Vid tisdagsträffen den 4 maj på restaurang Björkuddden var det många artillerikamrater som lyssnade till vår "gamle" A6-are Bengt Svenssons resa genom livet.

För att ha startat med sjuårig folkskola, har Bengt gjort en unik och framgångsrik karriär.

Hans miltära bana började med instruktionsskola 1 1964. Därefter följde trupptjänstgöring som underbefäl och flera kurser vid Stabs- och sambandskolan.

Bengts fortsatta militära verksamhet varvades sedan med FN-tjänstgöring och vidareutbildning.

1968 tjänstgjorde Bengt som stabsplutonchef vid FN-bataljonen på Cypern. Samma befattning hade han då han 1974 tjänstgjorde i Sinai.

Den militära utbildningen fortsatte med gymnasieutbildning vid Komvux för att sedan 1980 följas upp med karriärväxling och utbildning till kompaniofficer. Tydligen med bra resultat eftersom han omgående fick möjlighet till ytterligare karriärväxling. Det blev fortsatt utbildning vid Komvux och därefter regementsofficersutbildning vid Krigsskolan och AIHS. Efter denna skolsejour överfördes Bengt 1983 till A1 i Linköping.

Bengt utbildade sig till FN-observatör vid UNTSO i Finland och tjänstgjorde 1984-85 som observatör vid Golanhöjderna i Libanon.

1985-86 gick Bengt Militärhögskolans Allmänna Kurs och var sedan kompanichef och stf bataljonschef vid A1.

1987 började den civila karriären för Bengt. Han fick då erbjudande om anställning vid Bofors AB i Karlskoga och som VD för Bofors Test Center AB ledde Bengt och hans personalstyrka under c:a 20 år omfattande tester av bl.a. modern artilleriammunition.

Numera, som glad pensionär, är Bengt bosatt i Höganäs.

Bengt gjorde en mycket målande beskrivning av hela sin livsresa. Tyvärr kan inte detta göras i skrift med samma pondus och utstrålning som han visade vid sin utomordentliga föredragning.