Vid höstens sista tisdagsträff den 1 november, som vanligt på restaurang Björkudden, förläste förre regementschefen och översten vid I 12, Wilhelm af Donner om verksamheten vid den Allmänna försvarsföreningen. Föreningen grundades redan 1890 under ledorden Fred, Frihet, Framtid. Föreningen hade efter några år ca 20 000 medlemmar men idag har medlemsantalet reducerats till ca 2 000. Föreningen har i över 120 år varit ett forum för debatt om försvars- och säkerhetspolitik. Det är en ideell förening och partipolitiskt obunden. Föreningen tar inte ställning i olika frågor utan inbjuder alla som är intresserade av säkerhets- och försvarsfrågor att delta i en fri information och debatt. Ledorden idag har moderniserats till Kunskap, Insikt och Dialog. Man arrangerar seminarier, konferenser, debatter och föredrag om olika säkerhets- och försvarspolitiska teman.

Föreningen har länsavdelningar ute i landet, men tyvärr finns ingen förening i Jönköpings län. För ett antal år sedan var KDS partiledare Alf Svensson ordförande i länsavdelningen, men efter hans engagemang i Bryssel har föreningen närmat sig sotdöden. Wilhelm af Donner har emellertid lovat att försöka få liv in den avsomnande avdelningen och uppmanade oss som är intresserade av försvars- och säkerhetsfrågor att bli medlemmar i föreningen. Kanske kan då en ny länsavdelning återuppstå.

Ytterligare en mycket intressant föreläsning i Kamratföreningens regi!

Intresserad? Gå in på www.aff.s.se och läs mer.

Vid höstens andra tisdagsträff på restaurang Björkudden den 4 oktober gästades vi av Ulf Lindeberg. Vi var ett trettiotal intresserade åhörare som fick lyssna till ännu ett intressant föredrag om dagens sjukvårdsorganisation inom Försvarsmakten.

Ulf är reservofficer på Artilleriregementet och har genomgått såväl kadett- som aspirantskola på A 6. Idag arbetar han inom ambulanssjukvården i Jönköpings län. Han har också tjänstgjort i utlandsstyrkan.

I Sverige är det Försvarsmedicincentrum (FömedC) som har ansvaret att utveckla, rekrytera och utbilda inom funktionen försvarsmedicin.

FömedC ska kunna tillgodose Försvarsmaktens och övriga intressenters behov vad gäller fackkompetens och utbildningsinsatser inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Centrumet ansvarar för rekrytering och utbildning av kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal enligt de krav som ställs på olika beredskapsnivåer och vid internationella, fredsfrämjande insatser.

Utöver FömedC finns fyra stycken Försvarshälsoregioner som har till uppgift att utbilda och stödja förband inom området.

Ulf berättade att dagens sjukvård i fält skiljer sig markant från den gamla tidens sjukvårdsorganisation. Organisationen bygger numera helt på Nato-standard. Standarden bygger på de erfarenheter som främst USA fick under Korea- och Vietnamkrigen. Utan att gå in på alltför många detaljer är dagens sjukvårdsorganisation långt "framskjuten", d.v.s det är korta transporter av skadade till kvalificerad vård. Transporterna sker helst ske med helikopter och en skadad skall senast efter en timme efter att skadan uppstått kunna på adekvat kvalificerad vård.

Vid Kamratföreningens första tisdagsträff för höstsäsongen den 6 september gästades vi av fil dr Bo E Karlsson från länsmuseet i Jönköping. Bo, som är en utomordentlig föreläsare, tog oss med på mycket intressant tidsresa genom Jönköping stads utveckling från början på 1600-talet till en bit in på 1900-talet. Förläsningen kompletterades med ett fantastiskt bildmaterial i form av gamla kartor, ritningar, akvareller, teckningar och foton. Nästan 30 deltagare följde intresserat Bos föreläsning och frågorna efteråt vill aldrig ta slut.

En mycket lyckad upptakt på Kamratföreningens höstaktiviteter!

Lördagen den 3 september genomfördes Artilleriduellen i golf för 31.e gången.

Läs mer om tävlingen på fliken Golf