Vid höstens första tisdagsträff den 4 september, som vanligt på restaurang Björkudden hade vi besök av en gammal A 6-are, Bill Skoglund från Frivilliga Automobilkåren, FAK.

Bill talade om frivilligrörelsen och främst de organisationer som sysslar med fordon av olika slag. Bill har befattningar i FAK på lokal, regional och central nivå.

Bill berättade vidare att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under 2012 startade en ny organisation, som ska utgöra en ny krisresurs för länsstyrelser, kommuner och andra samhällsviktiga funktioner/myndigheter, MTE (Motor- och Transportenheter). Utöver FAK, kommer Bilkåren och FMCK (Frivilliga motorcykelkåren) att ingå. MTE kommer att finnas på ett 10-tal orter över hela landet och varje MTE består av cirka 100 personer. De fordonstyper som skall rekryteras personal till är bandvagnar, bandtraktorer, lastbilar, bussar, MC och snöskoter.

Under 2013 kommer en mycket omfattande utbildning att genomföras och varje år skall Motor- och Transpotenheterna öva tillsammans med länsstyrelse, polis, räddningstjänst, m.fl.

Vi tackar Bill för en mycket intressant föreläsning!

 

Lördagen den 1 september spelades Artilleriduellen i golf för 32.a gången.

Läs mera om tävlingen under rubriken Golf

Lördagen den 2 juni genomförde Kamratföreningen sin traditionella vårresa, den här gången till Läckö slott vid Vänern norr om Lidköping. Med Åke Sjögren vid ratten och Lars Fågelquist som proffsig reseledare gick resan från A 6 kasern, via kaffepaus vid Hornborgasjön, till Läckö slott. Väl framme möttes vi av en mycket kompetent guide, som under en timme tog oss på en mycket intressant rundvandring i slottet.

Efter besöket på slottet gick färden till Spikens fiskehamn där vi bjöds på en utsökt lunch på restaurang Sjöboden. Efter lunch gavs tillfälle att vandra runt bland sjöbodarna och ta del av det rika utbudet av fisk och andra varor.

Under hemresan gjorde en timmes uppehåll vid Rörstrands outlet-butik i Lidköping.

Vi 1730-tiden var vi hemma på A 6 igen och de drygt 50 deltagarna kunde konstatera att Kamratföreningen ännu en gång arrangerat en mycket lyckad och uppskattad vårresa.

 

Vid vårens sista tisdagsträff den 8 maj, den här gången på annan plats på John Bauergymnasiet än restaurang Björkudden, fick vi lyssna till förre näringslivschefen i Jönköping, Sten Norinder. För drygt ett år sedan blev han vd för Jönköpings flygplats och det var främst i den rollen han besökte vår tisdagträff.


Som näringslivschef var han initiativtagare till projektet ”Destination Jönköping”, ett projekt för att utveckla Jönköpings kommun till en attraktiv kommun för både näringsliv och turism. Det var kanske logiskt att han gick vidare till jobbet som vd för Jönköpings flygplats, eftersom flygplatsen är en mycket viktig komponent i ”Destination Jönköping”.

Att det är en utmaning att utveckla flygplatsen är knappast någon överdrift. Från de goda åren, som t.ex. 1977 då chartertrafiken hade 75 000 passagerare, 1990 då inrikestrafiken hade 279 000 passagerare eller ”all time high” 1991 med totalt 335 000 passagerare, är det en mycket lång väg att gå. Ljuspunkten är emellertid fraktflyget som uppvisar en enastående volymökning. Trots att 2011 var ett rekordår för fraktflyget, har det hittills under 2012 ökat med hela 60 % i förhållande till 2011. Även passagerartrafiken har de senaste två åren ökat lite.

Sten Norinder arbetar nu hårt för att åstadkomma utrikes reguljärtrafik, vilket idag saknas, öka både in- och utcharter, ytterligare öka volymen inomflygfraktområdet och på sikt kanske även locka hit något lågprisflyg till intressanta destinationer i Europa.
Vi som lyssnade till Stens mycket intressanta och engagerande föredrag önskar nog honom all lycka med sitt arbete.