A6 historia

Regementet

A6 sattes upp 1895 som Kungl. Andra Göta Artilleriregemente med förläggning på Otterhällan i Göteborg. Det flyttades till Jönköping 1898. Namnet ändrades till Smålands artilleriregemente 1905.

Regementet slogs 1927 samman med Positionsartilleriregementet (A9). Regementet fick till huvudsaklig uppgift att sätta upp förstärkningsartilleri till armékårerna. Det utrustades med tunga pjäser och motoriserades. 1928 ändrades därför namnet till Smålands arméartilleriregemente.

1942 återtogs namnet Smålands artilleriregemente. När A 6 lades ner 1985 hade det, med ett avbrott på drygt 50 år i slutet av 1800-talet, funnits artilleri i Jönköping sedan medeltiden, bl.a. på Rumlaborg och Jönköpings slott.

Läs vidare om A 6 historia i Smålandsartilleristen 2010-2 – Minnesskrift