Program för våren 2020

Generellt

Vi har dessvärre inte längre möjlighet att genomföra våra månadssammankomster på restaurang Björkudden på A6 kasern. Styrelsen arbetar med att finna en annan lokal inom kasern. Vi kommer därför att förlägga aktiviteterna till varierande platser tills vidare. Även mötestiderna kommer att variera under hösten. Aktuell plats, och eventuella ändringar, inför mötet redovisas via annonser i Jönköpingsposten och på hemsidan under denna länk och under "Aktuellt". Det skickas även ut e-post vid eventuella ändringar i programmet.

All anmälan om deltagande görs i normalfallet till klubbmästaren Anders Gustafsson som nås på 076-798 42 24 eller via e-post . Se dock under respektive aktivitet under "Aktuellt" eller under respektive programpunkt här nedan för eventuell tillfällig avvikelse.

 

Program för våren 2020

 

Boule onsdagen den 29 januari, klockan 09.00.

Vårens bouleomgångar fortsätter. Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. 

Omgångarna genomförs udda veckor fram till och med den 3 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustavsson, 070-668 73 25.

 

Tisdagen den 4 februari klockan 18.00, OBS tiden! "Sjöfarten på Vättern under 100 år".

Jan Göthberg gästar oss och berättar om sin tid på Vättern.

Fika serveras till det facila priset av 30 kronor.

Anmälan till klubbmästaren0703-67 98 33, eller via e-post: , senast den 30 januari.

 

Boule onsdagen den 12 februari, klockan 09.00.

Vårens bouleomgångar fortsätter. Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. 

Omgångarna genomförs udda veckor fram till och med den 3 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustavsson, 070-668 73 25.

 

Boule onsdagen den 26 februari, klockan 09.00.

Vårens bouleomgångar fortsätter. Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. 

Omgångarna genomförs udda veckor fram till och med den 3 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustavsson, 070-668 73 25.

 

Boule onsdagen den 11 mars, klockan 09.00.

Vårens bouleomgångar fortsätter. Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. 

Omgångarna genomförs udda veckor fram till och med den 3 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustavsson, 070-668 73 25.

 

Lördagen den 21 mars, klockan 11.00, Kamratföreningens årsmöte.

Mötet genomförs på restaurang Hasse på sjökanten.

Efter de traditionella årsmötesförhandlingarna gästas vi av en hemlig gäst. Vem det är kommer att avslöjas på hemsidan när vi närmar oss mötet.

Efter den hemlige gästen blir det lunch för de som så önskar. Medlemmar betalar 100 kronor, icke medlemmar 150 kronor!

Anmälan om deltagande vid lunchen görs till klubbmästaren076-798 42 24, eller via e-post: , senast den 10 mars.

 

Boule onsdagen den 25 mars, klockan 09.00.

Vårens bouleomgångar fortsätter. Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. 

Omgångarna genomförs udda veckor fram till och med den 3 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustavsson, 070-668 73 25.

 

Tisdagen den 7 april, klockan 15.00, OBS tiden! "Att göra militär karriär 2020".

Platsen är A6 Center ingång C (entrén från kaserngården, rullbandet upp till Dressman, in bakom caféet och sedan en våning upp) och vi ses där klockan 15.00.

Regementsförvaltaren vid Ing 2, Christer Reimertz, informerar under rubriken "Att göra militär karriär 2020" (möjligheter, löner, grader och andra förmåner). Vi får även information om totalförsvarsövningen Aurora.

Anmälan om deltagande till klubbmästaren076-798 42 24, eller via e-post: , senast den 1 april.

 

Boule onsdagen den 8 april, klockan 09.00.

Vårens bouleomgångar fortsätter. Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. 

Omgångarna genomförs udda veckor fram till och med den 3 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustavsson, 070-668 73 25.

 

Boule onsdagen den 22 april, klockan 09.00.

Vårens bouleomgångar fortsätter. Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. 

Omgångarna genomförs udda veckor fram till och med den 3 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustavsson, 070-668 73 25.

  

Lördagen den 25 april, Ing 2 Regementets dag.

Garnisionen i Eksjö genomför traditionsenligt Regementets dag. Närmare program kommer senare under våren på denna plats.

 

Tisdagen den 5 maj, klockan 18.00, OBS tiden! En guidad tur på Munksjö fabriksmuseum.

Samling vid Munksjöporten, korsningen Barnarpsgatan - Drottninggatan klockan 18.00.

Vi får en guidad visning av fabriksmuséet. Hela turen beräknas ta en och en halv timma.

Anmälan om deltagande till klubbmästaren076-798 42 24, eller via e-post: , senast den 29 april.

 

Boule onsdagen den 6 maj, klockan 09.00.

Vårens bouleomgångar fortsätter. Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. 

Omgångarna genomförs udda veckor fram till och med den 3 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustavsson, 070-668 73 25.

 

AURORA fredagen den 15 maj.

Samarrangemang med Ing 2:s kamratförening. Besök i Skillingaryd för att se ingenjörförbanden bland annat bygga bro.

Veckan efter, ve 21, kan det bli en artilleriförevisning i Artilleriregementets regi. Platsen blir troligen Ravlunda skjutfält.

Närmare information kommer när det gäller bägge dessa arrangemang.

 

Vårresan, lördagen den 16 maj klockan 08.30. Årets resa går till Vadstena.

Samling för avfärd vid VALVET, inne på A6 kaserngård klockan 08.30. Parkera i anslutning till kasernbyggnaden (på kaserngården är parkering tillåten endast från kl 10.00).

Resan går via Hästholmen, Omberg, Borgham till Vadstena där vi besöker slottet och Birgittas klosterkyrka. 

Vi beräknas vara åter i Jönköping klockan 17.00, cirka.

Priset för resan är 250 kronor per deltagare

Anmälan om deltagande till klubbmästaren076-798 42 24, eller via e-post: , senast den 10 maj. Glöm inte att ange eventuella matallergier eller behov av specialkost.

I samband med anmälan ska ovanstående belopp sättas in på kamratföreningens plusgiro 130613-3. Ange namn!

Se även särskilt program som medföljde tidskriften nr 2 för 2019.

 

Boule onsdagen den 20 maj, klockan 09.00.

Vårens bouleomgångar fortsätter. Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. 

Omgångarna genomförs udda veckor fram till och med den 3 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustavsson, 070-668 73 25.

 

Veterandagen, fredagen den 29 maj.

Traditionsenligt firande i Stockholm. 

Transport kommer att samordnas från Eksjö med möjlighet att ansluta på några andra platser. Mer information kommer på vår hemsida.

 

Boule onsdagen den 3 juni, klockan 09.00.

Vårens sista bouleomgång, Grand Finale. Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. 

Mer information lämnas av Ulf Gustavsson, 070-668 73 25.

 

----------------------------------------------------------

 

Program för hösten 2020

 

35 år sedan A6 nedläggning. Förmodligen första helgen i september 2020.

I början av september avser vi att uppmärksamma att det är 35 år sedan nedläggningen av Smålands Artilleriregemente, A6.

Vi planerar för någon form av festlighet på mäss C i Skillingaryds läger. Närmare information kommer.

 

-------------------------------------------------------

 

Vi annonserar även våra träffar i Jönköpings-Posten och på hemsidan under denna länk och under "Aktuellt". Det skickas även ut e-post vid eventuella ändringar i programmet. Styrelsen hoppas att Du finner höstens program intressant.

Vi välkomnar även familjemedlemmar och andra intresserade till våra träffar. Ta gärna med presumtivt nya medlemmar.

 

Välkomna!

Styrelsen
Programkommittén