Kamratföreningen Smålandsartillerister bildades den 6 juni 1936, och är till för dem som känner gemenskap med f.d. Smålands artilleriregemente (A6) och dess traditioner. Föreningen har ca 300 medlemmar.

Föreningens syfte är bland annat:

Att verka för kamratskap mellan medlemmarna, vårda regementets traditioner och bidra till förståelse för Försvarsmaktens uppgifter och plats i samhället, att ge ut medlemstidningen "Smålandsartilleristen" och att anordna sammankomster, med föredrag, studiebesök eller liknande.

Läs mer om hur kamratföreningen bildades

Kamratföreningens stadgar.

Alla intresserade är välkomna att bli medlemmar. Kontakta gärna någon i styrelsen, i första hand kassamannen Göran Johansson () eller betala in årsavgiften som för närvarande är 125 kr på Plusgiro 13 06 13 - 3. Uppge namn, adress och gärna födelsedatum och ev. e-postadress. Använd INTE kontaktrutan längst upp på hemsidan, den fungerar inte. Vi är naturligtvis tacksamma om du vill stödja utgivningen av vår tidning genom ett frivilligt bidrag till tidningsfonden. Samma Plusgiro-nummer.

Under "Aktuellt" hittar du närmast kommande aktiviteter samt aktiviter som tillkommit efter det att vårt program fastställts. Där finns också nyheter som kan vara intressanta för kamratföreningens medlemmar.

Under "Mötesreferat/Arkiv" hittar Du referat om våra genomförda aktiviteter.

Besök även vår Facebooksida: A6-kamrater