Vår e-postleverantör har genomfört en större ändring av sin teknik och en för styrelsen viktig funktion har försvunnit. Det har även varit andra, tidskrävande, fel i funktionen. Vi kommer därför att avsluta det nuvarande avtalet och skapa nya e-postadresser på annat håll. 

De nya e-postadresserna kommer att påminna om de hittillsvarande så därför är det viktigt att ni raderar de gamla adresserna som är uppbyggda enligt mallen . De hittillsvarande/gamla e-postadresserna har därför tagits bort från styrelsens adresslista i menyrutan till vänster på hemsidan samt på andra ställen där de förekommer.

De nya e-postadresserna är nu i drift. De ser ut som följer:

Ta bort de gamla adresserna ur era e-postprogram och lägg till de nya!