Tisdagen den 6 november var tisdagsträffen förlagd till Miliseum i Skillingaryd, dessutom var det på kvällstid. Efter att vår ordförande hälsat alla välkomna och vi avnjutit regementets marsch överlämnades ordet till Sven Engkvist, från Miliseum.

Sven bjöd in oss till en tid för ca 450 år sedan. Vi skulle än en gång få stifta bekantskap med Nordiska Sjuårskriget (1563-1570) och bataljen vid Getaryggen. Denna gång i form av filmförevisning.

2018 11 06 2

Kamratföreningens medlemmar bänkade sig i salongen.

När vi besökte Getaryggen den 5 september 2017 (om detta besök vid Getaryggen står att läsa i Smålandsartilleristen nr 2 2017 sidan 30) fick vi beskrivet i terrängen vad som förevarit, nu skulle vi få uppleva det på ett annat sätt. Filmatiseringen av den danska kampanjen mot Sverige och bataljen vid Getaryggen har pågått under en treårsperiod och blev klar 2017. Filmen som kan betecknas som en dramadokumentär är gjord av ungdomar för ungdomar och är tänkt att användas som läromedel i skolan. Allmänna arvsfonden har bistått med finansieringen. Vad fick vi då se? Jo, en välgjord film, som på ett så historiskt korrekt sätt som möjligt, gav oss möjlighet att i ord och bild följa de olika faserna som föregått bataljen, händelser under bataljen och slutligen när danskarna drog vidare. Kostymer och vapen var tidstypiska och vi fick även inblick i krigets fasor och i det elände som drabbade de som bodde i trakten.

2018 11 06 3

Sven Engkvist förklarar.

Efter filmen var det frågestund och Sven, som hade svar på det mesta, berättade och förklarade. Efter att vi tackat Sven för en mycket spännande och intressant kväll avrundade vi kvällen med en rundvandring i Miliseum. Därefter var det dags att äntra bussen för hemfärd.

 

Text och foto: N-G Olsson

Fredagen den 2 november var det traditionsenlig kransnedläggning vid A6 begravningsplats på Östra Kyrkogården i Jönköping.

Ordförande Bo Romedahl hälsade ett 20-tal medlemmar välkomna till ceremonin. Bo gav oss inledningsvis information om Östra kyrkogården och dess historia. Därefter erinrade Bo oss om de kamrater som fått sin sista vila på A6 begravningsplats, bland annat offer för Spanska sjukan (om hur spanska sjukan drabbade A6 kan läsas om på annan plats i tidskriften).

 2018 11 02 1

Efter kransnedläggning avrundades minnesstunden med att vår ordförande läste upp namnen på de kamrater som gått bort under året och därefter påkallades en tyst minut för att hedra minnet av de kamrater som inte längre finns bland oss. Efteråt bjöds vi på kaffe med dopp i kyrkogårdsförvaltningen lokaler.

 

Text och bild: N-G Olsson

Tisdagen den 2 oktober genomfördes höstens andra tisdagsträff. Eugen och Margareta Arvidsson gästade kamratföreningen och berättade om ”Visionen som fick vingar”

 

Det är jättehärligt att få ta del av dedikerade människors erfarenheter och visioner. Man gör val i livet som påverkar ens framtid och man vet, i valsituationen, inte hur det skall sluta, ändå genomför man sitt val.

 

På vår ordinarie tisdagsträff, den andra oktober, redovisade Eugen och Margareta Arvidsson, genom att visa en välgjord film, ”Visionen som fick vingar”, hur de bröt upp från en trygg ”Svenssontillvaro” och beslöt sig att flytta utomlands och verka som missionärer. 

 

2018 10 02 1

Föredragshållarna, Eugen och Margareta Arvidsson, tillsammans med Lars Fogelquist, även han med luft under vingarna. 

  

Paret härstammar från Västerbottens inland respektive Östersund. Träffades under studietiden, utbildade sig, gifte sig, började förvärvsarbeta och köra rally tillsammans. Redan tidigare hade de båda engagerat sig i ett kyrkligt samfund. Efter att ha fått en gemensam uppenbarelse, att de hade en humanitär uppgift i livet, bröt man upp från Sverige med två små barn och etablerade sig som missionärer i Bolivia på 1970-talet.

 

För att bättre kunna genomföra sin missionärsuppgift utbildade Eugen sig till flygare. Härigenom kunde han nå ut till svårtillgängliga orter och platser samt bistå med mat, medicinska förnödenheter, läkarhjälp och nödvändiga transporter. Margareta utbildade sig i den flygtekniska administrationen och biträdde sin man i hans uppdrag. Dessutom verkade hon som vice konsul i Bolivia i 23 år och startade även en svensk skola för de svenskar som var bosatta i landet.

 

Flera var de incidenter som paret drabbades av under sin verksamhet. Eugen fick vid ett tillfälle bränsleproblem och måste nödlanda på en potatisåker. Episoden slutade med att planet voltade och hamnade på rygg. Alla klarade sig men Margareta trodde först att hon blivit änka innan hon fick korrekta uppgifter om sakernas tillstånd. Vid flera tillfällen hamnade man i obehagliga situationer där knark och otillåten verksamhet kolliderade med parets missionsuppgift men man lyckades alltid undvika direkta konflikter.

 

När filmen var slut lämnades ordet vara fritt och frågorna haglade från ett entusiastiskt auditorium. Eugen och Margareta fyllde på filmens redogörelse med berikande svar och till slut tackades våra gäster för sin insats av vår ordförande, Bo Romedahl, som överräckte vår minnesskrift över A6. 

 

2018 10 02 2

 Kamratföreningens ordförande, Bo Romedahl, överlämnar A6 minnesskrift som tack för föreläsningen.

 

 

Text Bo Mattsson

Foto Göran Johansson

Regementsmästerskapet i golf, i år för 38:e gången, avgjordes traditionsenligt första lördagen i september.

Ett mer utförligt referat återfinns under länken Golf i Menyn till vänster.

2018 09 01 RegM i Golf

Årets regementsmästare, Evald Persson och segrarinnan i damklassen, Eva Olsson.

 

Foto: N-G Olsson