Program för våren 2019

Generellt

Vi har dessvärre inte längre möjlighet att genomföra våra månadssammankomster på restaurang Björkudden på A6 kasern. Styrelsen arbetar med att finna en annan lokal inom kasern. Vi kommer därför att förlägga aktiviteterna till varierande platser tills vidare. Även mötestiderna kommer att variera under våren. Aktuell plats, och eventuella ändringar, inför mötet redovisas via annonser i Jönköpingsposten och på hemsidan under denna länk och under "Aktuellt".

All anmälan om deltagande görs i normalfallet till klubbmästaren Anders Gustafsson som nås på 076-798 42 24 eller via e-post . Se dock under respektive aktivitet under "Aktuellt" eller under respektive programpunkt här nedan för eventuell tillfällig avvikelse.

 

Program för våren 2019

 

Boule onsdagen den 22 maj klockan 09.00

Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Vi träffas på onsdagar udda veckor och spelar fram till den 5 juni. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45.

 

Onsdagen den 29 maj klockan 14.00 firas Veterandagen traditionsenligt i Stockholm.

Transport erbjuds enligt nedan (inklusive program):

Buss avgår från Växjö, Coop Extra Norremark, kl 05.15.

Buss avgår från Eksjö, besöksparkeringen vid Ing 2, kl 0700. Kort rast på vägen upp.

 

På plats i Stockholm följer vi utställningar och ceremoni. Det finns möjlighet att köpa lunch och fika. Anmälda deltagare bjuds på middag i mässtältet efter ceremonin. Alla som anmäler sig att medfölja i vår buss anmäls av mig. Ingen matbiljett behövs.

Tyvärr kan vi inte följa kvällens program. Buss avgår ca 17.30. Exakt tid överenskommes på plats i bussen.

 

Anmäl via mail till  senast den 15 maj.

Ange Namn och mobilnummer samt om du kliver på i Växjö eller Eksjö.

Välkomna!

Maria Hedbrant

0381-180 48

 

Program för Veterandagen 2019-05-29 (med reservation för förändringar)

Kl. 0800        Flaggorna hissas.

Kl. 0900        Utställningsområdet öppnar.

Kl. 0900        Presentationer i mässtältet av insatserna UNEF II och

                     fältsjukhusen i Korea.

Kl. 1300        ÖB mottagning för särskilt inbjudna gäster i mässtältets

                     VIP-avdelning.

Kl. 1330        Musikkår, Fanvakt, FM fanborg, fanförare från

                     veteranerna med fanor samlas på samlingsplats.

Kl. 1405        Inmarsch av musikkår, varefter samlingsmusik spelas.

Kl. 1415        Inmarsch av fanborg och utgångsgruppering överst på

                     läktarna.       

Kl. 1415        Samtliga inbjudna, myndighetschefer, inspektörer,

                     förbandschefer, attachéer, veteraner, medaljörer, anhöriga

                     m fl. skall ha intagit sina platser.

                     Kransbärarna intar position vid veteranmonumentet.

Kl. 1425        Inmarsch av fanvakten.

Kl. 1430        Ceremoni påbörjas.

Kl. 1545        Ceremonin avslutas.

Kl. 1545        Besökare ges möjlighet att lägga ned medhavd blomma.

Kl. 1600        Mat och samkväm i mässtältet.               

Kl   1730 (ca) Bussen återvänder hemåt.

-2100             Utdelning av ”Peacekeeper of the Year” 
                      Underhållning

Kl. 2100         Flaggorna halas.

 

Torsdagen den 30 majGarnisionens dag på Ing 2.

Torsdagen 30 maj firas Garnisonens dag i Eksjö.

Firandet är förlagt till Ränneslätt.

Dagen börjar med en invigning vid den så kallade Skedalabaracken klockan 11.00

I anslutning till Skedalabaracken finns ett informationstorg och på det finns bland annat några av våra veteran- och anhörigföreningar representerade. Efter invigningsceremonin är det förevisningar med Ing 2, SWEDEC, Hemvärnet och traditionsföreningarna i terrängen i närområdet.  Beräknat avslut för dagen är klockan 15.00.

Program 
11.00 Garnisonschefen hälsar välkommen 
11.05 Flyguppvisning med JAS 39 Gripen 
11.20 Förevisningar på fyra stationer med start kl 11.20, 12.15, 13.10 och 14.05 
15.00 Garnisonens dag avslutas

 

För att hedra veteraners insatser sker som en del av programmet kransnedläggning vid Eksjö garnisons gravvård på St Lars Kyrkogård klockan 13.00.

Möjlighet till samåkning. Anmäl behov till Anders Leicht,  eller på telefon 0393-231 31 senast den 27 maj.

 

Boule onsdagen den juni klockan 09.00

Sista omgången för säsongen. Platsen är som vanligt boulehallen i Hovslätt. Mer information lämnas av Ulf Gustafson, 036-16 25 45.

 

Vi annonserar även våra träffar i Jönköpings-Posten. 

Styrelsen hoppas att Du finner höstens program intressant.

Vi välkomnar även familjemedlemmar och andra intresserade till våra träffar. Ta gärna med presumtivt nya medlemmar.

 

Välkomna!

Styrelsen
Programkommittén