Styrelse

Ordförande
Bo Romedahl
Adress: Hult 10, 560 31 Tenhult
Mobil: 0730-85 59 01
Epost:  eller

 

Vice ordförande och vice redaktör

Anders Leicht

Adress: Huskvarnavägen 49, 554 54 Jönköping
Mobil: 0760-18 11 31
Epost: 

 

Sekreterare

Thomas Andersson
Adress: Ladugårdsgatan 7, 553 38 Jönköping
Mobil: 072-174 49 35
Epost:   eller 

 

Vice sekreterare

Pille Nyquist

Adress: Sjöboängsvägen 2, 555 92 Jönköping
Mobil: 0703-67 98 33
Epost: p

 

Kassaman

Göran Johansson

Adress: Allégatan 15, 566 33 Habo
Mobil: 0727-34 17 40
Epost:   eller 

 

Programansvarig

Lennart Andersson

Adress: Dovhjortstigen 12, 553 08 Jönköping
Mobil: 0706-39 65 37
Epost:

 

Klubbmästare

Anders Gustafsson
Adress: Cirkelvägen 96, 556 25 Jönköping
Mobil: 0767-98 42 24
Epost:  eller 

 

Vice klubbmästare

Kurt Lindberg

Adress: Malmgatan 59, 562 42 Taberg

Mobil: 070-566 46 12

Epost: 

 

Vice klubbmästare

Mats Larsson

Gästgivarevägen 18, 556 33 Jönköping

Mobil: 0723-62 23 27

E-post: 


Redaktör för Smålandsartilleristen

NG Olsson
Adress: Olstorpsgatan 4, 561 35 Huskvarna
Mobil: 0707-19 27 41
Epost:  eller ng

 

Traditionsbevarare

Sven Engkvist

Adress: Hasselvägen 21, 553 07 Jönköping
Mobil: 0767-70 37 87
Epost: