Kamratföreningen Smålandsartillerister bildades den 6 juni 1936, och är till för dem som känner gemenskap med f.d. Smålands artilleriregemente A6, och dess traditioner. Föreningen har ca 376 medlemmar, varav ett 50-tal i Stockholmsavdelningen–Club A 6.

Föreningens syfte är bland annat:

att verka för kamratskap mellan medlemmarna, vårda regementets traditioner och bidra till förståelse för Försvarsmaktens uppgifter och plats i samhället, att ge ut medlemstidningen "Smålandsartilleristen" och att anordna sammankomster, med föredrag, studiebesök eller liknande.

Läs mer om hur kamratföreningen bildades

Kamratföreningens stadgar.

Alla intresserade är välkomna att bli medlemmar. Kontakta gärna någon i styrelsen eller betala in årsavgiften, som för närvarande är 125 kr, på Plusgiro 13 06 13 - 3. Uppge namn, adress och gärna födelsedatum och ev. e-postadress. Vi är naturligtvis tacksamma om du vill stödja utgivningen av vår tidning genom ett frivilligt bidrag till tidningsfonden. Samma Plusgiro nummer.

Under "Aktuellt" hittar du närmast kommande aktivitet samt aktiviter som tillkommit efter det att vårt program fastställts. Där finns också nyheter som kan vara intressanta för Kamratföreningens medlemmar.

Under "Mötesreferat/Arkiv" hittar Du korta referat om våra genomförda aktiviteter.

Besök även vår Facebooksida: A6-kamrater