2017 10 03 Folke Solheim DSC02687

Tisdagen den 3 oktober gästades vi av Folke Solheim som, i Jönköpingstrakten, är en välkänd läkare och föredragshållare.

Efter att vi i sedvanlig ordning avnjutit regementets marsch och vår ordförande hälsat alla välkomna var det så dags för Folke att fånga vår uppmärksamhet. Folke inledde med att berätta om sin uppväxt, utbildning och karriär, både civilt och militärt. Folkes föredrag, som framfördes med mycket värme och humor, var mycket intressant och lärorikt. Temat var ”Kvinnor och Män” där likheter och olikheter ur en rad olika aspekter togs upp. Folke talade om könsroller, beteende, sexualitet, utbildning och hälsa. Vi fick också höra att kvinnor är smartare än män och att mäns rädsla för svaghet präglar männens liv. Män vill inte verka svaga och söker därför ofta vård för sent. Åhörarna var aktiva och Folke fick många funderingar att reda ut. Snart var tiden till ända och det dags att avrunda. Folke avtackades med en varm applåd och vår ordförande, Bo Romedahl, överlämnade A6 minnesbok, blomsterbukett samt medlemskap i kamratföreningen för 2018

 

Text NG Olsson
Foto: NG Olsson