Preliminärt program för hösten 2018

Generellt

Vi har dessvärre inte längre möjlighet att genomföra våra månadssammankomster på restaurang Björkudden på A6 kasern. Styrelsen arbetar med att finna en annan lokal inom kasern. Vi kommer därför att under en tid behöva förlägga aktiviteterna till andra lokaler, var därför uppmärksam på vilken plats som anges i kallelserna. Aktuell plats, och eventuella ändringar, inför mötet redovisas via annonser i Jönköpingsposten och på hemsidan under denna länk och under "Aktuellt".

All anmälan om deltagande görs i normalfallet till klubbmästaren Anders Gustafsson som nås på 076-798 42 24 eller via e-post . Se dock under respektive aktivitet under "Aktuellt" eller under respektive programpunkt här nedan för eventuell tillfällig avvikelse.

  

Boulespelet börjar onsdagen den 15 augusti.

 

Lördagen den 1 september genomförs golftävlingen Artilleriduellen

 

Helgen den 1-2 september firas att det är 120 år sedan A6 kom till Jönköping.

Närmare detaljer kommer i samband med utskicket av vår tidskrift i juni.

 

Tisdagen den 4 september, tisdagsträff.

Program och plats meddelas senare. Styrelsen överväger att flytta fram denna aktivitet en vecka till den 11 september eftersom den ligger väl nära föregående aktivitet, den 1-2 september.

 

Tisdagen den 2 oktober, tisdagsträff.

”Visionen som fick vingar”. En föreläsning om en missionsflygverksamhet i Sydamerika. Platsen är ännu inte bestämd.

 

Fredagen den 2 november, kransnedläggning på Östra Kyrkogården.

Närmare detaljer meddelas senare.

 

Tisdagen den 6 november, tisdagsträff.

Genomförs i Skillingaryds läger med en visning av filmen om "Slaget vid Getaryggen 1567".

Närmare detaljer meddelas senare.

Tisdagen den 4 december, Sankta Barbara.

Närmare detaljer meddelas senare.

 

Välkomna!

Styrelsen
Programkommittén