Program för våren 2021

Generellt

Under de omständigheter som vi lever just nu, och förmodligen ytterligare en tid framåt, så är det osäkert om vi kan genomföra inomhusaktiviteter på ett säkert sätt med tanke på att en stor del av kamratföreningens medlemmar tillhör någon riskgrupp. Trots det arbetar styrelsen oförtrutet vidare för att kunna påbörja normal verksamhet så fort omständigheterna det medger. Därför finns ett program för vårens aktiviteter framtaget. Styrelsen kommer att fatta beslut om genomförande, aktivitet för aktivitet, intill dess att verksamheten kan återgå till normala rutiner. 

Vi har dessvärre inte längre möjlighet att genomföra våra månadssammankomster på restaurang Björkudden på A6 kasern. Styrelsen arbetar med att finna en annan lokal inom kasern. Vi kommer därför att förlägga aktiviteterna till varierande platser tills vidare. Även mötestiderna kommer att variera under hösten. Aktuell plats, och eventuella ändringar, inför mötet redovisas via annonser i Jönköpingsposten och på hemsidan under denna länk och under "Aktuellt". Det skickas även ut e-post vid eventuella ändringar i programmet.

All anmälan om deltagande görs i normalfallet till klubbmästaren Anders Gustafsson som nås på 076-798 42 24 eller via e-post . Se dock under respektive aktivitet under "Aktuellt" eller under respektive programpunkt här nedan för eventuell tillfällig avvikelse.

 

Program för våren 2021

  

2021-01-20 Vårens boulesäsong var planerad att börja.

Bouleförbundet har tills vidare ställt in alla bouleturneringar. Boulehallen är därför stängd. Mer information lämnas av vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

2021-02-02 klockan 15.00. Vårens första tisdagsträff.

Patrik Nyman, beredskapssamordnare på Jönköpings kommun informerar om ”Beredskapsarbetet i Jönköpings kommun”.

Platsen är Brandstationen, Vasavägen 1, Jönköping.

Möjlighet till fika. Kostnad 30 kronor. Anmälan till klubbmästaren senast den 25 januari.

 

Alternativt program

Miliseum i  Skillingaryd kl.13.00. Observera tiden! 

Sven Engkvist tar oss med till soldattorpet ”Lillemo”. Där han berättar om ”Soldatmiljön vid Lillemo”.

Du svarar själv för transporten till Skillingaryd.

Möjlighet till fika på Miliseum efter Svens information. Kostnad 30 kronor.

 

2021-02-03 BOULE.

Bouleförbundet har tills vidare ställt in alla bouleturneringar. Boulehallen är därför stängd. Mer information lämnas av vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

2021-02-17 BOULE.

Bouleförbundet har tills vidare ställt in alla bouleturneringar. Boulehallen är därför stängd. Mer information lämnas av vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

2021-03-02 klockan 15.00. Tisdagsträff.

Vi träffas på ”Hasse på Sjökanten”. Regementsförvaltaren vid Ing 2 Christer Reimertz informerar oss under rubriken ” Att göra militär karriär 2021”. (Möjligheter, löner, grader och andra förmåner.)

Fika till en kostnad av 30 kronor. Anmälan senast den 22 februari.

Alternativ aktivitet: se tisdagen den 2 februari.

 

2021-03-03 BOULE.

Bouleförbundet har tills vidare ställt in alla bouleturneringar. Boulehallen är därför stängd. Mer information lämnas av vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

2021-03-17 BOULE.

Bouleförbundet har tills vidare ställt in alla bouleturneringar. Boulehallen är därför stängd. Mer information lämnas av vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

2021-03-31 BOULE.

Bouleförbundet har tills vidare ställt in alla bouleturneringar. Boulehallen är därför stängd. Mer information lämnas av vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

Någon dag i april eller maj:

Ing 2 Regementets dag. Vi återkommer med detaljerna om och när de är klara.

 

2021-04-06, klockan 14.00. Tisdagsträff.

Vi träffas i Jönköpings stadspark, Salutberget. (Kanonberget)

Lennart Lindberg tar oss med på en liten vandring i Stadsparken och berättar om olika sevärdheter och händelser i parken. Eventuellt kan vi fika på Stugan i Stadsparken. Anmälan till klubbmästaren senast den 1 april.

 

2021-04-14 klockan 09.00. BOULE.

Programpunkten ligger kvar med förhoppning att spelet kan påbörjas i april, men med reservation för bakslag.

Vårens bouleturnering fortsätter. Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas onsdagar udda veckor och spelar fram till den 9 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

2021-04-24, klockan 11.00. Kamratföreningens årsmöte.

Vi ses på restaurang "Hasse på sjökanten" om smittoläget tillåter. Mer information kommer i samband med utskicket av årsmöteshandlingarna. Se vår hemsida!

 

Alternativt avhålls årsmötet på Jönköpings kanotstadions läktare. 

 

2021-04-28 klockan 09.00. BOULE.

