Program för våren 2018 och preliminärt program för hösten 2018

Generellt

Vi har dessvärre inte längre möjlighet att genomföra våra månadssammankomster på restaurang Björkudden på A6 kasern. Styrelsen arbetar med att finna en annan lokal inom kasern. Vi kommer därför att under en tid behöva förlägga aktiviteterna till andra lokaler, var därför uppmärksam på vilken plats som anges i kallelserna. Aktuell plats, och eventuella ändringar, inför mötet redovisas via annonser i Jönköpingsposten och på hemsidan under denna länk och under "Aktuellt".

All anmälan om deltagande görs i normalfallet till klubbmästaren Anders Gustafsson som nås på 076-798 42 24 eller via e-post . Se dock under respektive aktivitet under "Aktuellt" eller under respektive programpunkt här nedan för eventuell tillfällig avvikelse.

  

Boule, den 25 april klockan 09.00

Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas på onsdagar udda veckor och spelar fram till den 1 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45

 

Veteranlunch på Trianon, Eksjö.

I 12 kamratförening bjuder in till veteranlunch torsdagen den 26 april kl 12.00 på mässen Trianon i Eksjö.

Information av produktionschef Daniel Sparre om Eksjöhus nya husfabrik.

Efter informationen ges möjlighet att besöka fabriken.

Ing 2 och A 6 kamratföreningar, anställda o tidigare anställda är välkomna!

Anmälan till Jan Ekwall 0381-61 11 21, 070-627 19 88 eller

Astor Engqvist 073-964 88 73

Senast måndag 23/4 12.00.

 

Tisdagsträff, den 8 maj klockan 18.00, Rådhuset i Jönköping

Kommunens näringslivschef Sven Rydell berättar om kommunens näringsliv.

OBSERVERA AVVIKANDE TID OCH PLATS!

Som vanligt är det anmälan till klubbmästaren två dagar före (söndagen den 6 maj) om man önskar fika. Klubbmästaren är tacksam om du avbokar beställt fika om du efter anmälan trots allt inte kan delta. Klubbmästaren Anders Gustafsson nås på 076-798 42 24 eller via e-post

  

Boule, den 9 maj klockan 09.00

Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas på onsdagar udda veckor och spelar fram till den 1 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45

 

Veterankväll i Eksjö fredagen den 18 maj.

I samband med Försvarsmaktsdagen den 19 maj anordnar Ing 2 och samarbetsorganisationer en veterankväll fredag den 18 maj. 

Samling på Husarmässen kl 18.00. Insläpp i grinden vid Husarkasernen från kl 17.45 till 18.15. Därefter enligt överenskommelse för möte vid grinden.

Vi ser fram mot en trevlig kväll med gott utbyte mellan veterankamrater.  Vi hoppas på bred uppslutning från kamrat- och veteranföreningar och anställda veteraner. Medlemskap i någon av föreningarna är inte nödvändigt för att delta.

Program:

18.00             Samling på Husarmässen. Baren är öppen                  

19.00             Chefen Ing 2 hälsar välkommen

   Pyttipanna, kaffe o kaka 

20.00             Eftersläpp om du inte vill äta

- 24.00           Mässkväll med trubadur   

Vårdad klädsel

Du som anmäler dig bjuds på mat. Dryck handlar du själv i baren.

Övernattning i logement är inte möjligt på grund av ombyggnation och hög beläggning av egen personal. Golvyta för övernattning kan erbjudas på soldathemmet, då medtar du själv madrass och sovsäck/sängkläder. Där finns möjlighet till dusch och du kan köpa enkel frukost.

Anmäl dig till  senast fredagen den 4 maj.                
Anmälan är nödvändig för matberäkning och tillträde till området.

Uppge:         Personnummer för tillträde till

                    Eventuella matallergier

                   Om du önskar övernattning på soldathemmet

 

Lördagen den 19 maj är det Regementets dag på Ing 2

Ing 2:s Regementets dag genomförs i år på Ränneslätt. 

Avresa i gemensam transport från Valvet (insidan) klockan 08.30 Anmälan om deltagande i transporten skall vara klubbmästaren () tillhanda senast den 5 maj.

09.00 - 10.00 genomförs förberedelser (dukning) på plats av utställare.

10.00              Invigning vid Skedalabaracken.

10.30 - 14.00 Rundvandring på fyra olika förevisningar samt besök på frivilligorganisationers och kamratföreningars stationer.

För att hedra veteraners insatser sker som en del av programmet kransnedläggning vid Eksjö garnisons gravvård på St Lars Kyrkogård klockan 13.00.

 

Boule, den 23 maj klockan 09.00

Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas på onsdagar udda veckor och spelar fram till den 1 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45

 

Vårresan 2018 genomförs lördagen den 26 maj.

Ålleberg segelflygsmuseum är första stoppet på resan och där blir det fika och tidigare A6-aren Leif Lindelöw guidar oss. Resan fortsätter sedan till Cesarstugan där det blir lunch, ca 13.00 och möjlighet att ta del av utställningen "Bondens år". Lunchen utgörs av lax, potatis, primörer, sallad, bröd, dryck och kaffe.

Se även:

www.svs.org/museum/

och

www.cesarstugan.se/

 

Priset för resan är 200:- och då ingår fika, inträde, guidning och lunch. 

Vi åker gemensamt i buss från "VALVET" (kaserngårdssidan) klockan 08.00 (OBS ändrad tid!). Parkera närmast kasernbyggnaden då parkering på den stora parkeringen på kaserngården endast är tillåten från klockan 10.00.

Vi beräknar att vända hemåt kl 14.30 och vara hemma till klockan 16.00.

Som vanligt är det anmälan till klubbmästaren och anmälan ska göras en vecka före (onsdagen den 16 maj) om man önskar delta. Klubbmästaren är tacksam om du avbokar ditt deltagande om du efter anmälan trots allt inte kan delta. Klubbmästaren Anders Gustafsson nås på 076-798 42 24 eller via e-post

  

Tisdagen den 29 maj är det Veterandagen i Stockholm!

Buss avgår från Växjö, Coop Extra Norremark, kl 05.15. Buss avgår från Eksjö, besöksparkeringen vid Ing 2, kl 0700. Kort rast på vägen upp. 

På plats i Stockholm följer vi utställningar och ceremoni samt middag i tältet. Det finns möjlighet att köpa lunch och fika. Anmälda deltagare bjuds på middag i mässtältet efter ceremonin. Anmälan till klubbmästaren () senast den 14 maj. Deltagandet är kostnadsfritt för de som anmält sig till klubbmästaren enligt ovan. Ingen matbiljett behövs.

Fanborgen samlas klockan 13.30 och kort därefter börjar ceremonin.

Tyvärr kan vi inte följa kvällens program. Buss avgår ca 17.30. Exakt tid överenskommes på plats i bussen.

  

Preliminärt program för hösten 2018

 

Boulespelet börjar onsdagen den 15 augusti.

 

Lördagen den 1 september genomförs golftävlingen Artilleriduellen

 

Helgen den 1-2 september firas att det är 120 år sedan A6 kom till Jönköping.

Närmare detaljer kommer i samband med utskicket av vår tidskrift i juni.

 

Tisdagen den 4 september, tisdagsträff.

Program och plats meddelas senare. Styrelsen överväger att flytta fram denna aktivitet en vecka till den 11 september eftersom den ligger väl nära föregående aktivitet, den 1-2 september.

 

Tisdagen den 2 oktober, tisdagsträff.

”Visionen som fick vingar”. En föreläsning om en missionsflygverksamhet i Sydamerika. Platsen är ännu inte bestämd.

 

Fredagen den 2 november, kransnedläggning på Östra Kyrkogården.

Närmare detaljer meddelas senare.

 

Tisdagen den 6 november, tisdagsträff.

Genomförs i Skillingaryds läger med en visning av filmen om "Slaget vid Getaryggen 1567".

Närmare detaljer meddelas senare.

Tisdagen den 4 december, Sankta Barbara.

Närmare detaljer meddelas senare.

 

Välkomna!

Styrelsen
Programkommittén