Med firandet av Santa Barbara avslutade vi föreningens verksamhetsår 2023.

Måndagen den 4 december samlades Smålandsartilleristena på mäss C i Skillingaryds läger, för att, som traditionen bjuder, fira artilleristernas skyddshelgon Sankta Barbara..

Vi inledde med att vår ordförande, Bo Romedahl, hälsade alla välkomna och tände ljus vid vår staty av Sankta Barbara

Vi fick därefter lyssna på när Bo berättade den sorgliga historien om Barbara och hur det kom sig att hon blev Sankta Barbra och artilleristernas skyddshelgon.

MadonnanSankta Barbara med uppvaktning. 

Den kulinariska delen av kvällen påbörjades därefter och vi startade med en delikat jultallrik med kallskuret. Det kalla följdes av en liten buffé med varma rätter. Till detta intogs lämpliga drycker som beledsagades av välkända stämningshöjande små visor. Bosse Wallén höll ett litet tal där han tackade för god mat och trevlig samvaro.

Vi förflyttade oss därefter till sällskapsutrymmena, där det serverades kaffe med tillbehör.

Göran Fransson gav oss en mycket uppskattad historiebeskrivning om militära igenkänningssignaler och vi fick lyssna på svenska arméns tapto och reveljsignalen som fransmännen spelade varje morgon i Libanon. Kan bara konstatera att Göran är en mästare på sin signaltrumpet och det känns i hela kroppen när man lyssnar.

Frasse

Göran Fransson med sin signaltrumpet.

 När man har det trivsamt, tillsammans med goda kamrater, går tiden fort och det var snart dags att avrunda en mycket trevlig kväll.

Tisdagen den 7 november var det dags för årets sista tisdagsträff.

 När tonerna av Smålands artilleriregementets marsch klingat ut, och vår ordförande kommenderat lediga, var det dags för vår medlem Göran Johansson att, i egenskap av dagens föredragshållare, ta till orda.

 Bild 7 nov IMG 4474 a

Dagen föredrag hade sitt ursprung i en studiecirkel som SPF i Habo haft under Görans ledning. Ämnet var ”När norra Tyskland var svenskt” Konceptet som man kan kalla ”läs och res” innebar att man först i studiecirkelform ”läste på” ett antal gånger för att sedan göra en resa till det man läst om.

Göran inledde dagens historielektion med en grundlig genomgång av de svenska regenterna under 1600-, 1700- och 1800-talet. Vi fick veta bakgrunden till det som skulle bli början till Sveriges stormaktstid. Händelserna under åren från 1630 fram till den westfaliska freden 1648 klarlades med stor historisk precision.

Gustav den II Adolf:s öde den 6 november 1632 belystes. Det 30-åriga kriget, som tog sin början 1618 långt innan Sverige kom med, tog slut i och med freden 1648. Maktbalansen i Europa förändrades, Tyskland var ödelagt, Spaniens tid som stormakt var över och Frankrike och Sverige var de stora vinnarna. Under 1600-talets andra hälft och framåt under större delen av 1700 talet pågick mer eller mindre ständiga krig där Sverige var inblandat
Vi fick höra om Karl XII:s öden och äventyr fram till den ödesdigra dagen i Halden 1718

Från 1762 till 1814 var hela Stralsund och öarna Rügen och Usedom, förutom vissa områden, svenskt. År 1814 lämnade svenskarna Tyskland för gott. Vi fick sedan se en intressant film om den Svenska stormaktstiden.

Göran avrundade sitt föredrag med att berätta och visa bilder om hur det ser ut idag i det tidigare svenska territoriet. Där finns fortfarande minnesmärken över den svenska epoken att beskåda. Göran avtackades med en varm applåd för ett intressant föredrag och vår ordförande, Bo Romedahl överlämnade en liten gåva som tack.

Text och foto: NG Olsson

Fredagen den 3 november var det traditionell kransnedläggning vid A6 begravningsplats på Östra kyrkogården i Jönköping.

Bild Krans 1 DSC 0134

Foto: Lena Clarin

Vice ordförande Anders Leicht hälsade ett 15-tal medlemmar välkomna till ceremonin.

Smålands artilleriregementes marsch spelades och Anders inledde därefter, denna gråa och disiga novemberdag, med att läsa upp namnen på de kamrater som gått bort under året. Anders anbefallde därefter en tyst minut för att hedra minnet av våra kamrater.

Bild Krans 2 DSC 0146

Foto: Lena Clarin

Arméns tapto, framförd av Göran Fransson, ljöd stämningsfullt över nejden. Efter kransnedläggning avslutades minnesceremonin och Svenska Kyrkan bjöd på kaffe med dopp.

FN-dagen 2023

I kvällsmörkret den 24 oktober högtidlighölls FN-dagen vid minnesstenen på S:t Lars kyrkogård i Eksjö för de som betalat det yttersta priset under FN:s insatser.

Minnesstenen omgavs av en fanborg med en FN-fana, Ing 2:s fana, FN-veteranernas fana, vårt standar och fanor från I 12:s och Ing 2:s kamratföreningar.

FF 12 Minnesstenen med del av fanvakten.

Foto: Erik Axelsson, Ing 2

Ing 2:s regementspräst höll en betraktelse kring de mest grundläggande punkterna i FN-stadgan. Därefter höll C Swedec ett kort tal om betydelsen av de FN-insatser där Sverige bidragit med militär personal.

Ceremonin avslutades med att C Swedec och stf C Ing 2 tillsammans la ner en krans vid minnesstenen. Därefter gjorde FN-veteranerna samma sak. Akten avslutades sedan med psalmen Bred dina vida vingar på trumpet.

FF 13

Minnesstenen med kransarna.

Foto: Erik Axelsson, Ing 2