Program för våren 2019

Generellt

Vi har dessvärre inte längre möjlighet att genomföra våra månadssammankomster på restaurang Björkudden på A6 kasern. Styrelsen arbetar med att finna en annan lokal inom kasern. Vi kommer därför att förlägga aktiviteterna till varierande platser tills vidare. Även mötestiderna kommer att variera under våren. Aktuell plats, och eventuella ändringar, inför mötet redovisas via annonser i Jönköpingsposten och på hemsidan under denna länk och under "Aktuellt".

All anmälan om deltagande görs i normalfallet till klubbmästaren Anders Gustafsson som nås på 076-798 42 24 eller via e-post . Se dock under respektive aktivitet under "Aktuellt" eller under respektive programpunkt här nedan för eventuell tillfällig avvikelse.

 

Program för våren 2019

 

Boule onsdagen den 13 mars klockan 09.00

Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas på onsdagar udda veckor och spelar fram till den 5 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45.

 

Lördagen den 23 mars klockan 11.00, ÅRSMÖTE

Stadgeenligt årsmöte på Restaurang Hasse på sjökanten.

Efter den traditionella årsmötesförhandlingen gästas vi av generalmajoren och före detta rikshemvärnschefen Roland Ekenberg som kåserar om sin tid inom frivilligrörelsen.

Lunch ca kl. 1300. Kostnad för medlemmar 100:- . Icke medlemmar 150:-. Anmälan om deltagande i lunchen görs till klubbmästaren.

Sätt in betalningen på Kamratföreningens plusgiro 130613-3 i samband med anmälan . Uppge namn!

Anmälan om deltagande i lunchen till klubbmästaren (076-798 42 24 eller via e-post senast den 10 mars.

 

Boule onsdagen den 27 mars klockan 09.00

Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas på onsdagar udda veckor och spelar fram till den 5 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45.

 

Tisdagen den 2 april, klockan 18.00Rosenlunds Herrgård.

OBS! Tid och Plats. (18.00-ca. 20.00)

En vacker och spännande herrgård som du får se under en guidad visning. En god fika för 30 kronor per medlem.

Anmälan om fika till klubbmästaren (076-798 42 24 eller via e-post senast den 26 mars.

 

Boule onsdagen den 10 april klockan 09.00

Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas på onsdagar udda veckor och spelar fram till den 5 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45.

 

Boule onsdagen den 24 april klockan 09.00

Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas på onsdagar udda veckor och spelar fram till den 5 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45.

 

Tisdagen den 7 majklockan 18.00, Från blomma till honungsburk.

Platsen är Ostkompaniet på industriområdet Torsvik, Frysvägen 6. OBS! Tid och plats.

Medlemmen Christer Linell föreläser under rubriken ” Från blomma till honungsburk”. Du blir bjuden på god fika, provsmaka ostar och honung. Det finns möjlighet till samåkning från A6 kasern. Vi träffas vid valvet kl. 17.40. Beräknar vara åter ca 20.30. 

Anmälan om fika till klubbmästaren (076-798 42 24 eller via e-post senast den 30 april.

 

Boule onsdagen den maj klockan 09.00

Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas på onsdagar udda veckor och spelar fram till den 5 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45.

 

Lördagen den 18 majVårresan, Gårdarna runt sjön.

Lördagen den 18 maj anordnar vi en resa, ”Gårdarna runt sjön”. se programmet.

Priset för resa är 250 kronor per medlem. Sätt in betalningen på Kamratföreningens plusgiro 130613-3 i samband med anmälan. Uppge namn!

Vi startar kl. 08.30 från A6 VALVET. OBS! Parkera i anslutning till valvet. På stora parkeringen ”kaserngården” där är parkering endast tillåten från kl. 10.00.

Vi startar återresan ca kl. 16.30 och beräknas vara hemma ca kl. 17.00. Anmäl eventuella matallergier i samband med anmälan.

OBS! Glöm inte anmäla om du får förhinder att följa med.

Anmälan om deltagande och förtäring till klubbmästaren (076-798 42 24 eller via e-post senast den 16 maj.

 

Boule onsdagen den 22 maj klockan 09.00

Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas på onsdagar udda veckor och spelar fram till den 5 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45.

 

Onsdagen den 29 majVeterandagen.

Onsdagen den 29 maj firas Veterandagen traditionsenligt i Stockholm.

Transport kommer att samordnas från Eksjö med möjlighet till anslutning på några platser. Mer information på vår hemsida.

 

Torsdagen den 30 majRegementets dag på Ing 2.

Torsdagen 30 maj firar Ing 2 regementets dag. Firandet är förlagt till Ränneslätt. Möjlighet till samåkning.

Se program på vår hemsida. Anmäl senast den 20 maj.

 

Boule onsdagen den juni klockan 09.00

Sista omgången för säsongen. Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45.

 

Vi annonserar även våra träffar i Jönköpings-Posten. 

Styrelsen hoppas att Du finner höstens program intressant.

Vi välkomnar även familjemedlemmar och andra intresserade till våra träffar. Ta gärna med presumtivt nya medlemmar.

 

Välkomna!

Styrelsen
Programkommittén