Programpunkten ligger kvar med förhoppning att spelet kan påbörjas i april, men med reservation för bakslag.

 Vårens bouleturnering fortsätter. Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas onsdagar udda veckor och spelar fram till den 9 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

  

2021-05-04, klockan14.00. Tisdagsträff.

Vi träffas i Vattenledningsparken (vägen mot Odensberg). Lennart Angselius, före detta stadsträdgårdsmästare, berättar om Vattenledningsparken och dess historia.

Anmäl till klubbmästaren senast den 26 april.

 

2021-05-12, klockan 09.00. BOULE.

Programpunkten ligger kvar med förhoppning att spelet kan påbörjas i april, men med reservation för bakslag.

 Vårens bouleturnering fortsätter. Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas onsdagar udda veckor och spelar fram till den 9 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

2021-05-15, klockan 08.30. Vårresa till Vadstena.

Priset för resan är 250 kronor per person.

Anmälan till klubbmästaren senast den 10 majAnmäl eventuella matallergier.

I samband med anmälan sätt in betalningen på Kamratföreningens plusgiro 130613-3. Uppge namn!

 

Vi startar kl. 08.30 från A6 VALVET (insidan, mot kaserngården).

OBS! Parkera i anslutning till valvet. På stora parkeringen ”kaserngården” är parkering endast tillåten från kl. 10.00.

Vi startar återresan omkring klockan 16.00 och beräknar att vara åter på A6 omkring klockan 17.00. 

OBS! Glöm inte avanmäla om du får förhinder att följa med.

 

Vi startar med buss från A6 kaserngård kl. 08.30.

Första etappmålet är Hästholmen där vi tar en fikapaus. Guiden möter upp oss där.

Efter fikat fortsätter färden upp på Omberg där guiden berättar om Ombergs historia, natur och sevärdheter. Vi gör eventuellt ett stopp

vid Västra väggar för att njuta av utsikten över Vättern och Västergötland.

Därefter fortsätter vi mot Borghamn och berättelsen om stenbrotten och dess historia.

Efter cirka en halvtimmas fortsatt resa anländer vi till Vadstena och gör ett besök på renässansslottet som från början var en

försvarsanläggning.

Lunchen intar vi på restaurang Wasa.

Omkring klockan 14.00 besöker vi Birgittas klosterkyrka där vi får höra om en del intressanta historier om kyrkan och klostret, men också om människor som ligger begravda där.

Därefter börjar resan lida mot sitt slut och vi vänder åter mot A6 där vi beräknas vara cirka klockan 17.00.

 

Om det blir Vadstena eller reservalternativet som genomförs vet vi när du anmäler dig till klubbmästaren.

Välkommen till en trevlig resa!

 

Alternativ aktivitet.

Rudenstams Gårdsbutik & Kafé lördagen 15 maj 2021 klockan 11.00.

Alternativ aktivitet om resan till Vadstena ställs in på grund av smittoläget.

Besöket hos Rudenstams görs så coronasäkert som möjligt.

Vi träffas på Rudenstams fruktodling klockan 11.00. Ni tar er dit på egen hand.

Resan börjar i fruktodlingen på traktorsläp och vi får information om företaget.

Besök i affären.

Vi intar en god måltid tillsammans i fruktodlingens restaurang.

Allt detta för 150 kronor per person.

Välkommen till ett trevligt besök!

 

Om det blir Vadstena eller Rudenstams som genomförs vet vi när du anmäler dig till klubbmästaren.

I samband med anmälan sätt in betalningen på Kamratföreningens plusgiro 130613-3. Uppge namn!

Anmäl eventuella matallergier!

 

2021-05-26, klockan 09.00. BOULE.

Programpunkten ligger kvar med förhoppning att spelet kan påbörjas i april, men med reservation för bakslag.

Vårens bouleturnering fortsätter. Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas onsdagar udda veckor och spelar fram till den 9 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

2021-05-29: Veterandagen

Vi återkommer här med detaljer när de är klara.

 

2021-05-26, klockan 09.00. BOULE, Grande Final.

Programpunkten ligger kvar med förhoppning att spelet kan påbörjas i april, men med reservation för bakslag.

Vårens bouleturnering avslutas med sedvanlig spänning kring vem som ska ta hem vandringspriset. Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt.  Mer information lämnas av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

-------------------------------------------------------

Inför hösten 2021 finns två händelser att uppmärksamma. Dels att det under 2021 är 85 år sedan kamratföreningen grundades dels att det är 36 år sedan regementet lades ner (35-årscelebrerandet fick ju ställas in på grund av Covid 19). Närmare information om detta kommer längre fram under våren.

 

Vi annonserar även våra träffar i Jönköpings-Posten och på hemsidan under denna länk och under "Aktuellt". Det skickas även ut e-post vid eventuella ändringar i programmet. Styrelsen hoppas att Du finner vårens program intressant.

Vi välkomnar även familjemedlemmar och andra intresserade till våra träffar. Ta gärna med presumtivt nya medlemmar.

 

Välkomna!

Styrelsen
Programkommittén