lvdalenhftet

 

Kamratföreningen Smålandsartillerister erbjuder sina medlemmar att för en ringa penning köpa ovanstående häfte. Ett måste för alla som tjänstgjort i Trängslet.

Upphovsmannen är tidigare A1:aren, senare A9:aren, Bo "Bogga" Bergström. På trettiofyra sidor beskriver Bo Bergström huvudsakligen sina fyra år som skjutfältschef på Älvdalens, då relativt nyanlagda, skjutfält. Utöver rikligt med fantastiska akvareller och teckningar beskrivs artilleriets, och ArtSS, utveckling från mitten av 1800-talet till mitten av 1970-talet med utgångspunkt i Älvdalen men med små nedslag på Tånga Heds , Marmas och Villingsbergs skjutfält.

Beställning

Häftet kostar 150 kronor. Därutöver tillkommer porto enligt Post Nords taxa: Ett häfte = 45 kr, två häften = 60 kr, 3-5 häften = 90 kr, tio häften = 120 kr.

Skicka din beställning till Göran Johansson, Allégatan 15, 566 33 Habo, tfn 072-734 17 40 eller via e-post till

Betalningen till Kamratföreningen Smålandsartillerister sätts in på Plusgiro 13 06 13-3 i samband med beställningen. Glöm inte att ange namn vid betalningen.