Tisdagen den 5 november besöktes vi av Regementschef Patrik Ahlgren från Ing 2, Eksjö som berättade om sin roll som chef för regementet. Han berörde också sin egen karriär bl.a. på Högkvarteret inom planeringsverksamheten. Vi fick en information om Eksjö Garnison samt en noggrann beskrivning om Ing 2:s organisation bl.a. uppdragen från statsmakterna. Ahlgren uttryckte sin uppskattning av alla de kamratföreningar, som finns och ansåg att dessa hade en betydande roll för information och medvetandeskap om Sveriges militära del.

C Ing 2 Patrik Ahlgren

Det traditionsenliga firandet av vårt skyddshelgon Santa Barbara gick av stapeln den 4 december på restaurang Björkudden, A6. Vi var 34 medlemmar med anhöriga som träffades för att under gemytliga former fira Santa Barbara och med detta sätta punkt för kamratföreningens verksamhet 2013.

Vår ordförande Leif Oscarsson hälsade alla välkomna. Leif berättade därefter den förskräckliga historien om Barbara och vad hon fick genomlida. Vidare om hur hon så småningom blev helgonförklarad och skyddshelgon åt artilleristerna och andra yrkesgrupper som håller på med blixt och dunder.

Två bilder av Ulf Bottne, som Jan Fredholm skänkt till föreningen, förevisades. Bilderna kommer, om det är möjligt, att hängas i Pro Olympias sammanträdesrum där kamratföreningen har sina styrelsemöten. I annat fall lämnas de i Miliseums vård.

Efter detta, vid en liten ceremoni, överlämnade ordförande Leif Oscarsson kamratföreningens förtjänstmedalj till Bengt Nordenberg för mångåriga insatser för föreningens bästa.

Sedan var det dags för den traditionsenlig måltiden, som vi började med en silltallrik följt av en mycket god ärtsoppa med tillhörande pannkaka, vi avrundade sedan med kaffe och kaka. Till detta serverades passande drycker.
Göran Fransson var primus motor för våra samfällda musikaliska övningar under kvällen och han svarade även för tut i luren när uppmärksamhet skulle påkallas.

Börje Ottosson gav oss lite att funder över då han höll en miniföreläsning för oss, där frågeställningen var hur Sverige som ett icke katolskt land kan ha skyddshelgon som ju är en katolsk företeelse.

Efter maten stundade underhållning med Per Carlgren från Huskvarna teater. Per underhöll oss med sång och musik samt en och annan nästan ekivok historia.

Christoffer Lilliecrutz framförde medlemmarnas tack för arrangemanget.

Fredagen den 1 november var det traditionsenlig kransnedläggning vid A6 begravningsplats på Östra kyrkogården i Jönköping.

Ordföranden Leif Oscarsson hälsade ett 20- tal medlemmar välkomna till ceremonin. Leif inledde sitt anförande, denna kulna och småregnig dag, med att berätta om Östra kyrkogårdens historia, dess tillkomst i mitten av 1600-talet samt dess fortsatta utveckling till en av de vackraste kyrkogårdar i kommunen. Leif erinrade om de 30-tal kamrater som fått sin sista vila här, bland annat offer för spanska sjukan. Leif framhöll också att denna stund även skall ägnas åt de soldater som dödats i tjänst  i alla de länder där Sverige varit verksamt i fredsbevarande syfte. Vi skall också tänka på de anhöriga som drabbats av denna sorg.
Minnesstunden avslutades med kransnedläggning samt en stilla stund .
Göran Franssons trumpetsolo gjorde denna minnesstund vacker och högtidlig.

Efteråt bjöd Svenska kyrkan på kaffe med dopp inne i kyrkogårdsförvaltningen lokaler.

En strålande föreläsning

Tisdagen den 1 oktober gästades vår förening av Lasse Bröms, Centrumchef på Newsec, det företag som förvaltar och driver den kommersiella verksamheten på A6-området.

Lasse redogjorde engagerat för den historiska utvecklingen för A6 området efter det att man förvärvat fastigheten efter A6 nedläggelse samt för de planer man i dagsläget hade för den fortsatta utvecklingen.

Lasse som är smålänning och är född i Tranås samt har ett förflutet både som officer och reservofficer på I12, visade ett stort engagemang och respekt för sin uppgift att leda utveckling av det känsliga kulturobjekt som kasernerna på A6 utgör. En uppgift som inte är helt lätt då de kommersiella intressena ofta kolliderar med estetiska och kulturella dito.

Lasse genomförde sin föredragning utan digitala hjälpmedel på ett elegant och fängslande sätt med ett beskrivande panoramafoto över området som underlag. Hela tillställningen tog 45 minuter, främst på grund av alla de frågor som ställdes av det engagerade auditoriet.

Lasse avtackades för sin insats av undertecknad, som överräckte senaste numret av vår tidskrift där delar av vår historia är beskriven i flera artiklar. En kunskap som kan vara nyttig för Lasse i sitt fortsatta förvaltande värv.

Bosse Mattsson