Kamratföreningens Vårresa, lördagen den 26 maj 2018 gick till Falköping där vi besökte Ållebergs Segelflygmuseum och Cesarstugan.

Även denna Vårresa kunde vi glädjas åt den svenska försommaren, solen sken från en blå himmel och temperaturen var perfekt för en utflykt. I år var vi en liten, men tapper och förväntansfull, skara som samlades på A6 kaserngård för 2018 års Vårresa. Vi hade två resmål att se fram emot, först skulle vi besöka Ålleberg och segelflygmuseet för att sedan fortsätta färden till Cesarstugan och utställningen ”Bondens år”.

2018 05 26 1

Samling för obligatoriskt gruppfoto före avresan


När vi kom fram till Ålleberg möttes vi av vår ciceron på platsen, Leif Lindelöw.
Leif, som är medlem i vår förening, har segelflugit i drygt 50-år så han vet allt om segelflyg.

2018 05 26 2

Utsikten från Ålleberg


Vi samlades på cafeterians altan som bjöd på en fantastisk utsikt över ett sommarfagert landskap. Leif inledde med att ge oss en orientering om anläggningen på Ålleberg. Därefter fick vi information om segelflyg i allmänhet, Segelflygskolan och Segelflygmuseet. Under Leifs föredragning utökades vårt ordförråd och vetande med bl.a. glidtal, hang och våg. Efter att vi stärkt oss med fika var det dags att besöka Segelflygmuseet. Leif guidade oss igenom museet och berättade för oss om de olika planen på Museet. Det var mycket att titta på och för de flesta av oss var det första gången vi såg ett segelflygplan på nära håll.
Tidsepoken omspänner 1930-talet fram till 1960 talet och förutom segelflygplan fanns det glidflygplan och markutrustning, Därefter var det dags att ta farväl av Ålleberg, det hade varit intressant och lärorikt. Leif tackades för en perfekt guidning med en varm applåd.

2018 05 26 3

Segelflygmuseet, Leif Lindelöw berättar om vingkonstruktionen.


Efter en kort busstur var vi så framme i Cesarstugan. Vi togs emot av Christian Schmeikal som tillsammans med sin fru och svärmor driver Cesarstugan. Vi fick information om Cesarstugan, historik och nuvarande ägares inriktning och förhoppningar på verksamheten. Christian, som även är musiker, plockade därefter fram sin gitarr och sjöng några visor för oss. Innan vi gav oss iväg till utställningen ”Bondens år” informerade Christian oss om utställningens upplägg och innehåll.
I utställning förflyttade vi oss genom de olika årstiderna i bondens liv på 1930-40-talet. Vi vandrade genom tidsenliga miljöer som skildrade händelser knutna till årstiden. Ett stort antal vaxfigurer i naturlig storlek, antika redskap och föremål, miljömålningar, ljud och ljussättning bidrog till en positiv helhet. Efter utställningen besöktes Cesarstugans bageri som bl.a. lockade med hembakat dinkelbröd.

2018 05 26 4

Utställningen ”Bondens år”. Grisen slaktas


Vi det här laget hade det börjat kurra i magen så vi drog oss till restaurangen där vi serverades en välsmakande lunch. Under lunchen bestämde vi att utöka resan med ytterligare ett resmål. Eftersom vi på hemresan passerade Falköping så skulle vi hinna med ett stopp på Falbygdens Ost. Med välfyllda ostkassar gick så färden tillbaka till Jönköping. Nöjda och belåtna med dagen var vi tillbaka A6 kaserngård vid utsatt tid och det var dags att säga hej då till varandra.

 

Text o foto NG Olsson

Vid vårens sista tisdagsträff den 8 maj, som var en kvällsträff, gästade vi Rådhuset i Jönköping och kommunens näringslivsavdelning.

Efter sedvanlig välkomsthälsning och regementets marsch lämnades ordet till vår värd Sven Rydell. Sven som är kommunens näringslivschef inledde kvällen att presentera sig själv och vad han gör som näringslivschef.

2018 05 08 1

Kvällens föredragshållare Jönköpings kommuns näringslivschef Sven Rydell. 

Därefter fick vi höra om vad näringslivsavdelningen arbetar med och hur Jönköpings kommun utvecklas. Näringslivsavdelningens tre ansvarsområden är nyetableringar, befintliga verksamheter och att vara företagens ingång till kommunen. Sven beskrev sedan hur kommunen praktiskt arbetar inom de tre ansvarsområdena och vi fick olika ”fallbeskrivningar” vilket gjorde det något enklare att förstå hur man arbetade. Vi fick även en redogörelse för den kommande utvecklingen i Jönköpings kommun både i närtid och som Vision 2030. Sammanfattningsvis fick vi en bild av att näringslivet i Jönköpings kommun är ganska så välmående med en bra utveckling. Platsbristen, dvs. mark att bygga på för nyetableringar, är en stor utmaning. Efter att alla frågor och funderingar var avklarade överlämnade vår ordförande, Bo Romedahl, A6 minnesbok och tackade för ett intressant föredrag.

