Måndagen den 4 december hade ett 35-tal Smålandsartillerister mött upp för att, som traditionen bjuder, fira alla artilleristers skyddshelgon Sankta Barbara denna gång åter på Restaurang Björkudden under takåsen i gamla A6 Norra Yttre kasern.

Kvällen inleddes traditionsenligt med att stående lyssna på A6 marsch och vår ordförande, Bo Romedahl, hälsade alla välkomna samt framförde hälsningar från några kamrater som inte kunde delta. Några nya kamrater presenterade sig och upptogs snabbt i vår gemenskap.

 

2017 12 04 1

Vår ordförande, Bo Romedahl, hälsar välkommen.

Därefter var det dags för den kulinariska delen av kvällen och under gemytliga former, med sång och glada skratt, avnjöt vi först en god förrätt med snaps och öl, därefter intogs ärtsoppa med varm punsch och som efterrätt serverades pannkaka, sylt och grädde. Vår ordförande berättade, mellan rätterna, den tragiska historien om Sankta Barbara och hur det kom sig att hon blivit artilleristernas skyddshelgon. I artilleriets begynnelse var krut och kanon, farligare än fienden därutav etablerades seden att åkalla Sankta Barbaras beskydd. Vi blev även påminda om att det är mindre än 40 år sedan A6 upplevde den tragiska Ravlunda olyckan, med döda och skadade soldater. Detta visar att det kan finnas anledning för oss att åkalla Sankta Barbaras beskydd även i nutid.

2017 12 04 32017 12 04 4

Stämningen var hög och många skratt genomljöd i lokalen.

Börje Ottosson tackade för god mat och trevlig kväll. Börje anknöt i tacktalet till att vi åter var tillbaka på A6 och att vi förplägnades med soldatens traditionella mat. Därefter följde kaffe och vår kamrat Christer Möller med sångare Bosse bjöd på härlig musikalisk underhållning inklusive några roliga historier, vissa med något ekivoka inslag.

  

2017 12 04 2
Kvällens musiker, Bosse och Christer.

 

Vi avtackade även kökspersonalen med kocken Leo som följt vår förening under 17 år.


Som alltid när man har trevligt går tiden fort och snart var det dags för vår ordförande att avrunda kvällen.

 

Text: Bo Romedahl, bild: Göran Johansson

 

2017 11 07 Mikael Bergstrm

Föredragshållaren, fisketillsyningsman Mikael Bergström, ”Tjuvfiskarnas skräck”. 

Mikael ansvarar för fisketillsynen i Vättern och hans ansvarsområde omfattar hela sjön, vilken samförvaltas av 4 län och 13 kommuner. Arbetet avser övervakning av de verksamheter som förekommer på vattnet och sker oftast i ett samarbete med polis, sjöpolis, sportflyget och sportfisket. Mikael har upptill 80 arbetsdagar på vattnet och då mellan 25 till 30 helger. Hans egna arbetsredskap, förutom en specialbyggd snabbgående motorbåt, är numera drönare för gång över och under vatten.

De flest förekommande uppgifterna är att ta tjuvfiskare och deras redskap samt provfiske och uppföljning av hamnbyggen.

Mikael brinner för sitt jobb och redovisade detta på ett inspirerat och engagerat sätt vilket smittade av sig på åhörarna, som livligt deltog i den avslutande frågestunden. Mikael avtackades för sin insats av vår ordförande, Bo Romedahl, som överräckte vår minnesbok om A6 historia 

2017 11 07 Deltagare

Mikael Bergström fångade åhörarnas uppmärksamhet till fullo.

 

Text: Bo Mattsson, Bild: Göran Johansson

Ordförande Bo Romedahl hälsade ett 20- tal medlemmar välkomna till ceremonin. Bo inledde med att uppmärksamma de kamrater som fått sin sista vila på A6 begravningsplats, bland annat offer för spanska sjukan. Bo erinrade vidare om de kamrater som avlidit under det gångna året. Vi fick även en bild av A6 begravningsplats sett ur ett historiskt perspektiv. 

2017 11 03 Kransnedlggning

Under värdiga former hedrades minnet av våra bortgångna kamrater.

 

Minnesstunden avrundades med kransnedläggning och en tyst minut för att hedra minnet av alla de kamrater som inte längre finns bland oss. Göran Franssons trumpetsolo, Svenska arméns tapto, ljöd över nejden och gjorde minnesstunden vacker och högtidlig.

2017 11 03 Kyrkogrden

Efter minnestunden bjöds vi på kaffe med dopp i kyrkogårdsförvaltningens lokaler.

 

Bild och text NG Olsson

2017 10 03 Folke Solheim DSC02687

Tisdagen den 3 oktober gästades vi av Folke Solheim som, i Jönköpingstrakten, är en välkänd läkare och föredragshållare.

Efter att vi i sedvanlig ordning avnjutit regementets marsch och vår ordförande hälsat alla välkomna var det så dags för Folke att fånga vår uppmärksamhet. Folke inledde med att berätta om sin uppväxt, utbildning och karriär, både civilt och militärt. Folkes föredrag, som framfördes med mycket värme och humor, var mycket intressant och lärorikt. Temat var ”Kvinnor och Män” där likheter och olikheter ur en rad olika aspekter togs upp. Folke talade om könsroller, beteende, sexualitet, utbildning och hälsa. Vi fick också höra att kvinnor är smartare än män och att mäns rädsla för svaghet präglar männens liv. Män vill inte verka svaga och söker därför ofta vård för sent. Åhörarna var aktiva och Folke fick många funderingar att reda ut. Snart var tiden till ända och det dags att avrunda. Folke avtackades med en varm applåd och vår ordförande, Bo Romedahl, överlämnade A6 minnesbok, blomsterbukett samt medlemskap i kamratföreningen för 2018

 

Text NG Olsson
Foto: NG Olsson