angivet. De som ligger långt fram i sin planering kan dock redan nu lägga in tiderna i sina almanackor.

 

Boule, vårsäsongen 2018 börjar onsdagen den 17 januari klockan 09.00

Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas onsdagar udda veckor och spelar fram till den 1 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustafsson, tfn 036-16 25 45.

 

Tisdagsträff, tisdagen den 6 februari klockan 14.00

Program är ännu ej fastställt. 

Platsen är som vanligt Restaurang Björkudden. Tag hissen på utsidan (Rocksjösidan) av stora kasern, Norra flygeln. Björkudden ligger på plan 5.

Som vanligt är det anmälan till klubbmästaren två dagar före (söndagen den 4 februari) om man önskar fika. Klubbmästaren är tacksam om du avbokar beställt fika om du efter anmälan trots allt inte kan delta. Klubbmästaren nås på: 070-xxxxxxx eller via e-post 

 

Tisdagsträff, tisdagen den 6 mars klockan 14.00

Program är ännu ej fastställt. 

Platsen är som vanligt Restaurang Björkudden. Tag hissen på utsidan (Rocksjösidan) av stora kasern, Norra flygeln. Björkudden ligger på plan 5.

Som vanligt är det anmälan till klubbmästaren två dagar före (söndagen den 4 mars) om man önskar fika. Klubbmästaren är tacksam om du avbokar beställt fika om du efter anmälan trots allt inte kan delta. Klubbmästaren nås på: 070-xxxxxxx eller via e-post 

 

ÅRSMÖTE, lördagen den 17 mars klockan 11.00

Platsen för årsmötet är som vanligt Restaurang Hasse på sjökanten.

Efter de traditionella årsmötesförhandlingarna finns det möjlighet för årsmötesdeltagarna att äta lunch på Restaurang Hasse på Sjökanten. Lunchen börjar preliminärt klockan 13.00

Kostnaden för medlemmar är 100:- och för icke medlemmar 150:- (priserna är än så länge preliminära).

Anmälan om deltagande vid årsmötet och den efterföljande lunchen ska som vanligt göras till klubbmästaren senast xx-dagen xx/xx på telefon 070-xxxxxxx eller via e-post 

 

Tisdagsträff, tisdagen den 3 april klockan 14.00

Program är ännu ej fastställt. 

Platsen är som vanligt Restaurang Björkudden. Tag hissen på utsidan (Rocksjösidan) av stora kasern, Norra flygeln. Björkudden ligger på plan 5.

Som vanligt är det anmälan till klubbmästaren två dagar före (söndagen den 1 april) om man önskar fika. Klubbmästaren är tacksam om du avbokar beställt fika om du efter anmälan trots allt inte kan delta. Klubbmästaren nås på: 070-xxxxxxx eller via e-post 

 

Tisdagsträff, tisdagen den 8 maj klockan 14.00

Program är ännu ej fastställt. 

Platsen är som vanligt Restaurang Björkudden. Tag hissen på utsidan (Rocksjösidan) av stora kasern, Norra flygeln. Björkudden ligger på plan 5.

Som vanligt är det anmälan till klubbmästaren två dagar före (söndagen den 6 maj) om man önskar fika. Klubbmästaren är tacksam om du avbokar beställt fika om du efter anmälan trots allt inte kan delta. Klubbmästaren nås på: 070-xxxxxxx eller via e-post 

 

Vårresan våren 2018 genomförs lördagen den 19 maj.

Målet för årets resa är ännu ej fastställt.

Preliminärt gäller att:

Priset för resan är x00:- och då ingår eventuellt inträde, guidning och lunch. I lunchen ingår sallad, bröd, dryck och kaffe.

Vi åker gemensamt i buss från "VALVET" klockan 0x.00. Parkera närmast kasernbyggnaden då parkering på den stora parkeringen på kaserngården endast är tillåten från klockan 10.00.

Vi beräknar att vara hemma till klockan xx.xx.

Anmälan om deltagande görs till xxxx senast den xx/xx......

 

Välkomna!

Styrelsen
Programkommittén