2018 05 08 2

Intresserade och vetgiriga Smålandsartillerister.

 

Text och foto: NG Olsson

 

Tisdagen den 3 april gästades vi av f.d. chefen Ing 2 och inspektören, Christer Ljung. Ämnet för dagen hade titeln ”Den blodiga fredagen” och handlade om det som hände 1945 och som gått till historien som ”Baltutlämningen”.


Efter att vår ordförande hälsat föreläsare och auditorium välkomna till dagens möte fick än en gång avnjuta Smålands artilleriregementes marsch. Därefter var det dags att överlämna ordet till vår gäst och föredragshållare.

2018 04 03 1

Christer Ljung börjar sin inlevelsefulla berättelse.

Christer tog oss med till de händelser som huvudsakligen utspelade sig på Ränneslätt i Eksjö från maj fram till senhösten 1945. Vi fick lyssna på en mycket både intressant, och bitvis ganska så tragisk, föredragning som handlade om de soldater som kommit till Sverige efter den tyska kapitulationen i maj 1945. Den gemensamma nämnaren för soldaterna var att de varit i tysk tjänst och stridit mot dåvarande Sovjetunionen. Bland annat i Eksjö upprättades ett interneringsläger kallat "Tysklägret" då det huvudsakligen var tyskar som var där. Totalt fanns det nästan 1000 interner på Ränneslätt varav 120 var balter, de övriga var huvudsakligen tyskar men även några polacker och österrikare m.fl. fanns. Sedermera delades lägret och ett särskilt läger för balterna uppfördes. Vi fick en inblick i lägerlivet, lokalbefolkningens engagemang och inte minst det politiska spelet, allt från den sovjetiska begäran om utlämning till verkställigheten. Vidare fick vi höra om matstrejker, omröstning bland befälen på Ing 2 och I 12 och regementschefens skrivelse till Konungen. Händelserna kring avtransporten från Eksjö med förtvivlade unga män som skadade sig själva och gjorde allt för att inte bli utlämnade till Sovjetunionen skildrades. Balternas situation var särskilt besvärande då de tekniskt sett, i ryssarnas ögon, var ”ryssar” som stridit på tyskarnas sida. De baltiska staterna tillhörde vid denna tid Sovjet. De befarade då en snabb avrättning som förrädare om de utlämnades till Sovjet. Svenska regeringen stod på sig, utvisningarna skulle verkställas trots att man inte var bundna av det avtal som de allierade och Sovjet slutit om att de kapitulerande från axelmakternas sida skulle överlämnas till den front där de stridit. Inte heller enligt Haagkonventionen hade Sverige skyldighet att verkställa någon utlämning. Huvuddelen var tyska soldater och de var inte så väl sedda 1945 vilket nog bidrog till den Svenska regeringens bestämda uppfattning. Sverige ville nog inte bli fristad för kapitulerande tyska soldater, balterna hängde nog med av bara farten. Utlämningen verkställdes och 2500 tyskar och 146 balter överlämnades till Sovjet. Till västallierade överlämnades 300 tyskar.

2018 04 03 2

Andäktigt lyssnande smålandsartillerister.

Av de balter som utlämnades blev 1 avrättad, 1 dömdes till 18 års fängelse, 2 fick okänt fängelsestraff, 30 kortare straff och övriga kortare tid på interneringsläger. Av de 2500 tyska soldaterna återvände så småningom 1500 till Tyskland, de övriga gick ett okänt öde till mötes i sovjetiska arbetsläger. 
Officiellt bad Sveriges regering de utlämnade balterna om ursäkt den 20 juni 1994. De 44 överlevande bjöds till Sverige, 40 av dessa kom till Sverige, 35 letter, 4 ester och 1 litauer, och togs emot av Konungen. Utrikesminister Margaretha af Ugglas sa att utlämningsbeslutet varit överilat och felaktigt, att den svenska regeringen reservationslöst instämmer i kritiken av detta beslut och beklagar oförrätten.

2018 04 03 4

Dagens föredragshållare, överste Christer Ljung.

Efter avslutat fördrag och frågestund avtackades Christer för ett mycket intressant föredrag. med en varm applåd. Vår ordförande Bosse Romedahl överlämnade A6 minnesbok och senaste numret av Smålandsartilleristen.

Text och bild, N-G Olsson

Kamratföreningens 81:e årsmöte hölls den 17 mars 2018 på restaurang Hasse på Sjökanten vid Rocksjön.

