Vid hösten andra tisdagsträff den 2 oktober besöktes vi av en gammal bekant, Bengt Dahlqvist. Bengt var hos oss för några år sedan, då i egenskap av kommunalråd i Vaggeryds kommun. Den här gången var han här i egenskap av ordförande i Regionförbundet Jönköpings län, en befattning han tillträde 1 jan 2011.

Regionförbundet är den politiska arenan för samverkan och regional utveckling i Jönköpings län. Här samverkar länets 13 primärkommuner och Landstinget, vilket innebär att det politiska och lokala inflytandet över regionens utveckling är starkt. Uppdraget från staten och medlemmarna i förbundet är bl. a. är att ansvara för det regionala tillväxtarbetet, samt främja hållbar utveckling och tillväxt mot målet ett snabbare, öppnare och smartare län.

Regionstyrelsen är högsta beslutande organ och består av 33 ledamöter – 22 från kommunerna och 11 från Landstinget.
Verksamheten omfattar fem strategiska områden: Livsmiljö och attraktivitet; Kommunikationer; Näringsliv; Arbetsmarknad och kompetensförsörjning och Internationell samverkan. Regionförbundet har även ansvaret för den övergripande planeringen och prioriteringen av länets transportinfrastruktur.

Antalet anställda är ca 20 och budgeten på ca 35 mkr. Man har dragits med ett underskott sedan 2010 på 4 miljoner, men räknar med att komma i balans budgetåret 2013.

Slutligen berättade Bengt att det är oklart hur det kommer att gå med den framtida regionindelningen. Sedan tidigare vet vi att Kronobergs län och Blekinge gärna vill ingå i region Skåne och att alternativet, region Småland, nog kommer att få svårt att få gehör.
Förstahandsalternativet är kanske att Jönköpings län, i varje fall till att börja med, bildar en egen region. Detta skulle innebära att Landstinget och regionförbundet avvecklas och vid valet 2014 sker val till regionfullmäktige och liksom fågeln Fenix, så uppstår ur askan den nya Regionkommunen. Men, som vanligt, ingenting är klart förrän allt är klart.