Den 1 mars 2016 var det vår egen Rune Carlsson som talade under rubriken Framtida krig – en titt i kristallkulan. Rune hade läst och inspirerats av en bok av Christopher Coker – Future War.

Som vanligt var det givande att lyssna på Rune och här kommer min korta tolkning av föredraget.

Rune gav oss den här gången olika tidsperspektiv på människan, kriget och den tekniska utvecklingen i samhället.
Människan är som hon är. Vi har krigat så långt vi kan se bakåt och varför gör vi det?
Varför bestiger vi Mount Everest? - Ja, för att berget ligger där.
Varför kriga? – För att vi gör det.
En tolkning av krigets orsak är vår oförmåga att uppmärksamma relationer – relationerna till vår nästa, men framförallt intigheten – döden.
Människan är inte den enda art som dödar sina artfränder. Det är vanligt bland åtminstone 1300 andra arter. Vår art är förmodligen den enda som funderar över framtiden – och som vill påverka den. Kommer evolutionen att hjälpa oss? Knappast, evolutionen gynnar inte nödvändigtvis mera komplexa organismer som människan – om det främsta målet är att överleva.

Krigföringen tar förstås hjälp av den oerhört snabba tekniska utvecklingen. Inte minst datorernas enorma kraftökning tillsammans med Internet gör att den mänskliga hjärnans relativa oförmåga att processa information nu helt har eliminerats. Datakraften har för en given kostnad fördubblats var 18:e månad sedan 1960. En smartphone är idag 1 073 741 824 gånger kraftfullare än den dator som användes för att föra människan till månen. Allt detta gör att vi egentligen inte kan föreställa oss hur det framtida kriget kommer att se ut. Kanske reduceras det enbart till ett informationskrig eller också blir det mänsklighetens totala förintelse.

Det är svårt att spå om framtiden och en definition av framtiden kan vara: ”Saker händer!”
Carl von Clausewitz sade: ”Krigets karaktär ändras ständigt, men inte dess natur”.

Andra tänkvärda ord är:
Framtiden är inte en plats vi är på väg till – utan en idé om något vi redan har tänkt på.
Makt är förmågan att göra något och politik är förmågan att välja rätt eller fel saker att göra.
Framtiden är inte ett öde, utan ett val.

Text Evald Persson
Foto NG Olsson