Aktivitetsprogram för hösten 2023 och preliminärt program för våren 2024.

Uppdaterat 2023-08-01

När det gäller höstens program finns det inga direkta osäkerheter, men "allt kan hände och allt kan vände" som Babben säger, håll därför koll här och under "Aktuellt" för att få de senaste detaljerna.

När du anmäler dig till en aktivitet får du information om den kommer att genomföras eller inte. Se även hemsidan under "Aktuellt".

Tider och platser för höstens aktiviteter kan komma att variera. Huvuddelen av aktiviteterna kommer att genomföras på Seniorernas Hus, Klostergatan 69, Jönköping men andra platser kan förekomma. Aktuell plats, och eventuella ändringar inför mötet redovisas på hemsidan på denna sida och under "Aktuellt". Det skickas även ut e-post vid eventuella ändringar i programmet.

All anmälan om deltagande görs i normalfallet till klubbmästaren Anders Gustafsson som nås på 076-798 42 24 eller via e-post Se dock under respektive aktivitet under "Aktuellt" eller under respektive programpunkt här nedan för eventuell tillfällig avvikelse.

Observera möjligheten till olika former av rabatter via Militärrabatt som du når via SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund) hemsida, www.smkr.org  Länken till Militärrabatt finns en bit ner på hemsidan. Du måste ansöka om medlemsskap (om du inte har det sedan tidigare) genom att först ansöka om en aktiveringskod. Därefter kan du fylla i dina uppgifter och skapa en inloggning. Användarnamn och lösenord framgår av höstprogrammet som skickas ut tillsammans med vårnumret av vår tidskrift.

 

Program för hösten 2023

  

2023-10-03 Tisdagsträff.

A6-aren och Boforsaren Peter Dahlström besöker oss tisdagen den 3 oktober och berättar under rubriken ”Så fick artilleriet ”huggtänder” – anekdoter från internationella samarbetsprojekt”.

Det finns möjlighet att äta lunch klockan 12.45 på Seniorernas hus. Du måste då anmäla detta  till klubbmästaren (telefon och e-post enligt ovan) senast måndagen den 18 septemberSätt in 50 kr (för lunchen) på föreningens PlusGiro13 06 13-3.

Föredraget börjar klockan 13.30, ingen fika under mötet.

Anmäl även om du endast ska delta vid föredraget senast 18 september.

 

2023-10-11  BOULE-turneringen fortsätter.

Höstens bouleturnering fortsätter onsdagen den 11 oktober klockan 09.00 i boulehallen, Hovslätt.

Vi träffas på onsdagar i udda veckor och spelar fram till den 6 december

Mer information lämnas vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

2023-10-21 Firandet av FN-dagen i Eksjö är INSTÄLLT.

C Ing 2 har beslutat att det inte ska ske något firande av FN-dagen lördagen den 21 oktober. Dock kommer Svenska kyrkan att genomföra en konsert (HV-musikkår) i kyrkan. Det finns inget formellt önskemål om deltagande från kamratföreningarna, men medlemmarna är självklart välkomna till kyrkan som gäster.

- OBS -

Tisdagen den 24 oktober, på den egentliga FN-dagen, genomförs en ceremoni med kransnedläggning vid minnesstenen på S:t Lars kyrkogård, preliminärt 18.30. Här inbjuds kamratföreningarna att deltaga med fana samt representanter. Kamratföreningarnas medlemmar är välkomna att delta. Högtidlighållandet inriktas primärt mot FN:s militära insatser.

- OBS -

 

2023-10-24 Firandet av FN-dagen i Eksjö

Tisdagen den 24 oktober, på den egentliga FN-dagen, genomförs en ceremoni med kransnedläggning vid minnesstenen på S:t Lars kyrkogård, preliminärt klockan 18.30. Här inbjuds kamratföreningarna att delta med fana samt representanter. Kamratföreningarnas medlemmar är välkomna att delta. Högtidlighållandet inriktas primärt mot FN:s militära insatser.

Program och inbjudan är under framtagande.

 

2023-10-25  BOULE-turneringen fortsätter.

Höstens bouleturnering fortsätter onsdagen den 25 oktober klockan 09.00 i boulehallen, Hovslätt.

