2017 10 03 Folke Solheim DSC02687

Tisdagen den 3 oktober gästades vi av Folke Solheim som, i Jönköpingstrakten, är en välkänd läkare och föredragshållare.

Efter att vi i sedvanlig ordning avnjutit regementets marsch och vår ordförande hälsat alla välkomna var det så dags för Folke att fånga vår uppmärksamhet. Folke inledde med att berätta om sin uppväxt, utbildning och karriär, både civilt och militärt. Folkes föredrag, som framfördes med mycket värme och humor, var mycket intressant och lärorikt. Temat var ”Kvinnor och Män” där likheter och olikheter ur en rad olika aspekter togs upp. Folke talade om könsroller, beteende, sexualitet, utbildning och hälsa. Vi fick också höra att kvinnor är smartare än män och att mäns rädsla för svaghet präglar männens liv. Män vill inte verka svaga och söker därför ofta vård för sent. Åhörarna var aktiva och Folke fick många funderingar att reda ut. Snart var tiden till ända och det dags att avrunda. Folke avtackades med en varm applåd och vår ordförande, Bo Romedahl, överlämnade A6 minnesbok, blomsterbukett samt medlemskap i kamratföreningen för 2018

 

Text NG Olsson
Foto: NG Olsson

Den 24 augusti hade Kamratföreningen Smålandsartillerister besök av en delegation från A9 i Boden bestående av Anders Högrell, Peter Hämphäle och Anders Rönnqvist.

 

2017 08 24 Stf regch Anders Hgrell

Anders Högrell, som är ställföreträdande regementschef på A9, inledde med att berättar att han kommer från Jönköping och påbörjade sin militära bana på A6 1983. Därefter informerade han regementets roll och försvarets uppdrag.

Försvarets uppdrag:

· Försvara Sverige i händelse av väpnat angrepp, upptäcka och avvisa kränkningar av Sveriges gränser.

· Stödja samhället vid katastrofer som till exempel stormar och översvärmningar.

· Tillsammans med andra länder bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld.

Vidare fick vi information om Bodens garnison, om den nya pliktlagen samt om personalsituationen. Den indirekta elden, utbildning, utveckling och artilleriets nya pjäs Archer var andra områden som det informerades om. Efter avslutad föredragning och frågestund avtackades A9-delegationen med en varm applåd och vår ordförande, Bo Romedahl, överlämnade A6 minnesbok.

 

Text Lennart Andersson
Foto: Göran Johansson

Tisdagen den 5 september var det dags för höstens första tisdagsträff (då den förra tisdagsträffen var på en torsdag). Nordiska sjuårskriget (1563–1570) och bataljen vid Getaryggen var ämnet för kvällen.

 

Kl 17.15 samlades ett glatt gäng förväntansfulla Smålandsartillerister för gemensam busstransport till Getaryggen.

 

 

2017 09 05 1

Deltagarna samlade på den gamla landsvägen inför kvällens föreläsning.

 

Väl på plats möttes vi av Sven Engkvist från Miliseum som var vår värd för kvällen. Bill Skoglund och Bernt Blank hade tillsammans med några kamrater från Frivilliga Automobilklubben (FAK) fixat mat och ett ”order- och mässtält” med stolar och bord, så det var riktigt fältmässigt.

 

 

2017 09 05 2

Bernt Blank till vänster och Bill Skoglund i mitten med sina medhjälpare från FAK.

 

När vi utspisats med hamburgare med tillbehör, och efter att kaffet och kakan slunkit ner, var det dags för Sven att ta oss, 450 år bakåt i tiden, till den 31 oktober 1567.

 

2017 09 05 4

Sven Engkvist redogör för "förutsättning och läge".

 

Bakgrunden till bataljen vid Getaryggen var att en dansk armé under befäl av Daniel Rantzau i slutet på oktober 1567 trängde fram längs dåvarande Nissastigen i riktning mot Jönköping. Armén som var på ca 8000 man rörde sig snabbt framåt och bestod till stor del av erfarna legoknektar. Med sig hade man en tross om 900 vagnar med förnödenheter. Målet vara att komma till Stockholm. De egna förråden (trossen) och det man kunde plundra sig till räckte inte. Man behövde fylla på sina förråd. Danskarna visste att det i Jönköping fanns stora lager av proviant och andra förnödenheter. Svenskarna å sin sida ville sinka danskarna så mycket det gick så att man hann evakuera Jönköpingsborna och frakta bort eller förstöra de lager av förnödenheterna man hade där. Gammal hederlig fördröjningsstrid alltså.

 

2017 09 05 7

På den gamla landsvägen, och mitt i den svenska försvarsgrupperingen, redogjorde Sven Engkvist för det korta, men blodiga, händelseförloppet.

 

Med stor inlevelse lotsade Sven oss igenom den danska arméns framfart och vad som ledde fram bataljen vid Getaryggen. Vi fick veta vad som troligen hände där och i trakten när danskarna drog fram. Under några somrar har det gjorts arkeologiska undersökning vid Getaryggen och vi fick ge oss ut i terrängen och ta del av vad man kommit fram till och vilka fynd man gjort. Vi mötte även en knekt som blivit kvarlämnad.

 

 

2017 09 05 8

En knekt i tidstypisk utrustning lösgjorde sig ur skuggorna.

 

Mörkret började dessvärre falla ganska fort och allt för snart var det dags att avrunda ett mycket intressant och givande besök på Getaryggen.

 

Text och foto: N-G Olsson

En härlig och solig sensommardag den 2 september, samlades 19 golfentusiaster på klassisk mark (A6) för att göra upp om titeln, Regementsmästare 2017.


Denna prestigefyllda tävling skulle avgöras för 37 året i rad. Tävlingen följdes denna gång av en publik bestående av kamratföreningens ordförande Bo Romedahl, trumpetare Göran Fransson, redaktör NG Olsson, samt trogne påhejaren Ulf Gustafsson.  


I år hade vi glädjen att även ha en damklass (dock utanför regementsmästerskapet) bestående av fyra damer.  


Tävlingen genomfördes med kämpaglöd under trivsamma former, ty alla vill ju självklart vinna, framför allt de som inte har någon inteckning i vårt vackra vandringspris. 


Efter ca 5 timmars strid på en välskött golfbana var det så dags att avnjuta en god lunch i klubbhuset. Göran blåste matsignal och deltagarna intog sina platser.  Efter lunchen vidtog prisutdelningen där 2016 års Regementsmästare Lars Gerhardsson, med kort historik om tidigare mästare, överlämnade vandringspriset till 2017 års Regementsmästare i Golf  Pille Nyquist som samlat ihop 37 poäng.

 

                                                    preview                                2017 års Regementsmästare i Golf Pille Nyquist

Tävlingsledare Richard Prahl förrättade sedan prisutdelning från ett välfyllt prisbord. 2:a platsen intogs av Bo Nero med 34 poäng , 3:dje platsen knep denna gång Rune Hall också 34 poäng.

 

                                                 

                      Damklassen vanns av Christina Prahl.
                                                 

Efter kaffet skildes deltagarna åt och alla verkade nöjda med dagen, även icke pristagare 

Med förhoppning om återseende 2018.

 

Text Richard Prahl

Bild N-G Olssom