Ing 2:s representanter överträffar sig själva som föreläsare.

Ni som inte hade tillfälle att deltaga missade, ”en sjukt bra”, tisdagsträff den 4:e mars, för att tala i ungdomens termer.

Vi gästades av rekryteringschefen vid Göta Ingenjörsregemente, major Peter Gustafsson, och ett 25-tal medlemmar hade mött upp och bildade ett jätteintresserat auditorium.

Peter inledde med att presentera sig själv, sin bakgrund, sin militära karriär samt sin roll som rekryteringschef för Ing 2.

Peter fortsatte sin fördragning med att beskriva hur försvarets personalrekrytering var organiserad, de problem som uppdagats i verksamheten och som livfullt beskrivits i media samt en redovisning av nuläget både i riket och på Ing 2.

Vi fick också del av de praktiska problem och frågeställningar, som uppstått då man gått över från ett försvar grundat på värnplikt till att man som nu har anställda soldater på heltid och deltid. Hur lade man t.ex. upp intressanta övningar för personalen, som var kontrakterad under 8 år utan att övningarna blev trista upprepningar? Hur ordnade man de anställda soldaternas boende med vidhängande resor till arbetsplatsen?

Peter berörde också ”Varumärket soldat” där man försöker att marknadsföra den utbildning, som försvaret genomför med sina anställda och den användbarhet utbildningen har i det civila samhället. I försvaret blir man utbildad i allt från kock till it-tekniker och detta är något som man vill få fram i rekryteringssammanhang. Kvalitetstänkandet är också en central del i den militära utbildningen och detta skall även gagna den enskilde soldaten då den går vidare i sin civila karriär och behöver adekvata meriter att redovisa.

Här kom Peter in på samarbetet med näringslivet genom den nybildade organisationen, ”Försvarsmaktsråd Småland”, som är ett nätverk för att stärka Försvarsmaktens tillväxt och utveckling samt bidraga till en positiv samhälls- och näringslivsutveckling i Småland.

Peter redogjorde för rådets sammansättning och arbetssätt samt poängterade den positiva utveckling mot näringslivet man skapat genom rådets tillkomst och då framförallt förståelsen för de deltidsanställda soldaternas behov av ledighet för militär tjänstgöring.

Efter sin genomgång lät Peter ordet vara fritt och han blev fullkomligt dränkt i initierade frågor. Avslutningsvis uttryckte Peter sin uppskattning av kamratföringens arbete och betonade vikten av föreningens roll som en länk mot det civila samhället. En länk, som är nödvändig i försvarets rekryteringsverksamhet och som i viss mån försummats vid omstruktureringen av försvarsmakten.

Foto Hans Sunesson

Till slut tackades vår gäst för sin insats av vår ordförande, Leif, som överräckte senaste numret av vår tidskrift samt vår minnesskrift där delar av vår historia är beskriven.

Vid tangentbordet.

Bosse Mattsson

Årets första tisdagsträff var den 4 februari. Vi var ett 25 tal medlemmar som efter kaffe med dopp, fick ge oss ut på en spännande resa i Mongoliet. Dagens gäst Johan Schyllander, som är egenföretagare i glasbranschen och har ett förflutet som vpl befäl på Gotland, höll ett entusiastisk och engagerade föredrag om sin resa till Mongoliet. Johan visade även fina bilder från sin resa.

Johan inledde med att berättade för oss att det mycket är hans stora intresse dels för geologi, men också för den rika floran och faunan som finns i Mongoliet som gjort att han valt att resa dit

Vi fick en del fakta om Mongoliet med oss:

- Huvudstad: Ulaanbaatar (ca 1 miljon invånare)

- Befolkningsmängd: 2,7 miljoner invånare.

- Mongoliets yta: 1,5 miljoner km2.

- Befolkningstäthet 1,8 personer per km2.

- Stadsskick: Republik

- Valutan Tugrik och 200 Tugrik är ca 1 sek.

- Religion: De flesta är buddister, men det finn även andra religioner i Mongoliet.

Johan berättade att huvudstaden Ulaanbaatar växer kraftigt, ”de bygger som galningar”. På en av Johans bilder såg vi stora ledningar som leder värme från kolkraftverken och ett mongliskt boningstält, en s.k. Ger som stod rest mitt i staden. Värmen från kolkraftverken behövs, ”det kan bli fruktansvärt kallt i Ulaanbaatar”. Vintertid kan det bli 40-50 grader kallt och på sommar en det vara lika många grader varmt.

Den traditionella bostaden som många Mongoler bor i är en sorts runda tält som kallas Ger. En Ger består av en trästomme klädd med tovad tjock filt på insidan och vind- och vattentät presenning på utsidan, vilket ger mycket bra skydd mot både kyla och värme. Både hyddan och dess möblemang och inredning är hopfällbart och transportabelt.

Det finns väldigt många hästar i Mongoliet, både tama och vilda. På sin resa i somras fick Johan en gåva, en häst, som nu sköts av en horsekeeper i Mongoliet.

Två dagars resa från Ulaanbaatar finns resterna av en den gamla staden Kharkom, huvudstad i det mongoliska väldet på Djingis Khans tid. Johan gav oss en inblick om staden uppgång och fall.

Johan gav oss en beskrivning i ord och bild av mongolisk brottning som är den största nationalsporten efter hästsporten. I mongolist brottning räcker det om man sätter i hand eller knä i marken för att förlora. Brottningstävlingen håller på i 4-5 dagar. 20-30 personer brottas åt gången. Varje brottare har en person som utgör en slags ”förespråkare” som presenterar brottaren och dennes kvalifikationer. Efter 5 dagar återstår en slutsegrare. Segraren slänger ut bröd till publiken som en symbol för att vinnaren delar med sig av sin framgång.

Den mongoliska matlagningen består nästan uteslutande av kött- och mejeriprodukter, däremot är grönsaker sällsynt och svårt att få tag i. Vi fick en beskrivning av den mongoliska delikatessen, nygrillat Murmeldjur. När vi såg murmeldjuret på bild så vattnades det i munnen…eller inte.

Johan besökte även Gobiöknen och områden där det fanns fossiler såsom dinosaurieben. Vi fick se bilder från detta vackra och fascinerande landskap.

Som den ambassadör för Mongoliet som Johan är, så rekommenderades vi att besöka landet i svensk midsommartid, då Mongoliet enligt Johan är som vackrast och grässtäppen lyser blått av blommor.

Föredraget avslutades med en frågestund och Johan kunde svara på alla frågor med bravur.

Åhörarna uppskattade föredraget mycket och tog upp en energisk artilleristisk applåd.

NG

Johan Schyllander