Tisdagen den 6 november var tisdagsträffen förlagd till Miliseum i Skillingaryd, dessutom var det på kvällstid. Efter att vår ordförande hälsat alla välkomna och vi avnjutit regementets marsch överlämnades ordet till Sven Engkvist, från Miliseum.

Sven bjöd in oss till en tid för ca 450 år sedan. Vi skulle än en gång få stifta bekantskap med Nordiska Sjuårskriget (1563-1570) och bataljen vid Getaryggen. Denna gång i form av filmförevisning.

2018 11 06 2

Kamratföreningens medlemmar bänkade sig i salongen.

När vi besökte Getaryggen den 5 september 2017 (om detta besök vid Getaryggen står att läsa i Smålandsartilleristen nr 2 2017 sidan 30) fick vi beskrivet i terrängen vad som förevarit, nu skulle vi få uppleva det på ett annat sätt. Filmatiseringen av den danska kampanjen mot Sverige och bataljen vid Getaryggen har pågått under en treårsperiod och blev klar 2017. Filmen som kan betecknas som en dramadokumentär är gjord av ungdomar för ungdomar och är tänkt att användas som läromedel i skolan. Allmänna arvsfonden har bistått med finansieringen. Vad fick vi då se? Jo, en välgjord film, som på ett så historiskt korrekt sätt som möjligt, gav oss möjlighet att i ord och bild följa de olika faserna som föregått bataljen, händelser under bataljen och slutligen när danskarna drog vidare. Kostymer och vapen var tidstypiska och vi fick även inblick i krigets fasor och i det elände som drabbade de som bodde i trakten.

2018 11 06 3

Sven Engkvist förklarar.

Efter filmen var det frågestund och Sven, som hade svar på det mesta, berättade och förklarade. Efter att vi tackat Sven för en mycket spännande och intressant kväll avrundade vi kvällen med en rundvandring i Miliseum. Därefter var det dags att äntra bussen för hemfärd.

 

Text och foto: N-G Olsson