Ordförande Bo Romedahl hälsade ett 20- tal medlemmar välkomna till ceremonin. Bo inledde med att uppmärksamma de kamrater som fått sin sista vila på A6 begravningsplats, bland annat offer för spanska sjukan. Bo erinrade vidare om de kamrater som avlidit under det gångna året. Vi fick även en bild av A6 begravningsplats sett ur ett historiskt perspektiv. 

2017 11 03 Kransnedlggning

Under värdiga former hedrades minnet av våra bortgångna kamrater.

 

Minnesstunden avrundades med kransnedläggning och en tyst minut för att hedra minnet av alla de kamrater som inte längre finns bland oss. Göran Franssons trumpetsolo, Svenska arméns tapto, ljöd över nejden och gjorde minnesstunden vacker och högtidlig.

2017 11 03 Kyrkogrden

Efter minnestunden bjöds vi på kaffe med dopp i kyrkogårdsförvaltningens lokaler.

 

Bild och text NG Olsson