Årets vårresa går mot Vadstena via Hästholmen, Omberg och Borghamn.

I Vadstena besöker vi bland annat Klosterkyrkan.

Avresa från övre parkeringsdäcket vid COOP A6 den 14 maj klockan 08.30

Återkomst omkring 17.30 - 18.00

Avgift 350 kronor per person. I avgiften ingår resan, fika, lunch, guidning och inträde på Vadstena slott.

Närmare detaljer om programmet finns dels under "Program" i menyrutan överst till vänster på hemsidan, dels i det programblad som bifogades höstnumret av vår tidsskrift, Smålandsartilleristen.