Chefen A8 gör en rundresa bland kamratföreningarna i sydsverige. Eventuellt kommer nye C A9 också att delta. Mer info kommer.