2017 11 07 Mikael Bergstrm

Föredragshållaren, fisketillsyningsman Mikael Bergström, ”Tjuvfiskarnas skräck”. 

Mikael ansvarar för fisketillsynen i Vättern och hans ansvarsområde omfattar hela sjön, vilken samförvaltas av 4 län och 13 kommuner. Arbetet avser övervakning av de verksamheter som förekommer på vattnet och sker oftast i ett samarbete med polis, sjöpolis, sportflyget och sportfisket. Mikael har upptill 80 arbetsdagar på vattnet och då mellan 25 till 30 helger. Hans egna arbetsredskap, förutom en specialbyggd snabbgående motorbåt, är numera drönare för gång över och under vatten.

De flest förekommande uppgifterna är att ta tjuvfiskare och deras redskap samt provfiske och uppföljning av hamnbyggen.

Mikael brinner för sitt jobb och redovisade detta på ett inspirerat och engagerat sätt vilket smittade av sig på åhörarna, som livligt deltog i den avslutande frågestunden. Mikael avtackades för sin insats av vår ordförande, Bo Romedahl, som överräckte vår minnesbok om A6 historia 

2017 11 07 Deltagare

Mikael Bergström fångade åhörarnas uppmärksamhet till fullo.

 

Text: Bo Mattsson, Bild: Göran Johansson