Preliminärt program för hösten 2020

Generellt

Under de omständigheter som vi lever just nu, och förmodligen ytterligare en tid framåt, så är det inte möjligt att genomföra inomhusaktiviteter på ett säkert sätt med tanke på att en stor del av kamratföreningens medlemmar tillhör någon riskgrupp. Vid styrelsemötet den 13 oktober beslutade styrelsen därför att ställa in samtliga inomhusträffar under återstoden av året. Kransnedläggningen den 30 oktober genomförs eftersom den sker utomhus. Styrelsen kommer därefter att fatta beslut om genomförande aktivitet för aktivitet intill dess att verksamheten kan återgå till normala rutiner. 

Vi har dessvärre inte längre möjlighet att genomföra våra månadssammankomster på restaurang Björkudden på A6 kasern. Styrelsen arbetar med att finna en annan lokal inom kasern. Vi kommer därför att förlägga aktiviteterna till varierande platser tills vidare. Även mötestiderna kommer att variera under hösten. Aktuell plats, och eventuella ändringar, inför mötet redovisas via annonser i Jönköpingsposten och på hemsidan under denna länk och under "Aktuellt". Det skickas även ut e-post vid eventuella ändringar i programmet.

All anmälan om deltagande görs i normalfallet till klubbmästaren Anders Gustafsson som nås på 076-798 42 24 eller via e-post . Se dock under respektive aktivitet under "Aktuellt" eller under respektive programpunkt här nedan för eventuell tillfällig avvikelse.

 

Program för hösten 2020

 

2020-08-26 BOULE. INSTÄLLT

 

 2020-09-05, Artilleriduellen, genomfördes enligt plan (utomhusaktivitet).

 

2020-09-09 BOULE, INSTÄLLT

 

2020-09-19 Årsmöte, INSTÄLLT

 

2020-09-19, 35 år sedan nedläggningen av A6, INSTÄLLT

 

2020-09-23 BOULE, INSTÄLLT

 

2020-09-24 Veteranlunch i Eksjö, GENOMFÖRD

 

2020-10-06 Besök på Jaktias anläggning på Hulukvarnsområdet. INSTÄLLT

 

2020-10-07 BOULE, INSTÄLLT

 

2020-10-21 BOULE, INSTÄLLT

 

2020-10-24 FN-dagen, INSTÄLLT

 

2020-10-29 Veteranlunch i Eksjö, GENOMFÖRS

 Landshövding Helena Jonsson beskriver den pågående och framtida sämhällsutvecklingen i Jönköpings län.

Torsdagen den 29 oktober klockan 12.00 på mässen Trianon, Eksjö.

Anmälan senast måndagen den 26 oktober till Peter Ekbladh, 073-618 95 89, eller till Lennart Blom, 070-650 03 33

 

2020-10-30 Kransnedläggning på A6 begravningsplats GENOMFÖRS

Fredagen den 30 oktober samlas vi klockan 15.00 vid A6 minnessten på Östra kyrkogården. 

Den efterföljande samlingen med kaffe och tilltugg är inställd. Istället erbjuds en guidad rundvandring på Östra kyrkogården med Benny Andersson från Kyrkogårdsförvaltningen som ciceron. Han kommer att berätta intressanta historier om några gravar och de som är gravsatta där.

 

2020-11-03 Tisdagsträff INSTÄLLD

 

2020-11-04 BOULE INSTÄLLD

 

Hemvärnsmusikkårens årliga marschkonsert, oklart om den kommer att genomföras

Hemvärnsmusikkåren kommer att hålla sin årliga marschkonsert någon gång i mitten av november. Vi har i nuläget ingen information om när, var eller om den kommer att genomföras men återkommer så fort vi vet mer. Håll även utkik efter annons i JP.

 

2020-11-18 BOULE INSTÄLLD

 

2020-11-26 Veteranlunch i Eksjö, GENOMFÖRS

Ing 2 kamratförening bjuder in till Veteranluch torsdagen den 26 november klockan 12.00. Platsen är Trianon, Eksjö.

Stf regementschefen Ing 2, Torbjörn Persson, håller ett föredrag om utvecklingen inom Försvarsmakten och fältarbetsfunktionen.

Anmälan senast måndagen den 23 november till Peter Ekbladh, 073-618 95 89, eller till Lennart Blom, 070-650 03 33

 

2020-12-02 BOULE INSTÄLLD

 

2020-12-04 Sankta Barbara INSTÄLLD

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Utkast till program för våren 2021

 Programmet är, som alla förstår, högst preliminärt och helt beroende av smittoläget.

 

20 januari: Boulesäsongen börjar, om smittoläget förbättrats, vilket just nu känns avlägset.

 

2 februari: Vårens första tisdagsträff. Preliminärt ett föredrag om vatten- och avloppssystemens historia och framtid.

 

2 mars: Tisdagsträff. "Att göra militär karriär 2021". Framflyttad programpunkt från hösten.

 

24 april: Årsmöte. Framflyttat i förhoppning om att situationen hunnit förbättras.

 

4 maj: Tisdagsträff. Besök på Munksjös fabriksmuséum.

 

15 maj: Vårresan

 

29 maj: Veterandagen

 

Någon dag i april eller maj: Ing 2 Regementets dag.

-------------------------------------------------------

 

Vi annonserar även våra träffar i Jönköpings-Posten och på hemsidan under denna länk och under "Aktuellt". Det skickas även ut e-post vid eventuella ändringar i programmet. Styrelsen hoppas att Du finner höstens program intressant.

Vi välkomnar även familjemedlemmar och andra intresserade till våra träffar. Ta gärna med presumtivt nya medlemmar.

 

Välkomna!

Styrelsen
Programkommittén