A6-aren och Boforsaren Peter Dahlström besöker oss tisdagen den 3 oktober och berättar under rubriken ”Så fick artilleriet ”huggtänder” – anekdoter från internationella samarbetsprojekt”.

Det finns möjlighet att äta lunch klockan 12.45 på Seniorernas hus. Du måste då anmäla detta  till klubbmästaren (telefon 076-798 42 24 eller e-post ) senast måndagen den 18 september.

Föredraget börjar klockan 13.30, ingen fika under mötet.

Sätt in 50 kr (för lunchen) på föreningens PlusGiro13 06 13-3. 

Anmäl även om du endast ska delta vid föredraget senast 18 september.