Vi träffas på onsdagar i udda veckor och spelar fram till den 6 december

Mer information lämnas vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

2023-11-03 Kransnedläggning på regementets begravningsplats.

Fredagen den 3 november genomförs traditionell kransnedläggning kl. 14.00 vid regementets minnessten på Östra kyrkogården.

Efter kransnedläggningen finns det möjlighet till gemensam fika.

 

2023-11-07 Tisdagsträff.

Tisdagen den 7 november kl. 13.30 berättar kassamannen Göran Johansson om stormaktstiden under rubriken ”Sverige i norra Tyskland under stormaktstiden”.

Platsen är Seniorernas Hus.

Om du önskar äta lunch klockan 12.45 på Seniorernas hus måste du anmäla detta till klubbmästaren senast måndagen den 23 oktober. Sätt in 50 kr (för lunchen) på föreningens PlusGiro13 06 13-3. Ingen fika vid föredraget.

Anmäl senast 23 oktober till klubbmästaren även om du endast ska närvara vid föredraget.

 

2023-11-08  BOULE-turneringen fortsätter.

Höstens bouleturnering fortsätter onsdagen den 8 november klockan 09.00 i boulehallen, Hovslätt.

Vi träffas på onsdagar i udda veckor och spelar fram till den 6 december

Mer information lämnas vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

2023-11-22  BOULE-turneringen fortsätter.

Höstens bouleturnering fortsätter onsdagen den 22 november klockan 09.00 i boulehallen, Hovslätt.

Vi träffas på onsdagar i udda veckor och spelar fram till den 6 december

Mer information lämnas vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

2023-12-04 Sankta Barbara.

Måndagen den 4 december firas artilleristernas skyddshelgon, Sankta Barbara.

Platsen är Mäss C i Skillingaryd. Samling 16.00, middag kl. 17.00

Observera att vi genomför detta firande på den riktiga Barbara-dagen, den 4 december. Och i år blir det alltså en måndag.

Vi träffas som traditionen bjuder till artilleristernas högtid med trivsam samvaro, god mat och underhållning. Priset är 300 kronor per person. En diger jultallrik med bordsdryck samt kaffe och kaka. Starkare drycker kan kompletteras från egen kassa.

Möjlighet till övernattning och frukost morgonen efter för 50 kronor per person.

Sätt in kostnaden på föreningens Plusgiro 13 06 13-3.

Anmälan till klubbmästaren senast måndagen den 18 november.

 

2023-12-06  BOULE-turneringen,  SÄSONGSFINAL.

Höstens bouleturnering avslutas med säsongsfinal onsdagen den 6 december klockan 09.00 i boulehallen, Hovslätt.

Vi träffas på onsdagar i udda veckor och spelar fram till den den här dagen, den 6 december

Mer information lämnas vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

Preliminärt program för våren 2024.

 

2024-01-17  BOULE-turneringen,  SÄSONGSUPPTAKT.

Höstens bouleturnering börjar onsdagen den 17 januari klockan 09.00 i boulehallen, Hovslätt.

Vi träffas på onsdagar i udda veckor och spelar fram till den 5 Juni

Mer information lämnas vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

2024-01-31  BOULE-turneringen fortsätter.

Höstens bouleturnering fortsätter onsdagen den 31 januari klockan 09.00 i boulehallen, Hovslätt.

Vi träffas på onsdagar i udda veckor och spelar fram till den 5 juni

Mer information lämnas vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

2024-02-06 Tisdagsträff.

Sedvanlig tisdagsträff. Innehåll meddelas senare.

Anmälan till klubbmästaren senast den 23 januari.

 

2024-02-14  BOULE-turneringen fortsätter.

Höstens bouleturnering fortsätter onsdagen den 14 februari klockan 09.00 i boulehallen, Hovslätt.

Vi träffas på onsdagar i udda veckor och spelar fram till den 5 juni

Mer information lämnas vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

2024-02-28  BOULE-turneringen fortsätter.

Höstens bouleturnering fortsätter onsdagen den 28 februari klockan 09.00 i boulehallen, Hovslätt.

Vi träffas på onsdagar i udda veckor och spelar fram till den 5 juni

Mer information lämnas vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

2024-03-13  BOULE-turneringen fortsätter.

