Tisdagen den 7 februari 2017 var det dags för årets första tisdagsträff. Vi var drygt 30-tal Smålandsartillerister som denna kylslagna februarikväll mött upp Frivilliga Automobilklubbens (FAK) utbildnings- och beredskapsdepå i Moliden.


Efter att Bill Skoglund från FAK hälsat oss välkomna serverades en mycket god ärtsoppa, följt av kaffe med kaka, av Anne-Marie och Linnéa från Jönköpings lottakår.

Mätta och belåtna var det dags att börja kvällens övningar. Våra värdar för kvällen var Bill Skoglund, Kurt Lindberg och Bernt Blank alla tre medlemmar i kamratföreningen.

Bill inledde med att ge oss en bakgrund till hur verksamheten vuxit fram och utvecklats under åren.
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har tagit initiativet till att skapa en beredskapsstyrka  När vårt samhälle utsätts för mycket svåra påfrestningar, olyckor med mera har ordinarie krisfunktioner ofta inte tillräckliga resurser och uthållighet för att över tid hantera situationen. Kravet är då att det finns kompetenta frivilliga resurser att tillgå inom ett antal områden.
Inom transportområdet, där FAK och Bilkåren verkar, vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB - skapa "pooler" av förare. Dessa "pooler" benämns Motor- och Transportenheter, förkortat MTE, och är avsedda att innehålla bandvagnsförare, lastbilsförare, bussförare, ordonnanser, elverksoperatörer och mekaniker.

Utifrån MTE konceptet har det i Moliden skapas en verksamhet med ovan nämnda kompetenser med tillhörande fordon, elverk samt övrig utrustning som behövs för att kunna göra insatser vid olika kriser.
Bill beskrev för oss vad FAK kan bidra med genom exempel på samhällskriser där man varit med och gjort insatser, b.la. den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 och flyktingmottagande hösten 2015. Bill pratade även om hur han ser på kommande år och framtida planering och utveckling för FAK.

Kurt Lindberg gav oss en vetskap om hur regional krissamverkan i Jönköpings län, F-samverkan fungerar. Inom F-samverkan finns det ett avtal med FAK i Jönköping län om förstärkningsresurser, på så sätt kommer verksamheten i Moliden in i regionala krissamverkan. Vi fick även en inblick i den samverkan som sker på nationell, regional och lokal nivå både civilt och militärt.

Bernt Blank guidade oss genom det material, fordon och övrigt som man förfogar över och vad man har för målsättning att kunna ställa upp med för resurser. Vi fick sedan gå in i stora maskinhallen och se lite av de bandvagnar och övriga fordon och maskiner som finns tillgängliga i Moliden.

Vår ordförande, Bo Romedahl, tackade Bill, Kurt och Bernt för en trevlig och mycket informativ kväll. Åhörarna gav våra värdar en varm applåd.

Text och foto
NG Olson