 

Årsmötet samlade 33 föreningsmedlemmar. Som traditionen bjuder inleddes årsmötet med att nuvarande ordföranden Bo Romedahl hälsade alla välkomna varefter den samlade menigheten stående åhörde Smålands Artilleriregementes marsch.

2018 03 17 1

 

Därefter stämde ordföranden till stillhet och parentation hölls över sedan senaste årsmötet avlidna medlemmar. Parentationen avslutades med en tyst minut i stilla begrundan över avlidna kamrater.

Årsmötesförhandlingarna öppnades av Bo Romedahl som raskt valdes att leda årsmötet med Bernt Holtz som mötessekreterare.

Bo Romedahl omvaldes till ordförande för föreningen för ytterligare ett år.
Ny i styrelsen är Pille Nyquist som ersätter Göran Fransson.

Övriga i styrelsen är Bo Mattsson, Lars Fogelquist, Sven Engkvist, Anders Leicht, Göran Johansson, Nils-Göran Olsson, Lennart Andersson, Anders Gustafsson samt Bernt Holtz.

Till revisorer för föreningen valdes Lennart Svensson och Richard Ekstrand

         Mötesordförande Bo Romedahl berättade kortfattat om styrelsens arbete och föreningens kommande aktiviteter. Bo informerade om det policydokument som styrelsen tagit fram som styr upp arbetet i styrelsen angående bl. a. mottagande av nya medlemmar, hantering av uppvaktning vid födelsedagar och begravning. Dokumentet ska ses som ett internt arbetsdokument för att underlätta styrelsearbetet. 

        Vidare informerade Bo om den värvningskampanj som styrelsen arbetar med och som riktar sig mot de soldater som avslutade sin tjänstgöring för 40 år sedan. 

        Kort info också om kommande tisdagsträffar och i det sammanhanget styrelsens arbete med att försöka få en samlingslokal inom kasernområdet. Årsmötet uttryckte sitt gillande över att få vara på A6 med medlemsträffarna. Avslutningsvis informerade Bo Romedahl om höstfesten i Skillingaryd den 1-2 september då vi firar att det var 120 års sedan artilleriregementet intog kasernerna på A6. Mer info kommer på hemsidan. 

        Lars Gerhardsson begärde ordet och höll en kort betraktelse, med A6 för ögonen, över vikten att blicka bakåt, i nuet och framåt. Han poängterade också vikten av att föreningen får ha sina möten ”innanför grindarna”. Lars G. avslutade med att tacka Bo Romedahl och styrelsen för deras arbete under året.

Mötesordförande, Bo Romedahl, tackade alla för visat intresse och för det förtroende man visat honom under hans tid som ordförande. Han tackade styrelsen för engagerat och bra arbete under det gångna året.

2018 03 17 3
Ett särskilt tack och en blomma överräcktes till Göran Fransson som efter många års gott arbete lämnar styrelsen men inte kamratföreningen.

2018 03 17 4
En blomma överlämnades också till Lars Fogelquist som ett synligt bevis på uppskattningen av hans 15-åriga arbete som klubbmästare.

Därefter förklarade Bo mötet för avslutat.

Efter årsmötesförhandlingarna hade åhörarna den stora glädjen att stifta bekantskap med JP-journalisten Yvonne Teiffel som under rubriken ”40 år som journalist” gjorde nedslag i sin långa och brokiga karriär.

Vi fick möjlighet att på Yvonnes underhållande sätt stifta bekantskap med människor hon mött så som: Josephine Baker, Ulf Lundell, David Petrasek, Henning Sjöström, Drottning Silvia med flera.

Dessa berättelser hade underrubriker som: Skitstövel, Total utstrålning, HV-hjälte, Stjärnadvokat, Diva osv. Vem som var vad är svårt att återberätta eftersom underhållningsvärdet i berättelserna inte går att återge. Yvonne hann också med att berätta om ett minnesvärt möte med några hundra soldater på A6 där hon var ensam ung kvinna. Den ensamma unga journalisten fick efter mötet eskorteras ut ur lokalen av ett antal officerare.

En annan minnesvärd händelse var ett vänortsbesök i Kuopio dit Yvonne flög med Jönköpings flygklubb. I flygturen ingick så kallad avancerad flygning med bl.a. rollar och looping. En enligt Yvonne ”nära döden upplevelse” som hon på ett förtjänstfullt sätt dolde för alla män på plats.

2018 03 17 2

 Efter anförandet tackade ordföranden Yvonne med blommor och Kamratföreningens minnesbok. Åhörarna gav Yvonne en rungande applåd.

2018 03 17 5
Årsmötesdagen avslutades med att deltagarna åtnjöt en gemensam lunch under trevlig samvaro.

Text Bernt Holtz, bild Göran Johansson.