C Ing 2 har beslutat att det inte ska ske något firande av FN-dagen lördagen den 21 oktober. Dock kommer Svenska kyrkan att genomföra en konsert (HV-musikkår) i kyrkan. Det finns inget formellt önskemål om deltagande från kamratföreningarna, men medlemmarna är självklart välkomna till kyrkan som gäster.

- OBS -

Tisdagen den 24 oktober, på den egentliga FN-dagen, genomförs en ceremoni med kransnedläggning vid minnesstenen på S:t Lars kyrkogård, preliminärt 18.30. Här inbjuds kamratföreningarna att deltaga med fana samt representanter. Kamratföreningarnas medlemmar är välkomna att delta. Högtidlighållandet inriktas primärt mot FN:s militära insatser.

- OBS -