Höstens bouleturnering fortsätter onsdagen den 13 mars klockan 09.00 i boulehallen, Hovslätt.

Vi träffas på onsdagar i udda veckor och spelar fram till den 5 juni

Mer information lämnas vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

2024-03-23 Årsmöte.

Föreningens årsmöte börjar lördagen den 23 mars klockan 11.00.

Platsen är ....... (meddelas senare).

Efter årsmötesförhandlingarna gästas vi av ........ (meddelas senare).

Lunch serveras cirka klockan 12.45. Kostnaden för lunchen, 50 kronor, sätts in på föreningens PlusGironummer 13 06 13-3.

Anmälan om deltagande vid lunchen görs till klubbmästaren senast den 10 mars. Uppge namn och eventuella matallergier!

 

2024-03-27  BOULE-turneringen fortsätter.

Höstens bouleturnering fortsätter onsdagen den 27 mars klockan 09.00 i boulehallen, Hovslätt.

Vi träffas på onsdagar i udda veckor och spelar fram till den 5 juni

Mer information lämnas vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

2024-04-09 Tisdagsträff.

Sedvanlig tisdagsträff. Innehåll meddelas senare.

Anmälan till klubbmästaren senast den 29 mars.

 

2024-04-10 BOULE-turneringen fortsätter.

Höstens bouleturnering fortsätter onsdagen den 10 aprll klockan 09.00 i boulehallen, Hovslätt.

Vi träffas på onsdagar i udda veckor och spelar fram till den 5 juni

Mer information lämnas vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

Ing 2 Regementets dag firas någon gång i april-maj.

Mer detaljer kommer när vi fått tillgång till dem.

 

2024-04-24 BOULE-turneringen fortsätter.

Höstens bouleturnering fortsätter onsdagen den 24 aprll klockan 09.00 i boulehallen, Hovslätt.

Vi träffas på onsdagar i udda veckor och spelar fram till den 5 juni

Mer information lämnas vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

2024-05-07 Tisdagsträff.

Sedvanlig tisdagsträff. Innehåll meddelas senare.

Anmälan till klubbmästaren senast den 22 april.

 

2024-05-08 BOULE-turneringen fortsätter.

Höstens bouleturnering fortsätter onsdagen den 8 maj klockan 09.00 i boulehallen, Hovslätt.

Vi träffas på onsdagar i udda veckor och spelar fram till den 5 juni

Mer information lämnas vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

2024-05-22 BOULE-turneringen fortsätter.

Höstens bouleturnering fortsätter onsdagen den 22 maj klockan 09.00 i boulehallen, Hovslätt.

Vi träffas på onsdagar i udda veckor och spelar fram till den 5 juni

Mer information lämnas vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

2024-05-25 Vårresan.

Lördagen den 25 maj anordnas årets vårresa. I nuläget är programmet inte klart.

Anmälan till klubbmästaren senast den 10 maj.

I samband med anmälan ber vi dig att sätta in betalningen för resan på Kamratföreningens PlusGirokonto 13 06 13-3. Uppge ditt namn vid inbetalningen!

 

2024-05-29 Veterandagen.

Onsdagen den 29 maj firas Veterandagen traditionsenligt i Stockholm.

Transport kommer att samordnas från Eksjö med möjlighet till anslutning från några platser. Mer information kommer på den här sidan samt under Aktuellt.

 

2024-06-05  BOULE-turneringen,  SÄSONGSFINAL.

Höstens bouleturnering avslutas med säsongsfinal onsdagen den 5 juni klockan 09.00 i boulehallen, Hovslätt.

Vi träffas på onsdagar i udda veckor och spelar fram till den den här dagen, den 5 juni

Mer information lämnas vid behov av Ulf Gustafsson som nås på 070-668 73 25.

 

-----------------------------------------------------------------------

 

Vi annonserar även våra träffar här på hemsidan och under "Aktuellt". Det skickas även ut e-post vid eventuella ändringar i programmet. Styrelsen hoppas att Du finner höstens och vårens program intressanta.

Vi välkomnar även familjemedlemmar och andra intresserade till våra träffar. Ta gärna med presumtivt nya medlemmar.

 

Välkomna!

Styrelsen
Programkommittén