Preliminärt program för hösten 2020

Generellt

Under de omständigheter som vi lever just nu, och förmodligen ytterligare en tid framåt, så är det inte möjligt att genomföra inomhusaktiviteter på ett säkert sätt med tanke på att en stor del av kamratföreningens medlemmar tillhör någon riskgrupp. Vid styrelsemötet den 13 oktober beslutade styrelsen därför att ställa in samtliga inomhusträffar under återstoden av året. Kransnedläggningen den 30 oktober genomfördes eftersom den skedde utomhus. Styrelsen kommer därefter att fatta beslut om genomförande aktivitet för aktivitet intill dess att verksamheten kan återgå till normala rutiner. 

Vi har dessvärre inte längre möjlighet att genomföra våra månadssammankomster på restaurang Björkudden på A6 kasern. Styrelsen arbetar med att finna en annan lokal inom kasern. Vi kommer därför att förlägga aktiviteterna till varierande platser tills vidare. Även mötestiderna kommer att variera under hösten. Aktuell plats, och eventuella ändringar, inför mötet redovisas via annonser i Jönköpingsposten och på hemsidan under denna länk och under "Aktuellt". Det skickas även ut e-post vid eventuella ändringar i programmet.

All anmälan om deltagande görs i normalfallet till klubbmästaren Anders Gustafsson som nås på 076-798 42 24 eller via e-post . Se dock under respektive aktivitet under "Aktuellt" eller under respektive programpunkt här nedan för eventuell tillfällig avvikelse.

 

Program för hösten 2020

 

 2020-09-05, Artilleriduellen, genomfördes enligt plan (utomhusaktivitet).

 

2020-09-24 Veteranlunch i Eksjö, GENOMFÖRD

  

2020-10-29 Veteranlunch i Eksjö, GENOMFÖRD

 

2020-10-30 Kransnedläggning på A6 begravningsplats GENOMFÖRD

 

Hemvärnsmusikkårens årliga marschkonsert, oklart om den kommer att genomföras

 Hemvärnsmusikkåren kommer att hålla sin årliga marschkonsert någon gång i mitten av november. Vi har i nuläget ingen information om när, var eller om den kommer att genomföras men återkommer så fort vi vet mer. Håll även utkik efter annons i JP.

 

2020-11-18 BOULE INSTÄLLD

 

2020-11-26 Veteranlunch i Eksjö, INSTÄLLD

 

2020-12-02 BOULE INSTÄLLD

 

2020-12-04 Sankta Barbara INSTÄLLD

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Preliminärt program för våren 2021

 Programmet är, som alla förstår, högst preliminärt och helt beroende av smittoläget. Styrelsen tar beslut om genomförande aktivitet för aktivitet.

2020-01-20 Boulesäsongen börjar,

om smittoläget förbättrats, vilket just nu känns avlägset.

 

2020-02-02 Vårens första tisdagsträff.

Ett föredrag beredskapsarbetet i Jönköpings kommun. Platsen blir Brandstationen, Vasavägen 1, Jönköping. Alternativt ett föredrag om Skillingaryds skjutfält i Lägerhyddan, Skillingaryds läger.

 

2020-03-02: Tisdagsträff.

"Att göra militär karriär 2021". Framflyttad programpunkt från hösten. Antingen på beredskapsförrådet på Moliden, eller Lägerhyddan i Skillingaryds läger.

 

2020-04-06: Tisdagsträff.

Stadsparken, Kanonberget. Lennart Lindberg berättar om stadsparken under en liten rundvandring.

 

2020-04-24: Årsmöte.

Framflyttat årsmöte i förhoppning om att situationen hunnit förbättrats. Antingen på Hasse på sjökanten eller utomhus på Kanotstadion i Knektaparken.

 

2020-05-04: Tisdagsträff.

Lennart Angselius, före detta stadsträdgårdsmästare, guidar oss i Vattenledningsparken.

 

202005-15: Vårresan.

Antingen Vadstena eller Rudenstams äppelodling i Gisebo.

 

2020-05-29: Veterandagen

E.s.o.

 

Någon dag i april eller maj:

Ing 2 Regementets dag.

-------------------------------------------------------

Inför hösten 2021 finns två händelser att uppmärksamma. Dels att det under 2021 är 85 år sedan kamratföreningen grundades dels att det är 36 år sedan regementet lades ner (35-årscelebrerandet fick ju ställas in på grund av Covid 19).

 

Vi annonserar även våra träffar i Jönköpings-Posten och på hemsidan under denna länk och under "Aktuellt". Det skickas även ut e-post vid eventuella ändringar i programmet. Styrelsen hoppas att Du finner höstens program intressant.

Vi välkomnar även familjemedlemmar och andra intresserade till våra träffar. Ta gärna med presumtivt nya medlemmar.

 

Välkomna!

Styrelsen
Programkommittén