Vi träffas onsdagar udda veckor kl. 09.00 i Boulehallen i Hovslätt. Höstsäsongen 2017 började den 16 augusti och spelet pågår fram till och med den 6 december. Startdatum 2018 meddelas senare.

Tider framgår av Kamratföreningens program som utsänds tillsammans med tidskriften Smålandsartilleristen och här på hemsidan under rubriken Program.

Mer information lämnas av Ulf Gustafson, tfn. 036-16 25 45.

 

Boulespelarnas Vandringspris

Fr.o.m 2012 spelas om ett vandringspris bestående av en 10,5 cm laddningshylsa till haub m/40. Laddnngshylsan är skänkt av Bengt Nordenberg till Kamratföreningen och styrelsen beslutade att den skulle användas som vandringspris till föreningens boulspelare.

Vandringspriset erövras av den som under året vunnit flest matcher vid ca 20 speltillfällen, där man spelar tre matcher vid varje speltillfälle, d.v.s omkring 60 matcher. 

Var med och spela du också!

Inteckningar i vandringspriset

2016 Björn Holtz

2015 Ewa Sonelius

2014 Björn Holtz

2013 Gun Gustafson

2012 Rune Gustafsson