Vi planerar för en guidad tur till, och i, gruvan i Taberg. Kostnaden för deltagarna blir 75:- per person (kostnaden för guidningen).

Varm klädsel och rejäla skor rekomenderas, det är svalt inne i gruvan.

Start- och sluttid meddelas senare.