Sedvanligt årsmöte som avhålls på Seniorernas hus vid Torpaplan, Klostergatan 69, Jönköping, klockan 11.00 den 18 mars 2023.

Kallelse skickas ut i december tillsammans med vår tidskrift.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga här på hemsidan från och med den 19 februari 2023.

Efter årsmötesförhandlingarna gästas vi av övlt Jonas Larsson, stf regch på Ing2, med erfarenheter från tjänstgöring i Afganistan. Han kommer bland annat att informera om det senaste inom försvaret och om sin tjänstgöring i Afganistan.

Efter Jonas Larssons föredrag finns det möjlighet att inta lunch i den intilliggande matsalen. Kostnaden för lunchen, 50 kronor, sätts in på föreningens Plusgirokonto 13 06 13-3. Anmälan om deltagande i lunchen görs till klubbmästaren senast den 3 mars.